baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Rejestracje dla studentów I roku MISH


Szanowni Państwo,
Poniżej podajemy informację tyczącą form zapisów w jednostkach, w których Państwo realizować będziecie zajęcia. Wszystkie informacje zostały przekazane nam przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych wydziałów. W większości wypadków odbędzie się to drogą indywidualnych ustaleń (drogą mailową), rzadziej przez USOS. Bardzo będę wdzięczna za zastosowanie się do wskazań widocznych w poszczególnych opisach. Katalog ten będziemy uzupełniać po uzyskaniu kolejnych informacji.
Anna Rosner
29 09 2020 r.


Wydział "Artes Liberales"

Rejestracja mailowo. Podanie, z listą przedmiotów które chcą Państwo realizować i wskazaniem preferowanych grup, należy kierować do Prodziekana ds. studenckich - prof. P. Kordosa pkordos@al.uw.edu.pl i do wiadomości katarzyna.bosk@al.uw.edu.pl 

Wydział Filozofii
Rejestracja w USOS na wszystkie zajęcia organizowane przez Wydział Filozofii rozpocznie się 1 października o godz. 8:00 i potrwa do 28 października do godz. 23:59. Studentki i Studenci MISH, którzy realizują minima programowe na kierunkach studiów organizowanych przez Wydział Filozofii, mają możliwość zapisywania się na zajęcia
przez USOS. Wszyscy studenci Kolegium MISH mają też możliwość rejestracji przez USOS na zajęcia, które znajdują się w koszyku "Filozofia. Rejestracja na zajęcia tylko dla studentów MISH - semiot.log. i hist. filoz."
– Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej – MISH (3501-MISH-HF1),
– Semiotyka logiczna – MISH (3501-MISH-SL),
Studenci MISH, którzy nie realizują minimów programowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Filozofii, a chcą uczęszczać na zajęcia, (np. seminaria) mogą, za zgodą prowadzących, zostać do nich dopisani. Podania proszę kierować do prodziekana ds. studneckich, prof. Bogdana Dziobkowskiego b.dziobkowski@uw.edu.pl (proszę o załączenie zgody prowadzącego)


Kierunek kognitywistka I stopień
Rejestracja na zajęcia zostanie udostępniona via USOS od 1 października. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym, choć przewidywane jest – w miarę możliwości - wprowadzenie zajęć stacjonarnych (spotkania raz na 5 tygodni w ramach indywidualnego umawiania się ze studentami - rodzaj grupowych konsultacji czy warsztatów), przy czym będzie zapewniony ekwiwalent online dla tych studentów, którzy nie będą mogli w takim spotkaniu uczestniczyć.

Wydział Historii
Zapisywanie i przydzielanie do grup prowadzone jest przez Opiekunkę I roku, p. dr Marię Antosik-Piela (mm.antosik---p@uw.edu.pl ). Dla I roku są to zajęcia: WBH, łacina i historia starożytna (ćwiczenia). Jeśli chcieliby Państwo zmienić grupę, proszę o napisanie maila do Pani Doktor, ze wskazaniem innej grupy, korzystniejszej pod względem dnia i godziny zajęć. Podobnie - jeżeli studenci MISH chcą realizować zajęcia z łaciny poza Wydziałem Historii, powinni o tym poinformować w tym samym trybie. Do 20 grudnia studenci muszą zgłosić się do wyznaczonego opiekuna pracy rocznej. informacje o zasadach dotyczących prac rocznych:
http://www.ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/documents/prace_roczne-informacje.pdf
Na pozostałe zajęcia studenci MISH zapisują się przez USOS. (egzamin z Węzłowych problemów
cywilizacji starożytnych w semestrze letnim oraz objazd naukowy)Wydział Lingwistyki Stosowanej
Katedra Rusycystyki
Zajęcia będą prowadzone zdalnie. Instytut zaprasza Studentki i Studentów MISH. Podania należy składać w dziekanacie Wydziału, w sekcji rosyjskiej, mieszczącej się przy ul. Szturmowej 4, pokój 433 lub w formie elektronicznej - na adres (ir@uw.edu.pl).

Wydział Nauk Ekonomicznych
Studentki i Studenci MISH zainteresowani studiami na Wydziale Nauk Ekonomicznych
proszeni są o składanie podań (drogą mailową) do p. Aleksandry Szczeciny (Dziekanat
StudiówWNE aszczecina@wne.uw.edu.pl
(https://www.wne.uw.edu.pl/index.php/pl/profile/view/364/).


Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Instytut Historii Sztuki
Studentki i Studenci MISH najpóźniej do niedzieli 11.10. proszeni są o przesyłanie do wybranych wykładowców informacji o chęci uczestnictwa w danych zajęciach, z prośbą o dodanie do listy mailingowej uczestników. Po rozpoczęciu zajęć (15.10. br) Studenci MISH przygotowują zestawienie zajęć, na które chcą być zapisani i przesyłają je mailowo na adres p. Joanny Lange-Kostrzewy z prośbą o rejestrację. ( j.lange@uw.edu.pl ).

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Studentki i Studenci zainteresowani realizacją zajęć  w WNPiSM powinni złożyć odpowiednie podania (drogą mailową) bezpośrednio do kierowników studiów wybranych kierunków (adresy na stronie Wydziału https://wnpism.uw.edu.pl/kontakt/sekcja-studencka-kontakt/ ) .

Kierunek Stosunki Międzynarodowe -  Pani doktor Anna Wróbel: awrobel@uw.edu.pl

Kierunek Politologia-   Pani doktor Justyna Otto  j.g.otto@uw.edu.pl

Po otrzymaniu akceptacji kierownika studiów, studenci zostaną zarejestrowani do grup zajęciowych.


Wydział Neofilologii
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Studentki i Studenci MISH do 30 września włącznie (do 15:00) proszeni są o składnie podań drogą mailową na adres Dyrektor Tamary Sobolskiej (t.sobolska@uw.edu.pl). Od 01. 10 października informacje tyczące Kierownika Studiów (w tym adres mailowy), dostępne będą na stronie Instytutu https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/content/instytut 
Instytut Germanistyki
Studentki i Studenci MISH proszeni są o podania z prośbą o dopisanie do grup (jeden mail z podaniem wszystkich grup, do których dany student chce się zapisać) kierowane do Sekretariatu germanistyki (germanistyka@uw.edu.pl) z dopiskiem w temacie "rejestracja IG/MISH".
Instytut Romanistyki
W Instytucie planowana jest rejestracja przez USOS. Studentki i Studenci MISH powinni się zgłosić do instytutowego koordynatora ds. MISH celem dodania do rejestracji (dr Michał Obszyński  m.obszynski2@uw.edu.pl)  – W mailu należy podać: imię, nazwisko, numer albumu, rok studiów, z którego studenci chcą wybierać zajęcia w 2020/21, nazwę oraz kod danych zajęć. Wszelkie zgłoszenia powinny być złożone do 7 października (tak aby był czas wprowadzić te informacje do USOSa przed 9 października, kiedy to ruszają zapisy). Terminy rejestracji i jej zasady są ogłoszone na naszej stronie internetowej.

Katedra Italianistyki
Studentki i Studenci zainteresowani udziałem w zajęciach w Katedrze Italianistyki proszeni są
o przesyłanie zgłoszeń na adres italianistyka.wn@uw.edu.plWydział Orientalistyczny
Na Wydziale Orientalistycznym wszystkie zajęcia będą prowadzone zdalnie. Studenci proszeni są o składanie podań mailowo do p. Dziekan Marty Widy-Behiesse: m.widy-behiesse@uw.edu.pl z kopią na adres dziekanat.orient@uw.edu.pl 

Wydział Polonistyki

Studenci MISH, którzy zadeklarowali realizację kierunku Polonistyka są uprawnieni do rejestracji przez USOS. Natomiast Ci z Państwa, którzy planują realizację tylko wybranych zajęć powinni wcześniej uzyskać zgodę wykładowcy i dopiero wtedy (załączając zgodę) złożyć podanie do Pana Dziekana dr Łukasza Książyka lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl


Wydział Socjologii
Studentki i studenci I roku I stopnia pragnący zapisać się na zajęcia na kierunku Socjologia proszeni są o przesłanie informacji o preferowanych grupach zajęciowych na adres p. Marty Jasińskiej - Dziekanat studencki (jasinskam@is.uw.edu.pl) 

Spotkanie online dla osób zainteresowanych minimum na Wydziale
Socjologii: środa, 30 września, godz. 10-11

https://zoom.us/j/99315170229?pwd=SjVTSW4ySWVTMmE4RlRrd0ZndHB0QT09

Wydział Prawa i Administracji
Studentki i Studenci, chcący realizować studia na kierunku Prawo proszeni są o:
1. Napisanie maila do prowadzącego wybraną grupę z prośbą o zgodę na dopisanie do listy
2. Złożenie podania przez USOS (z załączoną mailową zgodą prowadzącego) do kierownika studiów lub do prodziekana ds. studenckich WPiA (a.bielecki@wpia.uw.edu.pl)

Ośrodek Studiów Amerykańskich
Studentki i Studenci zainteresowani realizacją zajęć w OSA proszeni są o kierowanie podań drogą
mailową do Kierownika do spraw toku studiów Ośrodka Studiów Amerykańskich - dr Małgorzaty
Gajda-Łaszewskiej mgajda@uw.edu.pl