buy zolpidem onlinetramadol for salezolpidem online pharmacybuy tramadol without prescriptionbuy ultram onlinebuy zoplidem without prescriptionbuy ultram no prescriptionzolpidem online without prescriptionbuy zolpidem no prescriptionbuy viagra no prescriptionbuy zolpidem online without prescriptionbuy xanax online without prescriptionxanax online pharmacybuy tramadol onlinebuy tramadol no prescriptionbuy xanax online without prescriptiontramadol online pharmacybuy ultram online without prescription

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Kurs uzupełniający dot. wychowania fizycznego

18 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2017 roku studenci będą mogli rejestrować się na kurs uzupełniający za 1 pkt ECTS dot. wychowania fizycznego. Szczegółowy harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017 i dotyczy następjuącej grupy studentów:

- studiów drugiego stopnia
- z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego obejmuje studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

Dylematy polskiej transformacji. Polityka rządu Tadeusza Mazowieckiego

16 Stycznia 2017

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego uprzejmie informuje, że w semestrze letnim 2016/17 r. będą prowadzone zajęcia konwersatoryjne  "Dylematy polskiej transformacji. Polityka rządu Tadeusza Mazowieckiego" (kod przedmiotu 6600-01/2016- OG.) W trakcie zajęć -  spotkania i rozmowy z osobami, które były członkami rządu lub blisko współpracowały z premierem T. Mazowieckim, wspólne przygotowanie konferencji w 90 rocznicę Jego urodzin, opracowanie koncepcji ekspozycji muzealnej. Serdecznie zapraszamy!

Rejestracje w Instytucie Historycznym

13 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na zajęcia w semestrze letnim w Instytucie Historycznym znajdują się na stronie IH.

Elektroniczna obiegówka

05 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim Uniwersytet Warszawski wprowadził elektroniczną wersję karty obiegowej dla studentów. Od 1.01.2017 r. Kolegium MISH zaprzestało korzystania z papierowej wersji w/w dokumentu.

Wszyscy studenci zamykający tok studiów, zobowiązani są do rozliczenia przy użyciu e-obiegówki. W tym celu należy się zgłosić bezpośrednio do sekretariatu Kolegium MISH.

Podpinanie egzaminów certyfikacyjnych

12 Grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW  w terminie od 13 grudnia 2016  do 13 stycznia 2017 r. możliwe będzie podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. 

Rejestracja na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales

02 Grudnia 2016

2 grudnia 2016 r. o godzinie 21:00 rozpoczyna się Rejestracja (3700-16-CLAS-LATO_AL) na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales. Jest to rejestracja dedykowana dla studentów kierunku artes liberales ale studenci z MISH posiadający rekomendację na artes liberales także są do niej uprawnieni. Rejestracja ta zakończy się 5 grudnia 2016 r. do godz. 23:59.

6 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 zostanie uruchomiona Rejestracja (3700-16-CLASS-LATO), która  potrwa do 28 lutego 2017 r. do godziny 09:00. Będzie dostępna dla wszystkich studentów uprawnionych, tj. studentów AL, FN, CŚ, MISH i MSMaP. 

Zajęcia dla I roku

29 Listopada 2016

Informujemy, że dnia 1.12.2016 rusza rejestracja do grup warsztatowych w ramach zajęć "Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska" (zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia). Jednostką oferującą przedmiot jest Instytut Socjologii, a poszczególne grupy będą prowadzić następujące osoby: dr Justyna Pokojska, dr Paweł Poławski, dr Karolina Wigura (każda osoba po 2 grupy warsztatowe).

Szkolenie BHP

21 Października 2016

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w Uczelni w roku akademickim 2016/2017 będzie przeprowadzone systemem internetowym. Program szkolenia oraz  test będzie dostępny na platformie COME (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji) w terminie od 2 listopada 2016 do 10 lutego 2017. Termin poprawkowy od 3 marca 2017 do 9 marca 2017. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.
Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia, nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP.

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

czwartki 10.30 - 11.30


Dyżur w dn. 19 stycznia został odwołany.
czwartki 12.00 - 13.00

Dyżur w dn. 19 stycznia został odwołany.
wtorki 12.00- 13.00

Dyżur w dniu 17 stycznia br. został odwołany.