baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

21-10-2020
Komunikat

Szanowni Państwo, 

Podjąłem decyzję o powierzeniu z dniem dzisiejszym pełnienia obowiązków opiekuna następującym osobom:

dr Adam Ploszka (Wydział Prawa i Administracji) - I rok

dr hab. Anna Wolińska (Wydział Filozofii) - II rok

dr Ilona Szewczyk (Wydział „Artes Liberales”) – III rok 

dr hab. Zuzanna Benincasa (Wydział Prawa i Administracji) - IV rok

dr hab. Marta Rakoczy (Instytut Kultury Polskiej) - V rok

Podjąłem tę decyzję, ponieważ rozmowy prowadzone z przedstawicielami samorządu studentów, mające na celu ustalenie listy kandydatów na stanowiska opiekunów, wymagają jeszcze dłuższego czasu. Decyzja została podjęta z uwagi na konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania Kolegium w zakresie spraw studiów (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych), w tym zwłaszcza w obliczu zagrożenia płynności rozliczania roku i przygotowania obron odbywających się w październiku i listopadzie. Wyznaczając osoby pełniące tymczasowo obowiązki opiekunów uwzględniłem zalety kontynuacji obowiązków przez dotychczasowych opiekunów oraz potrzebę zróżnicowania składu grupy opiekunów, jeśli idzie o Wydziały, z których się wywodzą. 

Pragnę podziękować wymienionym wyżej osobom za gotowość podjęcia się trudu wykonywania obowiązków opiekuna. Szczególne podziękowanie kieruję do dr Ilony Szewczyk i dr hab. Zuzanny Benincasy, które – niezależnie od kontynuowania na zasadzie dobrej woli swoich dotychczasowych obowiązków – podjęły się dodatkowo zastępowania dr hab. Agnieszki Jasiewicz-Betkiewicz. 

Marek Wąsowicz

23-10-2020
Seminarium IEiAK: Niewolnictwo po polsku - dr hab. K. Pobłocki

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna zapraszają na seminarium naukowe online, podczas którego

dr hab Kacper Pobłocki (EUROREG UW) wygłosi wykład pt. "Niewolnictwo po polsku".
Więcej na stronie IEiAK
lub fb IEiAK.

Seminarium odbędzie się:
28.10.2020 (środa), o godz. 10:30
Link do spotkania: https://meet.google.com/qry-jgta-owp

20-10-2020
Stypendium rektora na rok 2020/21

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że tura składania wniosków o stypendium rektora na rok 2020/21 została już otwarta i potrwa do 3 listopada br. W tym roku wniosek o stypendium rektora należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Po dojściu do ekranu 8 należy kliknąć w przycisk „DALEJ: PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE” (przycisk "zarejestruj" jest nieaktywny). USOSweb otworzy kolejny ekran, na którym będzie trzeba wprowadzić kod autoryzacyjny (USOSweb wygeneruje go automatycznie i wyśle na adres mailowy studenta podany w USOSweb – czasem trzeba na niego chwilę zaczekać). Po wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego nastąpi złożenie wniosku drogą elektroniczną przez USOSweb – wniosek będzie miał status „złożony”.  Wniosek, który ma status złożony, jest wnioskiem poprawnie złożonym.16-10-2020
Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH nr 3/2020

Zachęcamy studentów Kolegium MISH do zapoznania się z najnowszym zarządzeniem Dyrektora Kolegium MISH w sprawie ekwiwalentyzacji semiotyki logicznej.

Zarządzenie nr 3


09-10-2020
Inicjatywy doskonałości

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów w ramach programu "Inicjatywy doskonałości" na UW. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.
Pytania można kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.pl
Więcej informacji

06-10-2020
Socjologia cyfrowa

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci II stopnia Kolegium MISH,

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem kierunkiem „Socjologia cyfrowa”, dzięki uprzejmości Wydziału Socjologii, w roku akademickim 2020/21 dysponujemy 2 miejscami na tym kierunku.

Podania składać należy do dra Pawła Poławskiego, na adres polapaw@is.uw.edu.pl

do 11 października br.  W podaniu proszę podać:

- ocenę z dyplomu licencjackiego

- średnią ocen ze studiów I stopnia

Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż 2 osoby, zostanie utworzona lista rankingowa, wedle ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim i średniej ze studiów. Warunkiem ubiegania się o miejsce jest średnia ze studiów nie niższa niż 4,7. W przypadku większej liczby osób, które uzyskają identyczną liczbę punktów dodatkowo przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.

Minimum programowe dla kierunku „Socjologia cyfrowa” zostanie ustalone indywidualnie dla każdego studenta, dlatego prosimy o informację o planowanej realizacji innych minimów w ramach MISH.   

Dr Paweł Poławski 

02-10-2020
Elektroniczna Legitymacja Studencka dla osób rozpoczynających naukę w Kolegium MISH

Już wkrótce poinformujemy, kiedy i w jaki sposób Kolegium MISH będzie wydawało ELS, jednak nim to nastąpi, mogą Państwo korzystać z mLegitymacji w swoich telefonach.  Instrukcję, jak można pobrać mLegitymację znajdą Państwo na stronie https://www.uw.edu.pl/mlegitymacje-studenckie-juz-dostepne-na-uw/

02-10-2020
Informacja w sprawie ręcznej rejestracji na zajęcia na Wydziale Filozofii (w wypadku braku miejsc)

Szanowni Państwo,
w razie braku miejsc na zajęciach - studenci mogą być dorejestrowani ręcznie, przez pełnomocnika ds. USOS. Takie dorejestrowanie następuje na wniosek studenta, za zgodą prowadzącego.
Osoby ubiegające się o dorejestrowanie na zajęcia, na których nie ma już wolnych miejsc, powinny:

  1. skontaktować się mailowo z osobą/osobami prowadzącymi zajęcia i uzyskać zgodę prowadzącego/prowadzących na dorejestrowanie;
  2. wypełnić formularz
  3. przesłać wypełniony formularz na adres mailowy Pani Alicji Chybińskiej.

W formularzu należy wkleić treść maila ze zgodą prowadzącego. Formularze bez zgody nie będą przyjmowane.

W wypadku przedmiotów składających się z wykładów i ćwiczeń - zgoda osoby prowadzącej ćwiczenia jest obligatoryjna.

Obowiązuje zasada: jeden przedmiot = jeden formularz.

Maile w sprawie rejestracji dodatkowej, z załączonym formularzem, proszę zatytułować: "rejestracja ręczna na zajęcia na WFZ".

26-09-2020
Specjalizacja "Kultura wizualna"

Instytut Kultury Polskiej zaprasza studentów studiów II stopnia do rekrutacji na specjalizację "Kultura wizualna". 

Rekrutacja trwać będzie od 1 do 10 października. Na początku października odbędzie się również spotkanie informacyjne. Komplet informacji można znaleźć pod adresem: https://ikp.uw.edu.pl/studia/kulturoznawstwo/kultura-wizualna/, profil specjalizacji: https://www.facebook.com/Kultura-Wizualna-IKP-UW-204406269692669

Pytania można kierować na adres: specjalizacjawizualna@gmail.com lub do dr Magdy Szcześniak magda.szczesniak@uw.edu.pl


23-09-2020
Zarządzenia Dyrektora

Studenci Kolegium MISH proszeni są o zapoznanie się z nowymi zarządzeniami Dyrektora Kolegium w sprawie przedmiotów formacyjnych oraz ekwiwalentów semiotyki logicznej - ich treść jest dostępna na stronie https://www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia-dyrekcji


14-09-2020
Konkurs na stanowisko stypendysty (OPUS16)

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Szczegóły konkursu są dostępne tutaj.

01-07-2020
Wyjazd na studia zagraniczne lub praktykę a COVID-19

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami na zagraniczne studia lub praktyki zachęcamy do zapoznania się z  komunikatem BWZ Komunikat BWZ nr 1420SMSSMP 201920202021.pdf

12-06-2020
Prace dyplomowe

Szanowni Państwo!

W tym roku wielu z Państwa doświadcza trudności z przygotowywaniem prac dyplomowych w związku z panująca pandemią. W związku z tym zapewne część z Państwa będzie chciała skorzystać z możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej i obrony do końca grudnia. Ponieważ jednak nie została wprowadzona żadna nowa procedura z tym związana, obowiązuje dotychczasowa. Oznacza to, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z tej możliwości, powinien najpierw zaliczyć wszystkie przedmioty z planu poza seminarium dyplomowym, zgłosić to opiekunowi roku, a następnie złożyć przez USOS do dnia 30 września 2020 podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy i obrony do końca grudnia 2020. Z tej możliwości nie będą mogły skorzystać osoby, które chcą wpisać się na dodatkowy rok celem realizacji drugiego dyplom (gdyż jest to możliwe dopiero po obronie pierwszego dyplomu, a nie możemy wpisywać Państwa na kolejny rok w styczniu). W takim przypadku proszę o kontakt indywidualny.

Małgorzata Głowacka-Grajper


22-04-2020
Praca roczna 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w roku ak. 2019/2020 rozliczenie pracy rocznej dla MISH będzie się odbywało wyłącznie w oparciu o dokumentację elektroniczną.

Do rozliczenia wystarczy, że recenzja pracy rocznej w wersji elektronicznej zostanie przesłana bezpośrednio przez tutora na adres mish@mish.uw.edu.pl  Studenci proszeni są o przesłanie ostatecznej wersji pracy na ten sam adres.

Prosimy o przesyłanie prac rocznych oraz recenzji w formacie PDF.

01-04-2020
List do studentów Kolegium MISH

List Dyrektora Kolegium MISH

do wszystkich osób studiujących w Kolegium MISH


Szanowni Państwo,

Od trzech tygodni Uniwersytet funkcjonuje w szczególnym trybie. Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) prowadzone normalnym sposobem zostały zawieszone i cała uniwersytecka dydaktyka przeniosła się na platformy zdalnego nauczania i elektronicznych kontaktów. W takim samym trybie działają sekretariaty, dziekanaty, biura administracji uniwersyteckiej. W tej nadzwyczajnej sytuacji musimy się przestawić na inne narzędzia edukacyjne, na inne sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności, na inny tryb wymiany myśli, na inny rytm organizacji dnia. Musimy jednak przede wszystkim, pozostając w przymusowej indywidualnej i terytorialnej separacji, podtrzymywać uniwersytecką wspólnotę, czuć mocniej niż kiedykolwiek przynależność do niej i nadawać jej za pomocą wirtualnych narzędzi realny kształt. Musimy ją zatem budować siłą naszej wyobraźni, drobnymi gestami, wymianą myśli, dobrą radą, wzajemnąpomocą, udziałem w zdalnych zajęciach. Musimy się jej wszyscy nauczyć i mądrze praktykować.

To także trudny czas dla studiujących w Kolegium MISH. Mamyogólne wskazówki co do sposobów prowadzenia zajęć, ale konkretne pomysły rodzą się na poziomie wydziałów (a w ich ramach nierzadko w instytutach, katedrach i zakładach). MISH-owcy są obecni w wielu uniwersyteckich jednostkach, najczęściej realizują zajęcia w kilku z nich jednocześnie. A w każdym z tych miejsc pojawiają się specyficzne rozwiązania, wynikające z inwencji wykładowców czy pomysłów wydziałowej  administracji. Wyzwania, jakie stają tutaj przed studentami, w przypadku osób z MISH-u multiplikują się. Mam świadomość, że oznacza to liczne kłopoty, a przede wszystkim niepewność, czy uda się zrealizować zaplanowany program, zaliczyć etap studiów, uzyskać w przewidzianym terminie dyplom. I towarzyszy temu zapewne obawa, czy uda się w tej sytuacji urzeczywistnić wszystkie marzenia i plany, z jakimi rozpoczynali Państwo studia w naszym Kolegium.

Pragnę wszystkich Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by w tym trudnym czasie studia w Kolegium nadal były źródłem satysfakcji. Nasi opiekunowie są w pogotowiu, by Państwu pomagać, nasi tutorzy chętnie doradzą, jak zmodyfikować plany studiów i realizować ambitne naukowe zamierzenia, nasz sekretariat stoi na posterunku, by na bieżąco załatwiać on-line wszystkie Państwa sprawy, komisja stypendialna (z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego) wykonuje bez przerwy swe zadania, a cała Dyrekcja jest gotowa, by zadbać o w miarę normalne funkcjonowanie Kolegium, podejmować w sprawach studenckich elastyczne decyzje, a gdy trzeba będzie – interweniować na szczeblu poszczególnych wydziałów czy rektoratu. Jeśli macie Państwo problemy, trudności, czujecie się niepewnie – piszcie do nas. W miarę możliwości będziemy starać się pomagać.  

Wierzę w Państwa wyobraźnię, wewnętrzną siłę i chęć przekraczania granic. Życzę zdrowia i cierpliwości. Pandemia minie, a Uniwersytet i nasze Kolegium będą trwać dalej.

            

Marek Wąsowicz

Dyrektor Kolegium MISH


Warszawa, 31 marca 2020 r.


Archiwum aktualności