Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności


Zaproszenie

15 Września 2017

W imieniu Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych MISH zapraszam na inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 27 września 2017 r. o godzinie 10.00 w sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Program inauguracji:

Wystąpienie Dyrektora Kolegium

Ślubowanie i immatrykulacja studentów I roku studiów

Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów Kolegium MISH

Wykład inauguracyjny - prof. Ryszard Piotrowski: Zasada podziału władz a istota demokracji.

   

Dyrektor Kolegium MISH

Prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Rozmowy kompetencyjne na studia II stopnia

15 Września 2017

Szanowni Państwo,

wszyscy kandydaci zakwalifikowani do rozmów kompetencyjnych proszeni są przybycie 15 minut przed wyznaczonym terminem rozmowy. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Rozmowy odbędą się 20 września w Białej Willi przy ul. Dobrej 72 w Warszawie. Kandydaci, którzy zrezygnowali z dalszego postępowania rekrutacyjnego, proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną Kolegium MISH rekrutacja@mish.uw.edu.pl

Harmonogram rozmów

Dni adaptacyjne dla studentów MISH rok akademicki 2017/18

11 Września 2017

Dyrekcja Kolegium MISH uprzejmie zaprasza studentów I roku na spotkania z przedstawicielami wydziałów skonfederowanych w Kolegium. Prodziekani Wydziałów i Dyrektorzy Instytutów udzielą Państwu wszelkich informacji tyczących programów kształcenia i organizacji toku studiów w swoich jednostkach.  Wszystkie spotkania odbywać się będą w budynku Starego BUW (Kampus Centralny) w Sali 107  (I piętro).

Dni adaptacyjne dla studentów MISH.pdf

Rozliczenie z IKP

11 Września 2017

Uprzejmie informujemy, że Studenci realizujacy minimum programowe w Instytucie Kultury Polskiej powinni zakończyć wszelkie sprawy zwiazane z zaliczeniami przedmiotów IKP do 20 września. 

Poradnik dla studentów I roku

08 Września 2017

Samorząd Studentów UW przygotował krótki poradnik dla studentów rozpoczynających naukę na naszej uczelni. Zapraszamy do korzystania - PORADNIK

Przedłużenie terminu składania wniosków o stypendium MNISW

06 Września 2017

Uprzejmie informujemy, że w tym roku pierwszy raz studenci będą składali wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez USOSweb.

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce dla wszystkich wybrać Wnioski. Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać (jego pierwszą stronę oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa) oraz wraz z załącznikami dostarczyć do sekretariatu Kolegium MISH do 22 września br.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie BSS.

Termin rozliczenia roku

31 Sierpnia 2017

Termin rozliczenia roku dla studentów MISH został przesunięty na 22 września.

Warsztaty ERC organizowane we współpracy z Oxford University

30 Sierpnia 2017

W dniach 14-15 września 2017 r. Uniwersytet Oksfordzki i Polska Akademia Nauk organizują serię warsztatów przygotowujących reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych do aplikowania o granty ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych).

Pierwszego dnia spotkania (14 września) odbędzie się konferencja poświęcona grantom ERC z udziałem zaproszonych naukowców z Oxfordu, w trakcie której przedstawione zostaną zasady udzielania grantów, a także rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów. Po części konferencyjnej najlepsi z uczestników będą mogli przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych. Natomiast 15 września pracownicy Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN przeprowadzą szkolenie ?Wniosek ERC krok po kroku? dla węższego grona aplikujących (około 12 osób). Wcześniej odbędzie się śniadanie networkingowe zaproszonych gości z Oxfordu i polskich naukowców. 

Rejestracja na wszystkie wydarzenia możliwa jest za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem https://goo.gl/forms/zLqkP4FRun3xFFaA3 najpóźniej do 1 września 2017 r. W formularzu jest możliwość podania informacji dotyczących dorobku badacza i projektu naukowego, na który planuje otrzymać grant ERC.  Więcej informacji na temat warsztatów, a także program spotkania są dostępne na stronie Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN:https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4522-warsztaty-dla-przedstawicieli-nauk-spolecznych-i-humanistycznych-poswiecone-grantom-erc-organizowane-we-wspolpracy-z-oxford-university-14-15-09-2017-r . Chcielibyśmy zaznaczyć, że w przypadku znacznego zainteresowania, może być przeprowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Prestiżowe granty ERC finansują przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym przez okres do 5 lat. Są skierowane do wybitnych naukowców na różnych etapach kariery. Granty te stwarzają naukowcom możliwość tworzenia i rozwijania własnych zespołów badawczych, a także zapewniają finansową stabilność i niezależność niezbędną do prowadzenia badań. Więcej informacji na stronie ERC: https://erc.europa.eu/

 

Rekomendacje na kierunek Prawo

28 Lipca 2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rozpatrzone zostały podania o realizację minimum programowego na kierunek Prawo. Lista osób, które uzyskały rekomendacje znajduje się w na stronie MISH w zakładce "studenci, rekomendacje 2017". Serdecznie gratuluję wszystkim Studentkom i Studentom, którzy otrzymali rekomendacje. W najbliższych dniach zostaniecie Państwo dopisani do systemu USOS WPiA. Bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie harmonogramu zapisów na zajęcia.

Warszawa, 27 07 2017 
Doc. dr Anna Rosner

Elektroniczne rozliczenie z BUW

17 Lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że od dziś wszyscy studenci Kolegium MISH mogą korzystać z elektronicznego rozliczenia z BUW. W tym celu należy przesłać mail do sekretariatu z prośbą o aktowowanie obiegówki (osoby, które kończą studia) lub o aktywowanie obiegówki skróconej (osoby, które rozliczają rok).

Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH

11 Lipca 2017

Treść zarządzenia dostępna jest pod adresem www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia.

Dodatkowa tura podpięć

10 Lipca 2017

Uprzejmie informujemy, że decyzją Pani Prorektor dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r.  studenci będą mieli możliwość podpinania kursów z języków obcych, zrealizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

Nowe zasady studiowania

03 Lipca 2017

W zakładce "Zasady studiowania" została opublikowana najnowsza wersja zasad studiowania. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedmiotów obowiązkowych na I etapie studiów licencjackich, obowiązkowych zajęć WF na studiach I stopnia i likwidacji obowiązku realizacji tych zajęć na studiach II stopnia oraz możliwości dwukrotnego powtarzania niezaliczonego etapu studiów.

Rejestracja na zajęcia w Kolegium Artes Liberales

09 Czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że rejestracja  na zajęcia w Kolegium Artes Liberales będzie podzielona na trzy tury:

I tura - dla studentów artes liberales; rozpocznie się 14.06.2017 o godz. 9:00 a zakończy się 25.06.2017 godz. 23:59.

II tura - dla studentów artes liberales oraz FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 28.06.2017 godz. 9:00 a zakończy się 23.07.2017 godz. 23:59.

III tura - dla studentów artes liberales oraz FN, CŚ, MISH i MSMaP; rozpocznie się 01.09.2017 godz. 9:00 a zakończy się 15.10.2017 godz. 23:59

Studenci MISH z rekomendacją na artes liberales, którzy nie znaleźli się na liście uprawnionych do rejestracji, proszeni są o złożenie w sekretariacie Kolegium Artes Liberales podania o dorejestrowanie na zajęcia.

Rejestracje na zajęcia na Wydziale Psychologii

07 Czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Kolegium MISH, którzy chcieliby otrzymać uprawnienia do rejestracji na zajęcia oferowane przez Wydział Psychologii, powinni skierować swoją prośbę bezpośrednio na adres usosweb@psych.uw.edu.pl

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018:

31 Maja 2017

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:

 1. dla obecnych studentów:
  • od 8 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) - w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

 1. obecnym studentom:
 • 21 lipca 2017 r. - dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniejdo 5 lipca 2017 r.
 1. studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):
 • 11 sierpnia 2017 r.
 • 8 września 2017 r.
 1. obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 15 września 2017 r.
 • 28 września 2017 r.

3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla studentów cudzoziemców - od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
 2. dla pozostałych osób - od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2017 r.

5) Biuro Spraw Studenckich wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 października 2017 roku, o ile pozwala na to stan wolnych miejsc w domach studenta.

6) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 22 lipca 2017 roku do 14 września 2017 roku.

Rekomendacje 2017

08 Marca 2017

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci zainteresowani realizacją minimów programowych w jednostkach i na  wydziałach wymagających rekomendacji.

Uprzejmie informuję, że:

 • Podania o rekomendacje na kierunek prawo (Wydział Prawa i Administracji) przyjmowane będą do 21 lipca 2017 r. Ci z Państwa, którzy  zdecydują się składać aplikację, muszą mieć zaliczone wszystkie przedmioty realizowane na WPiA (lub ich ekwiwalenty), natomiast nie muszą  mieć zaliczonego roku.  Pożądane jest ukończenie pracy rocznej i jej recenzja (lub opinia tutora o temacie pracy i stopniu jej zaawansowania). Studenci, którzy otrzymają rekomendację zostaną dopisani do systemu USOS WPiA i będą brać udział w II, sierpniowej,  turze rejestracji na zajęcia.
 • Termin składania podań o rekomendacje na pozostałe kierunki limitowane (I stopień)  wyznaczony został na 22 września 2017 r. w tym wypadku wymagane jest zaliczenie roku.  
 • Termin składania podań o rekomendacje na kierunki limitowane (II stopień)  wyznaczony został na 26 września 2017 r.

Anna Rosner

Opłata za ELS

08 Lutego 2017

Przypominamy, że opłatę za wydanie ELS należy wykonać na wyodrębniony rachunek w BankuMillenium S.A. Jego numer oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ELS można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego pod tym adresem.

Nowy formularz planu semestralnego

31 Stycznia 2017

Od 1 października 2017 roku będzie obowiązywał nowy formularz planu semestralnego. Przy składaniu planu na najbliższy semestr - semestr letni 2016/17 - mają Państwo możliwość wyboru: można złożyć plan na dotychczasowym formularzu lub na nowym. Nowy formularz dostępny jest w zakładce "Studenci" - "Wzory dokumentów".

Kurs uzupełniający dot. wychowania fizycznego

18 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że od 2 lutego 2017 roku studenci będą mogli rejestrować się na kurs uzupełniający za 1 pkt ECTS dot. wychowania fizycznego. Szczegółowy harmonogram rejestracji dostępny jest na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW.

Kurs przeznaczony jest tylko dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2016/2017 i dotyczy następjuącej grupy studentów:

- studiów drugiego stopnia
- z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów obowiązek zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego obejmuje studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.

Elektroniczna obiegówka

05 Stycznia 2017

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim Uniwersytet Warszawski wprowadził elektroniczną wersję karty obiegowej dla studentów. Od 1.01.2017 r. Kolegium MISH zaprzestało korzystania z papierowej wersji w/w dokumentu.

Wszyscy studenci zamykający tok studiów, zobowiązani są do rozliczenia przy użyciu e-obiegówki. W tym celu należy się zgłosić bezpośrednio do sekretariatu Kolegium MISH.

Skrzynka na korespondencję

01 Lipca 2016

W korytarzu willi przy ul. Dobrej 72 została zawieszona skrzynka na korespondencję skierowaną do Kolegium MISH. Zapraszamy do korzystania!

Zasady korzystania ze skrzynki na podania_MISH.pdf

Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek - piątek 12.00 - 15.00


Dyżury

5 września 11.30 - 12.30
11 września 10.30 - 11.30
18 września 10.30 - 11.30
26 września 10.30 - 11.30
30 sierpnia 9.30 - 10.30
6 września 9.30 - 10.30

4 września (poniedziałek) 9.30-11.00

12 września (wtorek) godz. 9.30-11.00

22 września (piątek) 12.00 - 13.00

3 października godz. 15.00-15.45

od 9  października: czwartki godz. 11.30-13.00 


11 września 9.00-10.00
20 września 9.00-10.00
29 września 9.00-10.00
20 września 8.00 - 9.00

wtorki 11.00 - 12.00
5 września 10.00-11.30
6 września 9.30 - 11.00
14 września 9.30 - 10.30

czwartek, 31. sierpnia w godz. 12:00-13:00 w Zakładzie HIstorii Starożytnej IH; 
piątek, 1. września w godz. 12:00-13:00 w siedzibie Kolegium MISH przy u. Dobrej 72; 
środa, 6. września w godz. 13:00-14:00 w Zakładzie HIstorii Starożytnej IH.