baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

27-05-2020
Rejestracje na Wydziale Psychologii

Wydział Psychologii informuje, że szczegóły dotyczące nadchodzącej rejestracji można znaleźć na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/rejestracje-na-zajecia/

Wszyscy studenci MISH, którzy są aktywni na programie SJ-PRK-PS-MISH, zostali uprawnieni do rejestracji na przedmioty obligatoryjne i fakultety.

Do rejestracji na zajęcia specjalizacyjne w I serii wymagane jest zapisanie na listę specjalizacji.

25-05-2020
Egzaminy certyfikacyjne biegłości językowej w sesji letniej 2020

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW prosi o zapoznanie się z harmonogramem zdalnych egzaminów ustnych z języka obcego oraz o uważne śledzenie strony: http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/

22-05-2020
Zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie funkcjonowania uniwersytetu po 25 maja zajęcia online będą prowadzone do końca bieżącego roku akademickiego

Zarządzenie nr 105

15-05-2020
Zajęcia oraz egzaminy dyplomowe w IF

Szanowni Państwo,
niżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące obecnej sytuacji.

1. Do kiedy trwają zajęcia w IF?
Zajęcia w IF trwają do 14 czerwca. Do końca semestru będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. Sesja letnia odbędzie się w dniach 15 czerwca – 5 lipca 2020 r.
2. Czy wszystkie egzaminy będą miały formę zdalną?
W tej chwili ta sprawa nie jest rozstrzygnięta. Musimy poczekać na zarządzenie JM Rektora regulujące działanie UW m.in. w okresie sesji. Po ukazaniu się tego zarządzenia przystąpimy do układania szczegółowego harmonogramu sesji.
3. Jak obecnie wygląda procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych?
Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji tytułu pracy dyplomowej promotor przesyła do sekretariatu właściwego dla kierunku studiów mail z informacją o tytule pracy (w wersji polskiej i angielskiej) oraz imieniu i nazwisku jej autora (dołączając tego ostatniego do korespondencji). W obecnej sytuacji taka procedura wydaje mi się najbardziej dogodna z Państwa punktu widzenia.
4. Jak wygląda procedura składania pracy dyplomowej? Czy na pracy powinien być podpis autora i promotora?
Również tę procedurę postaramy się maksymalnie uprościć. Musimy jednak poczekać na ukazanie się wytycznych JM Rektora w tej sprawie. Szczegóły powinny być znane do końca maja.
5. Jaką formę w IF będą miały egzaminy dyplomowe?
Ten problem też zostanie rozstrzygnięty dopiero po wydaniu przez JM Rektora wspomnianego zarządzenia.
6. Do kiedy trzeba zdać egzamin dyplomowy, by wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia w IF?
Pierwsza tura rejestracji na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach filozofia i bioetyka będzie trwała do 19 lipca. Osoby, które zdadzą egzamin dyplomowy do tego dnia (włącznie), będą mogły zarejestrować się w IRK i wziąć udział w rekrutacji. Jeżeli po pierwszej turze zostaną wolne miejsca, odbędzie się druga tura, z rejestracją w IRK trwającą do 13 września. W roku 2018 i 2019 drugiej tury nie było.
Chciałbym Państwa zapewnić, że będę starał się, by egzaminy dyplomowe były organizowane sprawnie i w dogodnych dla Państwa terminach. Jeżeli chodzi o studia na kierunku filozofia, to jestem do Państwa dyspozycji właściwie przez cały czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. Proszę jednak pamiętać, że termin egzaminu dyplomowego zależy też od dostępności promotora i recenzenta.
7. Co z ankietami studenckimi?
W tym semestrze ankiety ewaluacji zajęć przeprowadzane centralnie przez PEJK zostały odwołane. W związku z tym podjęliśmy działania, by w IF wprowadzić własny system oceny zajęć przy użyciu systemu USOSweb. Zależy nam na tym, by mieli Państwo możliwość wyrażenia swojej opinii o zajęciach, na które Państwo uczęszczają. Mam nadzieję, że się uda.

Prawdopodobnie najpóźniej do końca maja na poziomie centralnym zapadną wszystkie rozstrzygnięcia na temat działania UW w kolejnych miesiącach. W związku z tym na początku czerwca chciałbym się z Państwem spotkać i przedstawić szczegóły dotyczące m.in. sesji i egzaminów dyplomowych. Proponuję, by spotkanie to miało formę transmisji na kanale YouTube. Transmisji będzie towarzyszył czat na żywo, za pomocą którego będą Państwo mogli zadawać pytania. Termin tego spotkania zostanie podany pod koniec maja.

Pozdrawiam serdecznie
Bogdan Dziobkowski

06-05-2020
Mikrogranty

Szanowni Państwo, 

w związku z zarządzeniami władz UW regulującymi funkcjonowanie Uczelni w czasie epidemii informujemy, że program tzw. “mikrograntów” działa nadal na dotychczasowych zasadach – z tą jednak zmianą, że ROZLICZAĆ BĘDZIE MOŻNA TYLKO TAKIE DZIAŁANIA, KTÓRE NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z WYJAZDAMI I OGÓLNIEJ MOBILNOŚCIĄ SIĘGAJĄCĄ POZA UNIWERSYTET. W praktyce oznacza to np. możliwość finansowania udziału w konferencjach zdalnych i innych wirtualnych działaniach naukowych. Oczywiście z odpowiednim uzasadnieniem merytorycznym. 


Z wyrazami szacunku

Marek Węcowski 

Z-ca Dyrektora Kolegium ds. tutoringu 

05-05-2020
Dyżury telefoniczne

Dr Ilona Szewczyk ma ostatnio problem ze służbowym adresem mailowym, dlatego zaprasza do kontaktu telefonicznego we wtorki, środy i piątki w godz. 13.00-16.00  tel. 669 903 90304-05-2020
Rejestracja na specjalizację na Wydziale Psychologii

Wszyscy studenci Kolegium MISH, którzy chcieliby otrzymać potwierdzenie wykazu ocen dla potrzeb rejestracji na specjalizację na Wydziale Psychologii, proszeni są o samodzielne sporządzenie tabeli zawierającej wykaz ocen przedmiotów kierunkowych i przesłanie go na adres mailowy Pani Anety Onyszczuk (a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl). Wiadomość powinna zawierać imię, nazwisko i numer albumu studenta.

04-05-2020
Ankiety ewaluacji zajęć

Szanowni Państwo,
decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Jolanty Choińskiej-Miki, wszystkie ankiety ewaluacji zajęć na Uniwersytecie Warszawskim zostają w bieżącym semestrze odwołane. W związku z tym zapowiedziane kilka dni temu badanie PEJK w formie elektronicznej, które miało być odpowiedzią na liczne sygnały z Państwa strony o potrzebie jego przeprowadzenia, także się nie odbędzie. Decyzja o odstąpieniu od ewaluacji podyktowana jest faktem, że wyniki badań prowadzonych w tak nietypowych warunkach nie będą w żadnym stopniu porównywalne z ocenami z lat wcześniejszych, a tym samym utracą swój podstawowy walor. Mamy nadzieję, że do ankietowania powrócimy już w następnym semestrze.

28-04-2020
Zajęcia i sesje egzaminacyjne w IF UW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w Instytucie Filozofii UW do końca semestru letniego wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej.
Bieżąca edycja Studenckiej Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych zostanie przeprowadzona przy użyciu systemu USOSweb.
Egzaminacyjna sesja letnia odbędzie się w dniach 15.06.2020 r. – 05.07.2020 r.
Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego odbędzie się w dniach 31.08.2020 r. – 13.09.2020 r.
Szczegóły dotyczące przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych przekażę Państwu, jak tylko ukaże się stosowne zarządzenie JM Rektora UW w tej sprawie (po 10 maja).

Serdecznie pozdrawiam
Bogdan Dziobkowski

22-04-2020
Praca roczna 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w roku ak. 2019/2020 rozliczenie pracy rocznej dla MISH będzie się odbywało wyłącznie w oparciu o dokumentację elektroniczną.

Do rozliczenia wystarczy, że recenzja pracy rocznej w wersji elektronicznej zostanie przesłana bezpośrednio przez tutora na adres mish@mish.uw.edu.pl  Studenci proszeni są o przesłanie ostatecznej wersji pracy na ten sam adres.

Prosimy o przesyłanie prac rocznych oraz recenzji w formacie PDF.

10-04-2020
Zajęcia zdalne

Szanowni Państwo,

Od kilku tygodni zajęcia na Uniwersytecie odbywają się w specjalnym trybie. Wykładowcy prowadzą je w rozmaity sposób, kontaktując się ze studentami np. przez komunikatory lub maile. Mogą jednak zdarzać się sytuacje, kiedy nie mają Państwo żadnych informacji o zajęciach, sposobie ich zaliczania, a kontaktu z prowadzącym brak. Postaramy się  wyjaśnić takie sytuacje zawczasu, żeby nie powstały problemy z zaliczeniem zajęć wpisanych do planu, a konsekwencji także z zaliczeniem roku. Bardzo proszę, aby ci z Państwa, którzy  mają takie doświadczenie zechcieli skontaktować się ze mną do końca kwietnia.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia 

Anna Rosner     

07-04-2020
Komunikaty BWZ

Szanowni Państwo, 

wszystkich studentów zainteresowanych programem Erasmus, prosimy o zapoznanie się z komunikatami Biura Współpracy z Zagranicą:

Komunikat BWZ nr 8.pdf

Komunikat BWZ nr 9.pdf

01-04-2020
List do studentów Kolegium MISH

List Dyrektora Kolegium MISH

do wszystkich osób studiujących w Kolegium MISH


Szanowni Państwo,

Od trzech tygodni Uniwersytet funkcjonuje w szczególnym trybie. Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) prowadzone normalnym sposobem zostały zawieszone i cała uniwersytecka dydaktyka przeniosła się na platformy zdalnego nauczania i elektronicznych kontaktów. W takim samym trybie działają sekretariaty, dziekanaty, biura administracji uniwersyteckiej. W tej nadzwyczajnej sytuacji musimy się przestawić na inne narzędzia edukacyjne, na inne sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności, na inny tryb wymiany myśli, na inny rytm organizacji dnia. Musimy jednak przede wszystkim, pozostając w przymusowej indywidualnej i terytorialnej separacji, podtrzymywać uniwersytecką wspólnotę, czuć mocniej niż kiedykolwiek przynależność do niej i nadawać jej za pomocą wirtualnych narzędzi realny kształt. Musimy ją zatem budować siłą naszej wyobraźni, drobnymi gestami, wymianą myśli, dobrą radą, wzajemnąpomocą, udziałem w zdalnych zajęciach. Musimy się jej wszyscy nauczyć i mądrze praktykować.

To także trudny czas dla studiujących w Kolegium MISH. Mamyogólne wskazówki co do sposobów prowadzenia zajęć, ale konkretne pomysły rodzą się na poziomie wydziałów (a w ich ramach nierzadko w instytutach, katedrach i zakładach). MISH-owcy są obecni w wielu uniwersyteckich jednostkach, najczęściej realizują zajęcia w kilku z nich jednocześnie. A w każdym z tych miejsc pojawiają się specyficzne rozwiązania, wynikające z inwencji wykładowców czy pomysłów wydziałowej  administracji. Wyzwania, jakie stają tutaj przed studentami, w przypadku osób z MISH-u multiplikują się. Mam świadomość, że oznacza to liczne kłopoty, a przede wszystkim niepewność, czy uda się zrealizować zaplanowany program, zaliczyć etap studiów, uzyskać w przewidzianym terminie dyplom. I towarzyszy temu zapewne obawa, czy uda się w tej sytuacji urzeczywistnić wszystkie marzenia i plany, z jakimi rozpoczynali Państwo studia w naszym Kolegium.

Pragnę wszystkich Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by w tym trudnym czasie studia w Kolegium nadal były źródłem satysfakcji. Nasi opiekunowie są w pogotowiu, by Państwu pomagać, nasi tutorzy chętnie doradzą, jak zmodyfikować plany studiów i realizować ambitne naukowe zamierzenia, nasz sekretariat stoi na posterunku, by na bieżąco załatwiać on-line wszystkie Państwa sprawy, komisja stypendialna (z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego) wykonuje bez przerwy swe zadania, a cała Dyrekcja jest gotowa, by zadbać o w miarę normalne funkcjonowanie Kolegium, podejmować w sprawach studenckich elastyczne decyzje, a gdy trzeba będzie – interweniować na szczeblu poszczególnych wydziałów czy rektoratu. Jeśli macie Państwo problemy, trudności, czujecie się niepewnie – piszcie do nas. W miarę możliwości będziemy starać się pomagać.  

Wierzę w Państwa wyobraźnię, wewnętrzną siłę i chęć przekraczania granic. Życzę zdrowia i cierpliwości. Pandemia minie, a Uniwersytet i nasze Kolegium będą trwać dalej.

            

Marek Wąsowicz

Dyrektor Kolegium MISH


Warszawa, 31 marca 2020 r.

20-03-2020
Zajęcia w Katedrze im. T. Mazowieckiego w semestrze letnim

Zajęcia prowadzone w Katedrze im. T. Mazowieckiego  od 17 marca 2020 r. do odwołania odbywają się przez komunikator Google Hangouts Meet. O szczegółach studenci informowani są na bieżąco w mailach  (USOS mail).

18-03-2020
Stypendia UW

Studentów zainteresowanych wnioskowaniem o stypendia UW w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem: 

https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow-dla-studentow-i-doktorantow/?fbclid=IwAR2qt0-BzZibO75vK8Y_6833asX6gFU85X3932b0nn-GCqY3p3yEbr8hyX8

17-03-2020
Dyżur internetowy

Szanowni Państwo, 

We środy w godzinach 13:00-14:00 będę pełnić dyżury internetowe. Mogą Państwo skontaktować się ze mną w tym czasie przez aplikację Skype. Osoby zainteresowane osobistym kontaktem w tym terminie proszę o mail, bym podał Państwu mój adres skype'owy. 

Z poważaniem i życzeniami zdrowia, 

Marek Węcowski

15-03-2020
Komunikat z 16 marca

W związku z wprowadzonym 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce siedziba Kolegium MISH przy ul. Prostej 69 zostaje wyłączona z użytkowania do odwołania.

Kolegium MISH będzie w całości pracowało zdalnie. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt mailowy. 

14-03-2020
BUW w trakcie przerwy w zajęciach

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
  • Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
  • Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.


13-03-2020
Przedłużenie ważności ELS

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja, zatem nie ma potrzeby, by zgłaszać się do sekretariatu osobiście.


10-03-2020
Komunikat

Szanowni Państwo!

W związku z  Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Odwołano: 

  • do 14 kwietnia 2020 r. wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;

  • do 30 kwietnia 2020 r. wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i inne);

  • zawieszono do 30 kwietnia 2020 r.  służbowe wyjazdy zagraniczne.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji prosimy o śledzenie: 

18-02-2020
Specjalizacja nauczycielska

Uprzejmie informujemy, że Wydział Psychologii i Wydział Pedagogiczny przygotowały zajęcia dla studentów rozpoczynających kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela. W rejestracji żetonowej dostępne są dwa wykłady:

1) "Psychologia dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach:

a) poniedziałki, godz. 8.00 - 9.30, ul. Stawki 5/7, aula, prowadząca: dr Joanna Toeplitz (kod: 2500-PED-01)

b) czwartki, godz. 16.30-18.00, ul. Miecznikowa 1, sala 102B, prowadząca: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska ( 2500-PED-02)

2) "Pedagogika dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach (kod: 2300-PED-PN-W) :

a) piątki, godz. 15.00-16.30, ul. Karowa 18, prowadzący: dr Dobromir Dziewulak

b) wtorki, godz.11.30-13.00, budynek (1216), Pałac Czetwertyńskich, prowadzący – dr hab. Janina Kamińska


11-02-2020
Stypendium socjalne

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 można składać jeszcze tylko do 20 lutego 2020 r. Wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium na semestr letni jest możliwe od 10 lutego 2020 r.; żeby otrzymać wypłatę stypendium za marzec, należy złożyć wniosek do 20 marca 2020 r.; w kolejnych miesiącach do 20. dnia danego miesiąca (w czerwcu: do 22 czerwca 2020 r.).

Szczegółowe informacje na stronie

07-02-2020
Mikro-granty

Przypominamy o możliwości ubiegania się o fundusze na działalność naukową studentów (zob. rozporządzenie Dyrektora Kolegium 5/2019), tzw. “mikro-granty”. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

31-01-2020
POWI

Uprzejmie informujemy, że 26 lutego (środa) w godz. 16.30-19.30 w sali im. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski) odbędzie się szkolenie z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej. Przedmiot jest obowiązkowy dla studentów II roku studiów I stopnia w Kolegium MISH.

Studenci Kolegium MISH będą mogli zarejestrować się na zajęcia od 1.02. od godz. 8.00.

30-01-2020
Naklejki na ELS

Studenci Kolegium MISH mogą się już zgłaszać po naklejki przedłużające ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich na semestr letni 2019/2020 roku.

27-01-2020
Rejestracja na zajęcia prowadzone przez Instytut Historyczny

Instytut Historyczny przypomina o rozpoczynającej się w dniu 29 stycznia rejestracji bezpośredniej na zajęcia dla studentów kierunku Historia oraz Historia i kultura Żydów na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

Historia

Historia i kultura Żydów

27-01-2020
Dodatkowa tura podpięć

Studenci i studentki UW będą mogli samodzielnie podpinać w USOSweb przedmioty realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w terminie od 3 do 19 lutego 2020 r. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.


24-01-2020
Wybory 2020 na UW

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.


Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie:www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.

17-12-2019
Instrukcja dotycząca podpięć - rok 2019/2020

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat podpięć w bieżącym roku akademickim.

Podpięcia - instrukcja

12-12-2019
Zarządzenie nr 11

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Kolegium MISH.  Jego postanowienia są szczególnie istotne dla studentów, którzy w bieżącym roku akademickim planują egzaminy dyplomowe.

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DMISH/Lists/Dziennik/Attachments/22/DMISH.2019.11.ZD.11.pdf

12-11-2019
Wysokość opłat za Elektroniczną Legitymację Studencką

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że wysokość opłat za wydanie legitymacji lub jej duplikatu dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020 określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018 poz.1861 z późn. zm) wynosi 22 zł za wydanie oryginału ELS i 33 zł za wydanie jej duplikatu.

Studentów przyjętych  od roku akademickiego 2018/2019 i wcześniej obowiązują dotychczasowe opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016 poz.1554) czyli za wydanie oryginału ELS – 17 zł, a duplikatu – 25,50 zł.


Należność za ELS należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

30-10-2019
Elektroniczny plan

Szanowni Państwo!

Pragniemy przypomnieć, że elektroniczny system składania planów służy do składania planów, a nie do konsultowania ich z tutorem. Powinni Państwo najpierw spotkać się z tutorem i ustalić, jakie zajęcia będą Państwo realizować w bieżącym roku akademickim i dopiero po wszystkich ustaleniach wpisać je w plan i przesłać do zatwierdzenia tutorowi.

dr hab. Małgorzata Głowacka -Grajper

21-10-2019
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego 

https://kampus.come.uw.edu.pl

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań.

Studenci przystępują do rozwiązania testu w terminach:

  • 4.11.2019 r. - 9.02.2020
  • 28.02.2020 - 05.04.2020

Dodatkowe terminy nie są przewidziane. 

W przypadku niezaliczenia szkolenia BHP powtarzanie będzie możliwe w terminie 31.08-15.09 2020 i wiąże się z odpłatnością 200 zł.

Uwaga: studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich czterech lat (nie wcześniej niż w roku ak. 2015/2016), powinni się zgłosić do Pani Niny Zielińskiej  w celu przepisania zaliczenia kursu w systemie USOS na rozpoczętym kierunku studiów. 

14-10-2019
Terminarz składania wniosków stypendialnych

Studenci Kolegium MISH mają możliwość składania wniosków o następujące stypendia UW:

Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Kolegium MISH; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);

Wniosek o zapomogę. Wniosek należy złożyć w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;

Wniosek o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Kolegium MISH. Informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

10-10-2019
Elektroniczne plany semestralne i roczne

Szanowni Państwo!
W związku z prośbami studentów Kolegium MISH od października 2019 wprowadzamy elektroniczne plany semestralne i roczne. Formularz planu jest dostępny dla studentów pod adresem: https://www.mish.uw.edu.pl/zaloguj (logowanie przez Centralny Serwer Uwierzytelniania - login i hasło jak do USOS).
Wszystkie informacje wymagane w planie będą Państwo wprowadzać w formularzu elektronicznym, potem przesyłać za pomocą naszej aplikacji do zatwierdzenia przez tutora, a następnie do opiekuna roku. Istnieje też możliwość wysłania opiekunowi wersji wstępnej. Będą go mogli zaakceptować lub odrzucić - w takim wypadku konieczne będzie wprowadzenie krótkiego komentarza dotyczącego przyczyn odrzucenia planu.  Informacja o akceptacji lub odrzuceniu planu zostanie automatycznie przekazana studentowi.  
Wszelkie informacje na temat działania aplikacji znajdą Państwo po zalogowaniu w zakładce "Pomoc".
Od tego roku akademickiego nie będzie już możliwości składania planów w wersji papierowej - wszystkie plany będą składane wyłącznie elektronicznie.
Zwracamy w związku z tym Państwa uwagę na terminy zawarte w "Zasadach studiowania" - składania planów (na semestr zimowy do 31 października, a na semestr letni do 31 marca) oraz ich korekty (do ostatniego dnia zajęć akademickich).

Problemy z działaniem aplikacji proszę zgłaszać na adres rlemp@mish.uw.edu.pl


Archiwum aktualności