Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Zmiana terminu rozliczenia roku akademickiego 2014/2015.

27 Sierpnia 2015

Termin rozliczenia roku akademickiego 2014/2015 został przesunięty na 21 września 2015.

Przerwa wakacyjna

29 Lipca 2015

Uprzejmie informujemy, że sekretariat Kolegium MISH będzie nieczynny dla studentów w dniach 1-30 sierpnia.

Informacja dla nowo przyjętych studentów Kolegium MISH

23 Lipca 2015

Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane realizacją minimum programowego na Wydziale Psychologii, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. odbędzie się szkolenie z zasad zapisów na zajęcia dla studentów I roku WP. Ze względu na nietypowy - w stosunku do innych jednostek UW - charakter tych zapisów,  do uczestnictwa w szkoleniu zachęcamy wszystkich nowoprzyjętych studentów MISH, którzy zainteresowani są realizacją minimum programowego z psychologii. Spotkania odbędą się w gmachu Wydziału Psychologii (u. Stawki 5/9) w dwóch turach - o godz. 14 i o godz. 16.

Oferty stypendialne

17 Lipca 2015

Rozstrzygniecie konkursu na logo Kolegium MISH UW

30 Czerwca 2015

W imieniu jury konkursu na nowe logo Kolegium MISH uprzejmie informuję, że wybrana i nagrodzona jako najbardziej odpowiadająca warunkom konkursu  została praca  p. Jerzego Dobrzynieckiego.  Zwycięzcy serdecznie gratulujemy, wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za  nadesłanie prac i ciekawe pomysły.

Nowe logo zostanie zaprezentowane w czasie rozpoczęcia  roku akademickiego 2015/2016.

Anna Rosner

Przewodnicząca sądu konkursowego.  Warszawa, 29 06 2015 r.

 

Wiadomość dla studentów podchodzących do obrony pracy dyplomowej

25 Czerwca 2015

Uprzejmie informujemy, że osoby składające dokumenty przed obroną pracy magisterskiej i licencjackiej w Kolegium MISH mają możliwość wydrukowania sprawozdania z przebiegu studiów z USOSweb (to dotyczy osób, które mają w systemie wszystkie oceny z przebiegu studiów).

Jednocześnie przypominamy, że sprawozdanie powinno zawierać adnotację "potwierdzam zrealizowanie minimum programowego na ..." oraz podpis tutora (lub promotora, jeżeli pracuje na  kierunku, na którym student będzie zdawał egzamin, lub dyrektora ds. studenckich tego kierunku). Sprawozdanie powinno być również opieczętowane przez jednostkę przeprowadzającą egzamin.

Ogólnouniwersytecka Ankieta Oceniająca Jakość Kształcenia na UW

15 Czerwca 2015

Ankieta 2015

Rekomendacje na rok 2015/2016

22 Maja 2015

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, że terminy składania podań o rekomendacje do realizacji minimum na kierunki limitowane wyznaczone zostały:

- Na 18 września 2015 r. dla studiów I stopnia (studia licencjackie*) i na Wydział Prawa i Administracji.
- Na 25 września 2015 r. dla studiów II stopnia**.

Bardzo proszę o przestrzeganie powyższych terminów - listy osób rekomendowanych powinny dotrzeć na wydziały i do jednostek przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Doc. dr Anna Rosner

Więcej informacji

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałki 11.00 - 14.00
wtorki 9.00 - 12.00
czwartki 11.00 - 14.00
piątki 9.00 - 12.00


Dyżury

Dyżury w sesji wrześniowej:

Dyżury w sesji wrześniowej:

3 września 15.30-17.00
8 września 10.30-12.00
17 września 10.30-12.00
24 września 10.30-12.00
Dyżury w sesji wrześniowej:

2 września godz. 9.00 - 10.00
8 września godz. 10.00 - 11.00
Dyżury w sesji wrześniowej:

8 września (wtorek) godz. 9.30-11.30
15 września (wtorek) godz. 9.30-11.30
22 września (wtorek) godz. 16.30-18.00
30 września (środa) godz. 9.30-11.30
Dyżury w sesji wrześniowej:

Dyżury w sesji wrześniowej:

4 września godz. 11.20-12.20
8 września godz. 11.20-12.20
Dyżury w sesji wrześniowej:
asystent: dr Tomasz Jędrzejewski

01.09.2015 14.00-15.45

wtorki 12.45-14.45
czwartki 12.30-14.30
Dyżury w sesji wrześniowej:

3 września 14.00-15.00
Dyżury w sesji wrześniowej:

3. września, w godz. 12:00-13:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH 
8. września, w godz. 13:00-14:00 w siedzibie MISH przy ul. Dobrej 72 
9. września, w godz. 11:00-12:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH
11. września, w godz. 11:00-12:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH