Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Akademiki

12 Maja 2016

Uprzejmie informujemy, że w dn. 23 maja - 1 lipca studenci Kolegium MISH mają możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok 2016/2017. Wniosek należy złożyć przez USOSweb, wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu Kolegium.

Rekomendacje 2016

09 Marca 2016

Uprzejmie informuję, że podania o rekomendacje do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych będą rozpatrywane we wrześniu 2016 r., po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej. Termin uzgodniony został z Zarządem Samorządu Sudetów Kolegium MISH.  Zasady rozpatrywania podań pozostają bez zmian. Termin składania podań upływa 16 09 2016 r. dla  studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich (prawo) i 23 09 2016 dla studiów II stopnia. Ze względu na termin wysłania list osób, które uzyskają rekomendacje  na Wydziały studentki i studenci, którzy otrzymają rekomendacje będą dopisywani do grup ćwiczeniowych w miarę wolnych miejsc.

Ze względu na objętość części załączników, uprzejmie proszę  o składanie podań wyłącznie  w formie papierowej.

Doc. dr Anna Rosner

Dyplomy

05 Lutego 2016

Zapraszamy Stypendystów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego po odbiór dyplomów do sekretariatu Kolegium MISH.

Logo UW

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałki 11.00 - 14.00
wtorki 9.00 - 12.00
czwartki 11.00 - 14.00
piątki 9.00 - 12.00


Dyżury

środy 10.00 - 11.00

W dniu 25 maja dyżur odbędzie sie wyjątkowo w godz. 9.30 - 10.30
wtorek 13.30 - 14.30

Dyżury w sesji:

15 czerwca (środa) 9.30-11.00

22 czerwca (środa) 9.30-11.00

27 czerwca (poniedziałek) 9.30-11.00
14 lipca (czwartek) godz. 18.00-19.00
6 września (wtorek) godz. 9.30-11.00
13 września (wtorek) godz. 10.30-12.00
20 września (wtorek) godz. 16.30-18.00