Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Stypendia European Forum Alpbach

27 Marca 2017

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze stypendia European Forum Alpbach (700 stypendiów) pozwalające na uczestnictwo w 73 edycji międzynarodowego sympozjum naukowego w austriackich Alpbach (16 sierpnia - 1 września). Zainteresowani studenci powinni przesłać swoje zgłoszenia do 31 marca do godziny 23:59 poprzez stronę internetową:

https://www.alpbach.org/en/

We wtorek 28 marca o 18:30 w sali 205 Starego BUW-u odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych tym stypendium.

Wydarzenie na fb o spotkaniu:

https://www.facebook.com/events/1022136984596966/

Więcej informacji można także pozyskać poprzez fanpage promujący European Forum Alpbach z perspektywy polskiej:

https://www.facebook.com/EFAPL/

Dyżur

27 Marca 2017

Dr hab. Katarzyna Sadkowska odwołuje swój dyżur w dniu 27 marca br. z powodu choroby.

Objazdy naukowe w Instytucie Historycznym

08 Marca 2017

Informujemy, że od dnia 15 marca br. rozpocznie się rejestracja na objazdy naukowe dla I i II roku studiów licencjackich historii oraz studentów MISH. Szczegóły na stronie IH.

Rekomendacje 2017

08 Marca 2017

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci zainteresowani realizacją minimów programowych w jednostkach i na  wydziałach wymagających rekomendacji.

Uprzejmie informuję, że:

  • Podania o rekomendacje na kierunek prawo (Wydział Prawa i Administracji) przyjmowane będą do 21 lipca 2017 r. Ci z Państwa, którzy  zdecydują się składać aplikację, muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty realizowane na WPiA (lub ich ekwiwalenty), natomiast nie muszą  mieć zaliczonego roku.  Pożądane jest ukończenie pracy rocznej i jej recenzja (lub opinia tutora o temacie pracy i stopniu jej zaawansowania). Studenci, którzy otrzymają rekomendację zostaną dopisani do systemu USOS WPiA i będą brać udział w II, sierpniowej,  turze rejestracji na zajęcia.
  • Termin składania podań o rekomendacje na pozostałe kierunki limitowane (I stopień)  wyznaczony został na 22 września 2017 r. w tym wypadku wymagane jest zaliczenie roku.  
  • Termin składania podań o rekomendacje na kierunki limitowane (II stopień)  wyznaczony został na 26 września 2017 r.

Anna Rosner

Odpięcie przedmiotu w semestrze letnim

07 Marca 2017

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora termin składania podań o odpięcie przedmiotów z semestru letniego upływa 13 marca 2017.

Zasady zaliczania przedmiotów w Instytucie Kultury Polskiej

07 Marca 2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że studenci MISH realizujący zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej muszą je zaliczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca.  Zgodę na ewentualne przedłużenie tego terminu dostaną tylko Ci z Państwa,  którzy będą mieli kłopoty zdrowotne bądź poważne życiowe. W takich sprawach proszę zwracać się z podaniem do p. Dr Doroty Sosnowskiej, Zastępczyni Dyrektorki ds. Studenckich IKP.

Anna Rosner

Konkurs

27 Lutego 2017

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej odsłonie konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Jak informują organizatorzy, do organizacji konkursu skłoniła ich chęć pobudzenia w środowisku naukowym zainteresowania zarówno działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu i ?Kultury?, jak i biografiami czy też dorobkiem ich założycieli i twórców. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, w tym możliwość opublikowania prac. Więcej informacji o konkursie (m.in. regulamin oraz dane kontaktowe) znaleźć można na stronie www.kulturaparyska.com/pl/aktualnosci/1/konkurs

Przedłużanie ważności ELS

17 Lutego 2017

Uprzejmie informujemy, że studenci Kolegium MISH mogą się już zgłaszać do sekretariatu po naklejki na ELS na nowy semestr.

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Nowy formularz planu semestralnego

31 Stycznia 2017

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał nowy formularz planu semestralnego. Przy składaniu planu na najbliższy semestr - semestr letni 2016/17 - mają Państwo możliwość wyboru: można złożyć plan na dotychczasowym formularzu lub na nowym. Nowy formularz dostępny jest w zakładce "Studenci" - "Wzory dokumentów".

Kurs uzupełniający dot. wychowania fizycznego

18 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2017 roku studenci będą mogli rejestrować się na kurs uzupełniający za 1 pkt ECTS dot. wychowania fizycznego. Szczegółowy harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017 i dotyczy następjuącej grupy studentów:

- studiów drugiego stopnia
- z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego obejmuje studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

Dylematy polskiej transformacji. Polityka rządu Tadeusza Mazowieckiego

16 Stycznia 2017

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego uprzejmie informuje, że w semestrze letnim 2016/17 r. będą prowadzone zajęcia konwersatoryjne  "Dylematy polskiej transformacji. Polityka rządu Tadeusza Mazowieckiego" (kod przedmiotu 6600-01/2016- OG.) W trakcie zajęć -  spotkania i rozmowy z osobami, które były członkami rządu lub blisko współpracowały z premierem T. Mazowieckim, wspólne przygotowanie konferencji w 90 rocznicę Jego urodzin, opracowanie koncepcji ekspozycji muzealnej. Serdecznie zapraszamy!

Rejestracje w Instytucie Historycznym

13 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na zajęcia w semestrze letnim w Instytucie Historycznym znajdują się na stronie IH.

Elektroniczna obiegówka

05 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim Uniwersytet Warszawski wprowadził elektroniczną wersję karty obiegowej dla studentów. Od 1.01.2017 r. Kolegium MISH zaprzestało korzystania z papierowej wersji w/w dokumentu.

Wszyscy studenci zamykający tok studiów, zobowiązani są do rozliczenia przy użyciu e-obiegówki. W tym celu należy się zgłosić bezpośrednio do sekretariatu Kolegium MISH.

Rejestracja na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales

02 Grudnia 2016

2 grudnia 2016 r. o godzinie 21:00 rozpoczyna się Rejestracja (3700-16-CLAS-LATO_AL) na zajęcia do wyboru w Kolegium Artes Liberales. Jest to rejestracja dedykowana dla studentów kierunku artes liberales ale studenci z MISH posiadający rekomendację na artes liberales także są do niej uprawnieni. Rejestracja ta zakończy się 5 grudnia 2016 r. do godz. 23:59.

6 grudnia 2016 r. o godz. 09:00 zostanie uruchomiona Rejestracja (3700-16-CLASS-LATO), która  potrwa do 28 lutego 2017 r. do godziny 09:00. Będzie dostępna dla wszystkich studentów uprawnionych, tj. studentów AL, FN, CŚ, MISH i MSMaP. 

Zajęcia dla I roku

29 Listopada 2016

Informujemy, że dnia 1.12.2016 rusza rejestracja do grup warsztatowych w ramach zajęć "Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska" (zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia). Jednostką oferującą przedmiot jest Instytut Socjologii, a poszczególne grupy będą prowadzić następujące osoby: dr Justyna Pokojska, dr Paweł Poławski, dr Karolina Wigura (każda osoba po 2 grupy warsztatowe).

Szkolenie BHP

21 Października 2016

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w Uczelni w roku akademickim 2016/2017 będzie przeprowadzone systemem internetowym. Program szkolenia oraz  test będzie dostępny na platformie COME (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji) w terminie od 2 listopada 2016 do 10 lutego 2017. Termin poprawkowy od 3 marca 2017 do 9 marca 2017. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.
Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia, nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP.

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

czwartki godz. 13.00-14.30

środy godz. 14.00-15.00
wtorki godz.15.00 - 16.00
poniedziałki godz. 14.30 - 16.00

Dyżur w dn. 27 marca został odwołany.
poniedziałki 13:00-14:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH, p. 102 
wtorki 12:00-13:00 w Kolegium MISH