OBECNI I BYLI TUTORZY KOLEGIUM MISH

Poniższa lista ma jedynie jedynie wartość informacyjną. Wybór tutora odbywa się po konsultacji z koordynatorami obszarowymi dla poszczególnych dyscyplin. Możliwy jest więc wybór opiekuna naukowego spora tej listy

# Tutor Wydział Instytut
1 Plewczyński Dariusz, dr hab. Centrum Nowych Technologii UW CeNT Centrum Nowych Technologii UW CeNT
2 Basiuk Tomasz, dr hab. Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
3 Durska Małgorzata, dr Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
4 Dybel Paweł, prof. dr hab. Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
5 Fijałkowska Alicja, dr Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
6 Gniazdowski Andrzej, dr hab. prof. PAN Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
7 Gocłowska-Bolek Joanna, dr Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
8 Jones David, dr hab. prof. UW Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
9 Krasuska Karolina, dr Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
10 Kuźma-Markowska Sylwia, dr Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
11 Siuda-Ambroziak Renata, dr Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
12 Szklarski Bohdan, dr hab. prof. UW Instytut Ameryk i Europy Ośrodek Studiów Amerykańskich
13 Siemieńska-Żochowska Renata, prof. dr hab. JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca
14 Radziwinowicz Agnieszka, dr JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE Ośrodek Badań nad Migracjami
15 Rosner Anna, dr Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
16 Kaleta Krzysztof, dr Pion Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia Sekretariat Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia
17 Abramowicz Maciej, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
18 Axer Jerzy, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
19 Biskup Marek, dr Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
20 Choptiany Michał, dr Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
21 Janocha Michał, dr hab. prof. UW Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
22 Kordos Przemysław, dr Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
23 Körmendy Adrienne, dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
24 Marciniak Katarzyna, dr hab. prof. UW Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
25 Marczewski Paweł, dr Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
26 Miernowski Jan, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
27 Mizera Michał, dr Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
28 Miłkowski Marcin, dr hab. prof. PAN Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
29 Nowicka-Jeż Alina, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
30 Olechowska Elżbieta, dr Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
31 Olko Justyna, dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
32 Poprzęcka Maria, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
33 Rutkowski Krzysztof, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
34 Sadkowska Katarzyna, dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
35 Stępień Paweł, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
36 Sucharski Robert, dr hab. prof. UW Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
37 Sujecka Jolanta, dr hab. prof. UW Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
38 Sulima Roch, Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
39 Wilczek Piotr, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
40 Wróbel Szymon, prof. dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
41 Wyrzykowski Mirosław, dr hab. prof. UW Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
42 Zalewska Agata, dr hab. Wydział "Artes Liberales" Wydział "Artes Liberales"
43 Wrzosek Marta, dr Wydział Biologii Instytut Botaniki
44 Stępień Piotr, prof. dr hab. Wydział Biologii Instytut Genetyki i Biotechnologii
45 Cieślak Robert, prof. dr hab. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Antropologii i Dokumentacji
46 Dimitrijević Ivan, dr Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Antropologii i Dokumentacji
47 Orłowska Paulina, dr Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Antropologii i Dokumentacji
48 Wasilewski Jacek, dr hab. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Antropologii i Dokumentacji
49 Żak Paweł, dr Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Genologii i Fotografii
50 Kuźmina Dariusz, prof. dr hab. prof. UW Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Historii Książki i Mediów
51 Brylska Karolina, dr Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations
52 Gackowski Tomasz, dr hab. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations
53 Głowacki Michał, dr hab. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Systemów Madialnych
54 Szurmiński Łukasz, dr Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Katedra Systemów Madialnych
55 Łoszewska-Ołowska Maria, dr Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
56 Będkowski Marcin, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
57 Bursztyka Przemysław, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
58 Ciecierski Tadeusz, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
59 Cieśliński Cezary, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
60 Czapiński Janusz, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
61 Dobieszewski Janusz, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
62 Dobrowolski Jacek, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
63 Dziedzic Anna, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
64 Dziobkowski Bogdan, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
65 Golińska-Pilarek Joanna, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
66 Grudzińska-Zawadowska Justyna, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
67 Herer Michał, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
68 Horecka Aleksandra, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
69 Juchniewicz Natalia, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
70 Kloc-Konkołowicz Jakub, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
71 Komorowska-Mach Joanna, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
72 Kozłowski Michał, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
73 Kozłowski Tomasz, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
74 Krajewski Stanisław, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
75 Kuś Katarzyna, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
76 Lorenc Iwona, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
77 Markiewicz Barbara, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
78 Nogal Agnieszka, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
79 Nowicka-Rusek Ewa, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
80 Odrowąż-Sypniewska Joanna, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
81 Ostrowski Janusz, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
82 Paprzycka-Hausman Katarzyna, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
83 Pieróg Stanisław, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
84 Pokropski Marek, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
85 Poręba Marcin, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
86 Przepiórkowski Adam, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
87 Puczyłowski Tomasz, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
88 Różyńska Joanna, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
89 Rychter Marcin, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
90 Rymkiewicz Wawrzyniec, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
91 Salwa Mateusz, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
92 Schollenberger Piotr, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
93 Środa Magdalena, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
94 Świdziński Marek, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
95 Tałasiewicz Mieszko, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
96 Tichy Rafał, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
97 Tomal Maciej, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
98 Walentowicz Halina, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
99 Wciórka Wojciech, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
100 Wieczorek Renata, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
101 Wiśniewski Tomasz, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
102 Wójtowicz Anna, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
103 Wójtowicz Krzysztof, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
104 Wonicki Rafał, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
105 Zbrzeźniak Urszula, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
106 Łapiński Krzysztof, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Filozofii
107 Bossak-Herbst Barbara, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
108 Bucholc Marta, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
109 Gdula Maciej, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
110 Giza-Poleszczuk Anna, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
111 Głowacka-Grajper Małgorzata, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
112 Jacyno Małgorzata, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
113 Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
114 Kowalski Michał, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
115 Kurczewska Urszula, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
116 Lewicki Mikołaj, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
117 Nijakowski Lech, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
118 Ostolski Adam, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
119 Pokojska Justyna, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
120 Raciborski Jacek, prof. dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
121 Sikorska Małgorzata, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
122 Stacewicz-Podlipska Joanna, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
123 Świrek Krzysztof, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
124 Sztandar-Sztanderska Karolina, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
125 Wagner-Saffray Izabela, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
126 Waśkiewicz Andrzej, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
127 Wawrzyniak Joanna, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
128 Wigura-Kuisz Karolina, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
129 Wojciechowska Ludwika, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
130 Włoch Renata, dr hab. Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
131 Łodziński Sławomir, dr hab. prof. UW Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
132 Łuczewski Michał, dr Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii
133 Nieszporski Maciej, dr hab. Wydział Fizyki Katedra Metod Matematycznych Fizyki
134 Grabowska Katarzyna, dr Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Geografii Fizycznej
135 Gendźwiłł Adam, dr Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
136 Łęcka Izabella, dr hab. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych
137 Łoziński Jerzy, dr Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych
138 Łuczak Robert, dr Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych
139 Derda Tomasz, dr hab. prof. UW Wydział Historyczny Instytut Archeologii
140 Jankowiak Mirosław, dr Wydział Historyczny Instytut Archeologii
141 Lewartowski Kazimierz, prof. dr hab. Wydział Historyczny Instytut Archeologii
142 Sołtysiak Arkadiusz, dr hab. prof. UW Wydział Historyczny Instytut Archeologii
143 Yacoub George, dr Wydział Historyczny Instytut Archeologii
144 Ziółkowski Mariusz, prof. dr hab. Wydział Historyczny Instytut Archeologii
145 Żółkiewska Ewa, dr Wydział Historyczny Instytut Archeologii
146 Żuchowska Marta, dr Wydział Historyczny Instytut Archeologii
147 Żurowska Joanna, dr Wydział Historyczny Instytut Archeologii
148 Bielenin-Lenczowska Bożena, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
149 Cichocki Piotr, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
150 Halemba Agnieszka, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
151 Kaliszewska Iwona, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
152 Kanabrodzki Mateusz, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
153 Klekot Ewa, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
154 Kościańska Agnieszka, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
155 Krzyworzeka Amanda, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
156 Laszczkowski Mateusz, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
157 Lipiński Wojciech, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
158 Lubańska Magdalena, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
159 Malewska-Szałygin Anna, dr hab. prof. UW Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
160 Radkowska-Walkowicz Magdalena, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
161 Rakowski Tomasz, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
162 Wasilewski Jerzy, prof. dr hab. Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
163 Waszczyńska Katarzyna, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
164 Wierciński Hubert, dr Wydział Historyczny Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
165 Adamski Jakub, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
166 Boczar Mieczysław, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
167 Chojak Jolanta, dr hab. prof. UW Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
168 Czapelski Marek, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
169 Jurkowlaniec Grażyna, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
170 Kasperowicz Ryszard, prof. dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
171 Kopania Kamil, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
172 Lachowski Marcin, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
173 Luba Iwona, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
174 Miller Zbigniew, mgr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
175 Rosales-Rodriguez Agnieszka, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
176 Sarnecka Zuzanna, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
177 Smoliński Mariusz, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
178 Sulewska Renata, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
179 Świtek Gabriela, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
180 Szymański Wojciech, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
181 Wardzyński Michał, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
182 Wróblewska Magdalena, dr Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
183 Ziemba Antoni, prof. dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historii Sztuki
184 Czubaty Jarosław, dr hab. prof. UW Wydział Historyczny Instytut Historyczny
185 Gołębiewska Maria, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historyczny
186 Janicki Marek, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historyczny
187 Janiszewski Paweł, dr hab. Wydział Historyczny Instytut Historyczny
188 Kałwa Dobrochna, dr Wydział Historyczny Instytut Historyczny
189