Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Przerwa wakacyjna

22 Lipca 2016

W dniach 1-28 sierpnia sekretariat Kolegium MISH będzie nieczynny dla studentów.

Dodatkowe terminy podpięć

04 Lipca 2016

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior  w terminie od 22 sierpnia do 5 września 2016 r. możliwe będzie podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w sesji poprawkowej semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

UWAGA! NOWE ZASADY STUDIOWANIA W KOLEGIUM MISH

31 Maja 2016


Od 1 października 2016/17 zaczną obowiązywać nowe Zasady studiowania w Kolegium MISH, z którymi można zapoznać się tutaj.

Będą obowiązywać wszystkich studentów Kolegium MISH, bez względu na rok rozpoczęcia studiów.

Nowe zasady pozwolą na bardziej elastyczne kształtowanie indywidualnych programów studiów. Biorąc pod uwagę zbliżającą się rejestrację na przedmioty na przyszły rok akademicki, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę wymogów na poszczególnych etapach, w tym w szczególności na obniżenie liczby wymaganych ECTS za poszczególne dyscypliny z 15 do 10 ECTS (oraz likwidację wymogu, by obydwie dyscypliny miały łącznie co najmniej 45 ECTS), zwiększenie punktacji pracy rocznej (z 2 do 4 ECTS), obniżenie liczny wymaganych ECTS uzyskanych za zajęcia z Modułu Międzyobszarowego w ciągu 3 pierwszych lat studiów (z 9 do 3 ECTS) oraz na zmiany dotyczące zajęć WF na I i II stopniu studiów.

Dyrekcja Kolegium MISH

Rekomendacje 2016

09 Marca 2016

Uprzejmie informuję, że podania o rekomendacje do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych będą rozpatrywane we wrześniu 2016 r., po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej. Termin uzgodniony został z Zarządem Samorządu Sudetów Kolegium MISH.  Zasady rozpatrywania podań pozostają bez zmian. Termin składania podań upływa 16 09 2016 r. dla  studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich (prawo) i 23 09 2016 dla studiów II stopnia. Ze względu na termin wysłania list osób, które uzyskają rekomendacje  na Wydziały studentki i studenci, którzy otrzymają rekomendacje będą dopisywani do grup ćwiczeniowych w miarę wolnych miejsc.

Ze względu na objętość części załączników, uprzejmie proszę  o składanie podań wyłącznie  w formie papierowej.

Doc. dr Anna Rosner

Logo UW

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałki 11.00 - 14.00
wtorki 9.00 - 12.00
czwartki 11.00 - 14.00
piątki 9.00 - 12.00


Dyżury

Dyżury w sesji:

28. 06 10.30 - 11.30
Dyżury w sesji:
środy 10.00 - 11.00


Dyżury w sesji:

21 czerwca (wtorek) 9.30-11.00

27 czerwca (poniedziałek) 9.30-11.00

14 lipca (czwartek) godz. 18.00-19.00

6 września (wtorek) godz. 9.30-11.00

13 września (wtorek) godz. 10.30-12.00

20 września (wtorek) godz. 16.30-18.00

wtorki 14.30 - 15.30


28 czerwca dyżur odbędzie się w godz. 12.00-13.00


Dyżury w sesji:

30.06 w godz. 15.00-16.30
05.07 w godz. 13.15-14.45


wtorki 12:00-13:00

Dyżury w sesji:

poniedziałki, 12:00-13:00 (Zakład Historii Starożytnej IH);

wtorki, 12:00-13:00 (siedziba MISH, ul. Dobra 72).


22.06 dodatkowy dyżur 13:00-14:00 (Zakład Historii Starożytnej IH)
04.07 dyżur wyjatkowo w godz. 10:00-11:00 (Zakład Historii Starożytnej IH)
05.07. dyżur odwołany

7.07. dyżur w godz. 16:00-17:00 (Zakład Historii Starożytnej IH)