Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Rozstrzygniecie konkursu na logo Kolegium MISH UW

30 Czerwca 2015

W imieniu jury konkursu na nowe logo Kolegium MISH uprzejmie informuję, że wybrana i nagrodzona jako najbardziej odpowiadająca warunkom konkursu  została praca  p. Jerzego Dobrzynieckiego.  Zwycięzcy serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za  nadesłanie prac i ciekawe pomysły.

Nowe logo zostanie zaprezentowane w czasie rozpoczęcia  roku akademickiego 2015/2016.

Anna Rosner

Przewodnicząca sądu konkursowego.  Warszawa, 29 06 2015 r.

 

Wiadomość dla studentów podchodzących do obrony pracy dyplomowej

25 Czerwca 2015

Uprzejmie informujemy, że osoby składające dokumenty przed obroną pracy magisterskiej i licencjackiej w Kolegium MISH mają możliwość wydrukowania sprawozdania z przebiegu studiów z USOSweb (to dotyczy osób, które mają w systemie wszystkie oceny z przebiegu studiów).

Jednocześnie przypominamy, że sprawozdanie powinno zawierać adnotację "potwierdzam zrealizowanie minimum programowego na ..." oraz podpis tutora (lub promotora, jeżeli pracuje na  kierunku, na którym student będzie zdawał egzamin, lub dyrektora ds. studenckich tego kierunku). Sprawozdanie powinno być również opieczętowane przez jednostkę przeprowadzającą egzamin.

Sekretariat MISH

19 Czerwca 2015

W dniu 30 czerwca br. sekretariat Kolegium MISH będzie nieczynny dla studentów. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na UW

15 Czerwca 2015

Ankieta 2015

Rekrutacja do Kolegium MISH

10 Czerwca 2015

10 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 do Kolegium MISH UW. Kandydatów na studia I stopnia zapraszamy do zapoznania się z wymogami rekrutacyjnymi na stronie IRK


Rekomendacje na rok 2015/2016

22 Maja 2015

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, że terminy składania podań o rekomendacje do realizacji minimum na kierunki limitowane wyznaczone zostały:

- Na 18 września 2015 r. dla studiów I stopnia (studia licencjackie*) i na Wydział Prawa i Administracji.
- Na 25 września 2015 r. dla studiów II stopnia**.

Bardzo proszę o przestrzeganie powyższych terminów - listy osób rekomendowanych powinny dotrzeć na wydziały i do jednostek przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Doc. dr Anna Rosner

Więcej informacji

Godziny otwarcia sekretariatu

W dniu 30 czerwca sekretariat jest nieczynny.
poniedziałki 11.00 - 14.00
wtorki 9.00 - 12.00
czwartki 11.00 - 14.00
piątki 9.00 - 12.00


Dyżury

Dyżury w sesji:
26 czerwca 12.00 - 14.00
Dyżury w sesji:
19 czerwca 10:30 - 12:00 (piątek)
29 czerwca 10:30 - 12:00 (poniedziałek)
Dyżury w sesji:
17 czerwca 9.30 - 11.00
26 czerwca 11:30-13:00
Dyżury w sesji:
23 czerwca (wtorek) godz. 9.30-11.30
Dyżur w dniu 23 czerwca został odwołany. Dodatkowy dyżur odbędzie się 25 czerwca w godz. 10.45-11.45.

wtorki 12.30 - 13.30
Dyżury w sesji:
17 czerwca , godz. 13.15-14.45
24 czerwca, godz. 11.00-12.30
asystent: dr Tomasz Jędrzejewski
wtorki 12.45-14.45
czwartki 12.30-14.30
Dyżur w dniu 25 czerwca został odwołany.

czwartki 14.00-15.00
wtorki 15:00 - 16:00 (ul. Dobra 72)
czwartki 11:30 - 12:30 (Zakład Historii Starożytnej, s. 102)
Dyżury w sesji:
17 czerwca 10:00-11:00 w Inst. Historycznym
25 czerwca 13:30-14:30, w Inst. Historycznym
26 czerwca 13:30-14:30, w Inst. Historycznym