Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Dyżury dr Przemysława Kordosa

09 Listopada 2015

W dn. 10/11 dyżur odwołany, w dn. 12/11 dyżur w godz. 10-11, w. dn. 19/11 i 20/11 dyżur odwołany.

Rekrutacji na Program MOST

27 Października 2015

Rekrutacja na Program MOST na semestr letni: 31 października - 30 listopada.

Plakat promocyjny

Szkolenie BHP

27 Października 2015

Szanowni Państwo,

studenci I roku studiów I stopnia w Kolegium MISH mają obowiązek zaliczenia szkolenia BHP.  W tym roku szkolenie jest przeprowadzone w systemie internetowym. Program szkolenia oraz test będą dostępne na paltformie COME od 9 listopada 2015 r. do 10 lutego 2016 r. Dodatkowe terminy nie są przewidziane. 

Stypendia zagraniczne

13 Października 2015

W sekcji kompletowana jest dokumentacja studentów ubiegających się o wyjazdy stypendialne w ramach oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej realizowanej na podstawie umów międzyrządowych.

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez BUWiWM obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

w terminie do dnia 13 listopada 2015r (Bułgaria, Czechy, Egipt, Estonia, Izrael, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Wietnam)

w terminie do dnia 22 grudnia 2015r. (Chiny, Grecja, Turcja , Ukraina)

w terminie do dnia 18 marca 2016r. (Japonia)

Więcej informacji na stronie BSS.

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałki 11.00 - 14.00
wtorki 9.00 - 12.00
czwartki 11.00 - 14.00
piątki 9.00 - 12.00


Dyżury

poniedziałki 10.00-12.00
środy 11.15-12.45


czwartki 14.00 - 15.00

Dyżur w dniu 26 listopada został odwołany.
poniedziałki, 13:00-14:00 w Zakładzie Historii Starożytnej IH (s. 102);
wtorki, 12:00-13:00 w siedzibie MISH