Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Wnioski o stypendium Ministra NiSW

21 Września 2016

Termin składania wniosków o stypendium Ministra NiSW upływa 27 września. W razie konieczności przesunięcia tego terminu proszę kontaktować się z opiekunami poszczególnych lat - wszelkie przesunięcia muszą być ustalone indywidualnie z opiekunem w zależności od jego możliwości późniejszego sprawdzenia wniosku.

Uroczysta Inauguracja

21 Września 2016

ZAPROSZENIE


W imieniu Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych MISH mam zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 28 września 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali A Audytorium Maximum ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Program inauguracji:

Wystąpienie Dyrektora Kolegium

Ślubowanie studentów I roku studiów i immatrykulacja

Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów Kolegium MISH

Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski: Po co nam konstytucja?


Dyrektor Kolegium MISH

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Rekomendacje II stopień

21 Września 2016

Uprzejmie przypominam, że 23 września mija termin składania podań o rekomendację realizacji minimów programowych dla kierunków limitowanych dla studentów studiów II stopnia. Przypominam też, że podanie i załączniki należy składać w wersji papierowej.

Anna Rosner

Dni adaptacyjne

19 Września 2016

Dyrekcja Kolegium MISH uprzejmie zaprasza studentów I roku na spotkania z przedstawicielami wydziałów skonfederowanych w Kolegium. Udzielą Państwu wszelkich informacji tyczących programów kształcenia i organizacji toku studiów w swoich jednostkach.  Wszystkie spotkania odbywać się będą w budynku Starego BUW (Kampus Centralny) w sali 211 (II piętro).

Środa 28 IX

Godz. 13.30 - 14.30 Wydział Nauk Ekonomicznych 

Godz. 14.30 - 15.30  Wydział Historyczny  (Instytut Historyczny, Instytut Historii Sztuki)

Godz. 15.30 - 16.15  Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych ( Instytut Nauk Politycznych,  Instytut Stosunków Międzynarodowych)

Godz. 16. 15 - 17.00 Wydział Orientalistyczny 


Czwartek  29 IX  sala 211

Godz. 10.00   - 10.45  Wydział Filozofii i Socjologii , Instytut Filozofii (także kognitywistka)

Godz. 10. 45  - 11.45  Wydział Prawa i Administracji,

Godz. 11.45 - 12.45. Wydział Neofilologii: (Instytut  Romanistyki  Instytut Anglistyki, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedra Italianistyki) 

Godz. 12.45  - 13.30   Wydział Psychologii 

Godz. 13.30  - 14.15  Wydział Polonistyki 

Godz. 14.15  - 15.15 Wydział Artes Liberales

Godz. 15.15  - 16.00 Wydział Filozofii i Socjologii ,  Instytut Socjologii 

Rekrutacja na studia II stopnia

16 Września 2016

Dzień adaptacyjny na Wydziale Psychologii

15 Września 2016

Wszystkich studentów I roku MISH zainteresowanych studiami na Wydziale Psychologii uprzejmie zapraszamy na wydziałowe dni adaptacyjne, które odbędą się 26 września o godz. 12-tej i drugi raz o godz. 16-tej w siedzibie Wydziału Psychologii - ul. Stawki 5/7.

Semiotyka logiczna

14 Września 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że studenci I roku MISH zgodnie z paragrafem 16 Zasad Studiownania w Kolegium MISH winni odbyć obowiązkowo zajęcia z semiotyki logicznej (lub jej ekwiwalentów) w roku akademickim 206/17. Zajęcia z semiotyki logicznej dla studentów MISH w Instytucie Filozofii odbywać się będą w 4 grupach ćwiczeniowych, stworzonych specjalnie dla nich (3 grupy prowadzone "w sali", każda po 25 osób, i jedną grupę e-learningową z limitem 30 osób - łącznie 105 miejsc). Wykład poprowadzi pani prof. Anna Brożek. Studenci MISH będą mogli rejestrować się na te zajęcia według standardowych zasad obowiązujących przy rejestracjach na zajęcia kursowe - na wykład i do wybranej grupy ćwiczeniowej.

doc. Anna Rosner 

Moduł MISH

14 Września 2016

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17, poza ofertą Kolegium Artes Liberales, studenci MISH będą mogli zrealizować w ramach Modułu Międzyobszarowego również zajęcia "Kapitalizm czy nowoczesność? Spór o charakter współczesności - Moduł Międzyobszarowy MISH" (3502-FAKL848) prowadzone przez dr Macieja Gdulę w Instytucie Socjologii UW.

W obecnej turze rejestracji przedmiot jest dostępny wyłącznie dla studentów MISH (studia jednolite i II stopnia)

Rejestracje w Instytucie Historycznym dla studiów II stopnia

13 Września 2016

Uprzejmie informujemy, że wszystkie przedmioty oferowane przez Instytut Historyczny objęte są rejestracją internetową. 
 REJESTRACJA DLA STUDIÓW II STOPNIA  odbędzie się w dniach 13.09.2016 (godz. 10.00) - 08.10.2016 (godz. 23:59)

UWAGA: zapisy objęte są rejestracją bezpośrednią na przedmiot i do grup, a o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń

 Poniżej znajduje się spis rejestracji wraz z kodami:

- seminaria dyplomowe (magisterskie) 3104-L-M-SEMIN.16Z
- przedmioty okołoseminaryjne  3104-M-OKSEM.16Z
- translatoria 3104-M-TRANSL.16Z
 
Rejestracje na przedmioty ze specjalizacji:
- zajęcia specjalizacji nauczycielskiej  3104-M-Sp.NAUCZ.16Z
- zajęcia specjalizacji "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją" 3104-M-Sp.ARCH.16Z
- zajęcia specjalizacji "Edytorstwo źródeł historycznych" 3104-M-Sp.EZH.16Z
- zajęcia specjalizacji "Popularyzacja historii" 3104-M-Sp.POPH.16Z
 
Rejestracje na przedmioty z bloków tematycznych:
- przedmioty bloku "Świat Starożytny"  3104-M-B-SW.ST.16Z
- przedmioty bloku "Cywilizacja Europy średniowiecznej" 3104-M-B-CES.16Z
- przedmioty bloku "Historia Kościołów chrześcijańskich" 3104-M-B-HKCH.16Z
- przedmioty bloku "Historia Wojskowości" 3104-M-B-HWOJ.16Z
 
 
----------------------------------
*uwaga! Wykłady Historyczne i niektóre konwersatoria, w tym zajęcia z pozostałych bloków tematycznych objęte są rejestracją żetonową: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/  - zapisy na OGUNY
 
Przedmioty należące do poszczególnych grup tematycznych mogą Państwo znaleźć na stronie:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/wybierzGrupePrzedmiotow%28jed_org_kod:31040000;callback:g_542f43e9%29
Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy
i.bukowska@uw.edu.pl oraz k.pozarycka@uw.edu.pl
 
Łączymy wyrazy szacunku,
Iga Bukowska i Klaudia Pożarycka

Rekomendacje

12 Września 2016

Uprzejmie przypominam, że 16 września mija termin składania podań o rekomendację realizacji minimów programowych dla kierunków limitowanych. Przypominam też, że podanie i załączniki należy składać w wersji papierowej.

Anna Rosner

Stypendia MNiSW

12 Września 2016

Wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016/2017 należy składać w sekretariacie Kolegium MISH do 27 września. 

Rejestracje w Instytucie Historycznym dla studiów I stopnia

12 Września 2016

Zapisy internetowe na zajęcia kursowe na semestr zimowy 2016/2017 dla studentów historii IH (studia I stopnia) i studentów MISH odbywać się będą w następujących terminach:
I tura  ZAPISY NA PRZEDMIOT 1 września (10:00)  8 września 2016 (23:59)

II tura  ZAPISY DO GRUP 13 września (10:00)- 26 września 2016 (23:59)

III tura GIEŁDA

1 część: 29 września (10:00)- 30 września 2016 (23:59)

2 część: 3 października (10:00)- 4 października 2016 (23:59)

3 część: 7 października (10:00)- 8 października 2016 (23:59)


Zapisami internetowymi w ramach tej rejestracji objęte są następujące zajęcia:

Rok II:

3104-L2HSRPL - Historia średniowieczna Polski
3104-L2HSRPW - Historia średniowieczna powszechna
3104-L2NPHSR - Nauki pomocnicze historii średniowiecza

Rok III:

3104-L2H19PL - Historia Polski XIX w.
3104-L2H19PW - Historia powszechna XIX w.
3104-L2NPH19 - Nauki pomocnicze historii XIX w.

 
UWAGA - WAŻNE

Jeśli ktoś nie zapisze się podczas I tury zapisów, nie będzie miał możliwości korzystania z dalszych etapów rejestracji. Na zajęcia, do poszczególnych grup można się dostać WYŁĄCZNIE przez rejestrację elektroniczną.

Zapisy na pozostałe zajęcia dydaktyczne w IH będą dostępne w rejestracjach bezpośrednich (tzw. kto pierwszy ten lepszy) w terminie od 13 września do 8 października br. Więcej informacji podamy wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszeń.

Identycznie jak w rejestracji żetonowej (ogólnouniwersyteckiej) we wszystkich rejestracjach w IH w semestrze zimowym 2016/2017 będzie wymuszone podpinanie przedmiotów pod program studiów. Prosimy również, aby w trakcie rejestracji zwracać uwagę na pojawiające się komunikaty (!) i informacje (i). 

Prosimy w ciągu roku o pamiętanie o wykonaniu podpięć także pod etap studiów.

Łączę wyrazy szacunku,
Iga Bukowska
Sekretariat ds. Studenckich i USOS IH

Rejestracje w Instytucie Filozofii

12 Września 2016

Rejestracje na zajęcia w Instytucie Filozofii rozpoczynają się 15 września o godz. 8.00 i potrwają do 15 października.Rozliczenie roku

01 Września 2016

Termin rozliczenia roku został przedłużony dla studentów MISH do 26 września.

Aktualizacja minimów programowych

29 Lipca 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w zakładce "minima programowe" znalazły się, prócz aktualizacji dotychczasowych  minimów,  dwa nowe opracowane dla studentów MISH: dla kierunku  Kogitywistyka II (prowadzi Wydział Psychologii) i  dla kierunku Lingwistyka Stosowana I i II stopień (Wydział Lingwistyka Stosowana) - kierunek limitowany.  

Doc. dr Anna Rosner

Dodatkowe terminy podpięć

04 Lipca 2016

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior  w terminie od 22 sierpnia do 5 września 2016 r. możliwe będzie podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w sesji poprawkowej semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

UWAGA! NOWE ZASADY STUDIOWANIA W KOLEGIUM MISH

31 Maja 2016


Od 1 października 2016/17 zaczną obowiązywać nowe Zasady studiowania w Kolegium MISH, z którymi można zapoznać się tutaj.

Będą obowiązywać wszystkich studentów Kolegium MISH, bez względu na rok rozpoczęcia studiów.

Nowe zasady pozwolą na bardziej elastyczne kształtowanie indywidualnych programów studiów. Biorąc pod uwagę zbliżającą się rejestrację na przedmioty na przyszły rok akademicki, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmianę wymogów na poszczególnych etapach, w tym w szczególności na obniżenie liczby wymaganych ECTS za poszczególne dyscypliny z 15 do 10 ECTS (oraz likwidację wymogu, by obydwie dyscypliny miały łącznie co najmniej 45 ECTS), zwiększenie punktacji pracy rocznej (z 2 do 4 ECTS), obniżenie liczny wymaganych ECTS uzyskanych za zajęcia z Modułu Międzyobszarowego w ciągu 3 pierwszych lat studiów (z 9 do 3 ECTS) oraz na zmiany dotyczące zajęć WF na I i II stopniu studiów.

Dyrekcja Kolegium MISH

Rekomendacje 2016

09 Marca 2016

Uprzejmie informuję, że podania o rekomendacje do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych będą rozpatrywane we wrześniu 2016 r., po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej. Termin uzgodniony został z Zarządem Samorządu Sudetów Kolegium MISH.  Zasady rozpatrywania podań pozostają bez zmian. Termin składania podań upływa 16 09 2016 r. dla  studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich (prawo) i 23 09 2016 dla studiów II stopnia. Ze względu na termin wysłania list osób, które uzyskają rekomendacje  na Wydziały studentki i studenci, którzy otrzymają rekomendacje będą dopisywani do grup ćwiczeniowych w miarę wolnych miejsc.

Ze względu na objętość części załączników, uprzejmie proszę  o składanie podań wyłącznie  w formie papierowej.

Doc. dr Anna Rosner

Logo UW

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałki 11.00 - 14.00
wtorki 9.00 - 12.00
czwartki 11.00 - 14.00
piątki 9.00 - 12.00


Dyżury

Dyżury:
15 września 11.00 - 12.00
22 września 11.00 - 12.00
29 września 11.00 - 12.00

Dyżury w semestrze zimowym:

czwartki godz. 10.30 - 11.30

Dyżury w sesji poprawkowej:

02.09 godz. 14.00 - 15.00
06.09 godz. 10.00 - 11.00 
07.09 godz. 10.00 - 11.00
20.09. godz. 10.00 -11.00
27.09. godz. 10.30 - 11.30

Dyżury w semestrze zimowym:
środy godz. 10.00 - 11.00


Dyżury w sesji poprawkowej:

6 września (wtorek) godz. 9.30-11.00

13 września (wtorek) godz. 10.30-12.00

20 września (wtorek) godz. 16.30-18.00

30 września (piatek) godz. 11.45-12.45

Dyżury w semestrze zimowym:

wtorki 13.15-14.45

Dyżury w semestrze zimowym:

czwartki godz. 12.00 - 13.00
Dyżury w sesji poprawkowej:

14. 09 godz. 12.00 -13.00
20. 09 godz. 13.30 - 14.30
26. 09 godz. 12.00 - 13.00

Dyżury w semestrze zimowym:
czwartki 15.30 - 16.30


Dyżury w sesji poprawkowej:

02.09 godz. 10.00-11.00
08.09 godz. 11.00-12.00
19.09 godz. 11.00-12.00
27.09. godz. 12.00 - 13.00

Dyżury w semestrze zimowym:
poniedziałki 14.30 - 16.00Dyżury w sesji poprawkowej:

czwartki 14.00 - 15.00

Dyżury w semestrze zimowym:
czwartki 14.00-15.00Dyżury w sesji poprawkowej:

W Kolegium MISH
30.08 godz. 12.00 -13.00
6.09  godz. 12:00-13:00

W Instytucie Historycznym
29.08 godz. 12.00 - 13.00
2.09 godz. 12.00 - 13.00
9.09 godz. 12.00 - 13.00

Dyżury w semestrze zimowym:
wtorki 12.00- 13.00