Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


1% podatku

08 Kwietnia 2016

Kto chciałby wspomóc działalność Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, 

powinien w formularzu PIT za 2015 rok 

wpisać w odpowiednie rubryki nr KRS Fundacji UW ? 0000218937 i obliczoną kwotę, 

a przekazaniem pieniędzy na konto Fundacji UW zajmie się właściwy Urząd Skarbowy. 

Wskazana przez podatnika kwota trafi na konto Fundacji UW pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie, 

czyli do 30 kwietnia 2016 roku.

Rekomendacje 2016

09 Marca 2016

Uprzejmie informuję, że podania o rekomendacje do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych będą rozpatrywane we wrześniu 2016 r., po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej. Termin uzgodniony został z Zarządem Samorządu Sudetów Kolegium MISH.  Zasady rozpatrywania podań pozostają bez zmian. Termin składania podań upływa 16 09 2016 r. dla  studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich (prawo) i 23 09 2016 dla studiów II stopnia. Ze względu na termin wysłania list osób, które uzyskają rekomendacje  na Wydziały studentki i studenci, którzy otrzymają rekomendacje będą dopisywani do grup ćwiczeniowych w miarę wolnych miejsc.

Ze względu na objętość części załączników, uprzejmie proszę  o składanie podań wyłącznie  w formie papierowej.

Doc. dr Anna Rosner

Dyplomy

05 Lutego 2016

Zapraszamy Stypendystów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego po odbiór dyplomów do sekretariatu Kolegium MISH.

Logo UW

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałki 11.00 - 14.00
wtorki 9.00 - 12.00
czwartki 11.00 - 14.00
piątki 9.00 - 12.00


Dyżury