Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Wnioski o stypendium MNISW

02 Sierpnia 2017

Uprzejmie informujemy, że w tym roku pierwszy raz studenci będą składali wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez USOSweb. Wygenerowane z systemu podanie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do sekretariatu Kolegium MISH do 15 września. Odpowiedni moduł powinien zostać uruchomiony w USOSweb od 7 sierpnia.

Rekomendacje na kierunek Prawo

28 Lipca 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rozpatrzone zostały podania o realizację minimum programowego na kierunek Prawo. Lista osób, które uzyskały rekomendacje znajduje się w na stronie MISH w zakładce "studenci, rekomendacje 2017". Serdecznie gratuluję wszystkim Studentkom i Studentom, którzy otrzymali rekomendacje. W najbliższych dniach zostaniecie Państwo dopisani do systemu USOS WPiA. Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie harmonogramu zapisów na zajęcia.

Warszawa, 27 07 2017 
Doc. dr Anna Rosner

Przerwa wakacyjna

24 Lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-25 sierpnia br. sekretariat Kolegium MISH będzie nieczynny dla studentów.

Elektroniczne rozliczenie z BUW

17 Lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że od dziś wszyscy studenci Kolegium MISH mogą korzystać z elektronicznego rozliczenia z BUW. W tym celu należy przesłać mail do sekretariatu z prośbą o aktowowanie obiegówki (osoby, które kończą studia) lub o aktywowanie obiegówki skróconej (osoby, które rozliczają rok).

Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH

11 Lipca 2017

Treść zarządzenia dostępna jest pod adresem www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia.

Dodatkowa tura podpięć

10 Lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r.  studenci będą mieli możliwość podpinania kursów z języków obcych, zrealizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

Nowe zasady studiowania

03 Lipca 2017

W zakładce "Zasady studiowania" została opublikowana najnowsza wersja zasad studiowania. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedmiotów obowiązkowych na I etapie studiów licencjackich, obowiązkowych zajęć WF na studiach I stopnia i likwidacji obowiązku realizacji tych zajęć na studiach II stopnia oraz możliwości dwukrotnego powtarzania niezaliczonego etapu studiów.

Rejestracja na zajęcia w Kolegium Artes Liberales

09 Czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że rejestracja  na zajęcia w Kolegium Artes Liberales będzie podzielona na trzy tury:

I tura - dla studentów artes liberales; rozpocznie się 14.06.2017 o godz. 9:00 a zakończy się 25.06.2017 godz. 23:59.

II tura - dla studentów artes liberales oraz FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 28.06.2017 godz. 9:00 a zakończy się 23.07.2017 godz. 23:59.

III tura - dla studentów artes liberales oraz FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 01.09.2017 godz. 9:00 a zakończy się 15.10.2017 godz. 23:59

Studenci MISH z rekomendacją na artes liberales, którzy nie znaleźli się na liście uprawnionych do rejestracji, proszeni są o złożenie w sekretariacie Kolegium Artes Liberales podania o dorejestrowanie na zajęcia.

Rejestracje na zajęcia na Wydziale Psychologii

07 Czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Kolegium MISH, którzy chcieliby otrzymać uprawnienia do rejestracji na zajęcia oferowane przez Wydział Psychologii, powinni skierować swoją prośbę bezpośrednio na adres usosweb@psych.uw.edu.pl

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018:

31 Maja 2017

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:

 1. dla obecnych studentów:
  • od 8 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) - w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

 1. obecnym studentom:
 • 21 lipca 2017 r. - dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniejdo 5 lipca 2017 r.
 1. studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):
 • 11 sierpnia 2017 r.
 • 8 września 2017 r.
 1. obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 15 września 2017 r.
 • 28 września 2017 r.

3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla studentów cudzoziemców - od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
 2. dla pozostałych osób - od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2017 r.

5) Biuro Spraw Studenckich wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 października 2017 roku, o ile pozwala na to stan wolnych miejsc w domach studenta.

6) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 22 lipca 2017 roku do 14 września 2017 roku.

Rekomendacje 2017

08 Marca 2017

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci zainteresowani realizacją minimów programowych w jednostkach i na  wydziałach wymagających rekomendacji.

Uprzejmie informuję, że:

 • Podania o rekomendacje na kierunek prawo (Wydział Prawa i Administracji) przyjmowane będą do 21 lipca 2017 r. Ci z Państwa, którzy  zdecydują się składać aplikację, muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty realizowane na WPiA (lub ich ekwiwalenty), natomiast nie muszą  mieć zaliczonego roku.  Pożądane jest ukończenie pracy rocznej i jej recenzja (lub opinia tutora o temacie pracy i stopniu jej zaawansowania). Studenci, którzy otrzymają rekomendację zostaną dopisani do systemu USOS WPiA i będą brać udział w II, sierpniowej,  turze rejestracji na zajęcia.
 • Termin składania podań o rekomendacje na pozostałe kierunki limitowane (I stopień)  wyznaczony został na 22 września 2017 r. w tym wypadku wymagane jest zaliczenie roku.  
 • Termin składania podań o rekomendacje na kierunki limitowane (II stopień)  wyznaczony został na 26 września 2017 r.

Anna Rosner

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Nowy formularz planu semestralnego

31 Stycznia 2017

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał nowy formularz planu semestralnego. Przy składaniu planu na najbliższy semestr - semestr letni 2016/17 - mają Państwo możliwość wyboru: można złożyć plan na dotychczasowym formularzu lub na nowym. Nowy formularz dostępny jest w zakładce "Studenci" - "Wzory dokumentów".

Kurs uzupełniający dot. wychowania fizycznego

18 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2017 roku studenci będą mogli rejestrować się na kurs uzupełniający za 1 pkt ECTS dot. wychowania fizycznego. Szczegółowy harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017 i dotyczy następjuącej grupy studentów:

- studiów drugiego stopnia
- z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego obejmuje studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

Elektroniczna obiegówka

05 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim Uniwersytet Warszawski wprowadził elektroniczną wersję karty obiegowej dla studentów. Od 1.01.2017 r. Kolegium MISH zaprzestało korzystania z papierowej wersji w/w dokumentu.

Wszyscy studenci zamykający tok studiów, zobowiązani są do rozliczenia przy użyciu e-obiegówki. W tym celu należy się zgłosić bezpośrednio do sekretariatu Kolegium MISH.

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury