baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

02-03-2021
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że aż 13 studentów Kolegium MISH UW otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok 2020/2021 za osiągnięcia naukowe. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

17-02-2021
Kursy online na Uniwersytecie Karola w Pradze

Uprzejmie informujemy, że studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ w tym Uniwersytetu Warszawskiego, mogą zapisać się na zajęcia online w semestrze letnim 2020/2021. Oferta została przygotowana przez Uniwersytet Karola w Pradze, który udostępnił 60 kursów online. Lista kursów oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie 4EU+ >> 

Osoby zainteresowane proszone są jak najszybsze zapoznanie się z powyższymi materiałami, wypełnienie odnośnych formularzy (tabelki - zgodnie z instrukcją) i przesłanie ich bezpośrednio do Terezy Vosejpkovej, która koordynuje proces rejestracji studentów i doktorantów. Adres mailowy: tereza.vosejpkova(at)ruk.cuni.cz. Po ukończeniu kursu Uniwersytet Karola wyda każdemu studentowi/doktorantowi kartę przebiegu studiów – transcript of records. Ten dokument umożliwi uznanie na UW zaliczonych zajęć i zdobytych punktów ECTS.

15-02-2021
Specjalizacja nauczycielska na Wydziale Filozofii

Studentki i Studenci MISH realizujący minimum programowe na Wydziale Filozofii i zainteresowani specjalizacją nauczycielską proszeni są o zapoznanie się z aktualnym opisem tej ścieżki. Szczegóły znajdują się na stronie:

https://filozofia.uw.edu.pl/2021/01/przyspieszona-sciezka-specjalizacji-nauczycielskiej/

Studenci, którzy są obecnie na 3 roku studiów pierwszego stopnia i realizują minimum z filozofii, mają możliwość zrealizowania specjalizacji przed ukończeniem studiów drugiego stopnia. Powinni jednak w semestrze letnim br. zaliczyć dwa pierwsze przedmioty specjalizacyjne. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Doktor Agatą Łukomską – Pełnomocniczką  ds. specjalizacji nauczycielskiej na WFZ (agata.lukomska@uw.edu.pl) (kontakt, w tym termin dyżuru, jest podany na stronie: https://filozofia.uw.edu.pl/pelnomocnicy-i-koordynatorzy/)

10-02-2021
Konkurs Przedsiębiorca Roku UW

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”. Konkurs jest skierowany do pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy.

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 marca 2021 roku. 

Szczegółowe informacje na stronie: www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl

28-01-2021
Fundamenty demokratycznego państwa prawnego

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego UW serdecznie zaprasza na konwersatorium "Fundamenty demokratycznego państwa prawnego", które w semestrze letnim 2020/2021 poprowadzi dr Krzysztof J. Kaleta. Szczegóły na temat zajęć znajdą Państwo pod linkiem:

Fundamenty demokratycznego państwa prawnego - Uniwersytet Warszawski - USOSweb (uw.edu.pl)

(Rejestracja żetonowa (uw.edu.pl))

20-01-2021
Organizacja semestru letniego 2020/2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy oraz dyżury nauczycieli akademickich. Wyjątek stanowią zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, takie jak zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne, terenowe oraz praktyki studenckie, które mogą w uzasadnionych przypadkach odbywać się stacjonarnie.

Szczegóły znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

18-01-2021
Lektoraty na studiach II stopnia

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.

Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS).

Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2.

Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021

15-01-2021
Rejestracja na Wydziale Historii

Osoby zainteresowane realizacją zajęć na Wydziale Historii informujemy, że:

Jednocześnie informujemy, że z dniem 18 stycznia br. zmianie ulegnie główny adres mailowy sekcji studenckiej WH z sekretariat.stud.ih@uw.edu.pl na sekcja.stud.wh@uw.edu.pl (http://ihuw.pl/dla-studentow/licencjackie-dzienne-i-wieczorowe/informacje/zmiana-poczty-elektronicznej-sekcji-ds-studenckich).

08-01-2021
Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 w Kolegium Artes Liberales

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 Kolegium Artes Liberales będzie podzielona na trzy tury:

I tura - 12.01.2021 - 23.01.2021 tylko dla studentów S1-AL-F i S2-AL i oraz studentów programu S1-PRK-AL-MISH i S2-PRK-AL-MISH. 

II tura - 25.01.2021 - 05.02.2021 dla wszystkich studentów AL oraz AZ, CS, FN 

III tura - 08.02.2021 - 07.03.2021 dla pozostałych studentów MISH i MISMAP.

Studenci, którym nie uda się zapisać na zajęcia, będą mogli składać podania o dopisanie do zajęć w dniach 15.02.2021 - 07.03.2021 na adres: katarzyna.bosk@al.uw.edu.pl


28-12-2020
Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów I i II roku studiów I stopnia (oraz jednolitych) w Kolegium MISH

Zdalne szkolenia "Ochrona własności intelektualnej" dla studentów MISH odbędą się:

  • 5 marca w godz. 18.00 - 21.00 
  • 11 marca godz. 17.00 - 20.00

Szkolenia będą przeprowadzane za pomocą platformy Zoom. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja poprzez USOSweb na przedmiot "Ochrona Własności Intelektualnej" (kod 4012-OWI). 

Szkolenie planowane na 25 lutego zostało odwołane - za utrudnienia przepraszamy.14-12-2020
Rejestracja na prace roczne MISH

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że ruszyły już rejestracje na prace roczne dla MISH na rok akademicki 2020/2021. Rejestracje będą otwarte do 13 czerwca 2021 r. Osoby, które będą potrzebowały pomocy przy wielokrotnym podpięciu pracy,  lub przy wyborze właściwej rejestracji, proszone są o kontakt z opiekunem administracyjnym.

04-12-2020
Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w Kolegium MISH


1. W związku z problemami dotyczącymi stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w zakresie sformułowanej tam konieczności uwzględniania w indywidualnym rocznym lub semestralnym planie studiów zajęć z dwóch różnych dziedzin nauki, mając na uwadze fakt, iż wymóg ten nie występował w takiej formie w obowiązujących do 30.09.2020 r. Zasadach Studiowania w Kolegium MISH, zalecam odstąpienie od tego wymogu w odniesieniu do semestralnych indywidualnych planów studiów na pierwszy semestr roku akademickiego 2020/21.

2. Sposób realizacji tego wymogu w odniesieniu do indywidualnych planów studiów na drugi semestr i ewentualnej korekty rocznych planów studiów określony zostanie odrębnie. 


Dyrektor Kolegium

Marek Wąsowicz

30-10-2020
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest realizowane za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.
Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp" zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Do testu można przystąpić w następujących terminach:

1) od 16 listopada 2020 roku do 14 lutego 2021 roku,
2) od 26 lutego 2021 roku do 7 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe terminy nie zostały przewidziane. 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie kursu będzie możliwe od 30 sierpnia do 12 września 2021 r. Za powtarzanie przedmiotu jest pobierana opłata, której wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta.
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia zaliczyli szkolenie bhp (nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/17), mogą zgłosić się do koordynatorek przedmiotu: Pani Niny Zielińskiej lub Pani Doroty Olejarki celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia.

Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl


Archiwum aktualności