baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

27-03-2020
Dyżur

W najbliższą środę (1.04) dr Ilona Szewczyk poprowadzi dyżur internetowy w godz. 13.30 - 15.00. Wszyscy chętni do udziału, proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy.

20-03-2020
Zajęcia w Katedrze im. T. Mazowieckiego w semestrze letnim

Zajęcia prowadzone w Katedrze im. T. Mazowieckiego  od 17 marca 2020 r. do odwołania odbywają się przez komunikator Google Hangouts Meet. O szczegółach studenci informowani są na bieżąco w mailach  (USOS mail).

18-03-2020
Stypendia UW

Studentów zainteresowanych wnioskowaniem o stypendia UW w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego, prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem: 

https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-stypendiow-dla-studentow-i-doktorantow/?fbclid=IwAR2qt0-BzZibO75vK8Y_6833asX6gFU85X3932b0nn-GCqY3p3yEbr8hyX8

17-03-2020
Dyżur internetowy

Szanowni Państwo, 

We środy w godzinach 13:00-14:00 będę pełnić dyżury internetowe. Mogą Państwo skontaktować się ze mną w tym czasie przez aplikację Skype. Osoby zainteresowane osobistym kontaktem w tym terminie proszę o mail, bym podał Państwu mój adres skype'owy. 

Z poważaniem i życzeniami zdrowia, 

Marek Węcowski

15-03-2020
Komunikat z 16 marca

W związku z wprowadzonym 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce siedziba Kolegium MISH przy ul. Prostej 69 zostaje wyłączona z użytkowania do odwołania.

Kolegium MISH będzie w całości pracowało zdalnie. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt mailowy. 

14-03-2020
BUW w trakcie przerwy w zajęciach

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
  • Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
  • Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.


13-03-2020
Przedłużenie ważności ELS

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja, zatem nie ma potrzeby, by zgłaszać się do sekretariatu osobiście.


10-03-2020
Komunikat

Szanowni Państwo!

W związku z  Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Odwołano: 

  • do 14 kwietnia 2020 r. wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;

  • do 30 kwietnia 2020 r. wydarzenia o charakterze otwartym (konferencje, sympozja, wykłady otwarte, imprezy artystyczne i inne);

  • zawieszono do 30 kwietnia 2020 r.  służbowe wyjazdy zagraniczne.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji prosimy o śledzenie: 

18-02-2020
Specjalizacja nauczycielska

Uprzejmie informujemy, że Wydział Psychologii i Wydział Pedagogiczny przygotowały zajęcia dla studentów rozpoczynających kształcenie przygotowujące do zawodu nauczyciela. W rejestracji żetonowej dostępne są dwa wykłady:

1) "Psychologia dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach:

a) poniedziałki, godz. 8.00 - 9.30, ul. Stawki 5/7, aula, prowadząca: dr Joanna Toeplitz (kod: 2500-PED-01)

b) czwartki, godz. 16.30-18.00, ul. Miecznikowa 1, sala 102B, prowadząca: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska ( 2500-PED-02)

2) "Pedagogika dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach (kod: 2300-PED-PN-W) :

a) piątki, godz. 15.00-16.30, ul. Karowa 18, prowadzący: dr Dobromir Dziewulak

b) wtorki, godz.11.30-13.00, budynek (1216), Pałac Czetwertyńskich, prowadzący – dr hab. Janina Kamińska


11-02-2020
Stypendium socjalne

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 można składać jeszcze tylko do 20 lutego 2020 r. Wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium na semestr letni jest możliwe od 10 lutego 2020 r.; żeby otrzymać wypłatę stypendium za marzec, należy złożyć wniosek do 20 marca 2020 r.; w kolejnych miesiącach do 20. dnia danego miesiąca (w czerwcu: do 22 czerwca 2020 r.).

Szczegółowe informacje na stronie

07-02-2020
Mikro-granty

Przypominamy o możliwości ubiegania się o fundusze na działalność naukową studentów (zob. rozporządzenie Dyrektora Kolegium 5/2019), tzw. “mikro-granty”. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

31-01-2020
POWI

Uprzejmie informujemy, że 26 lutego (środa) w godz. 16.30-19.30 w sali im. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski) odbędzie się szkolenie z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej. Przedmiot jest obowiązkowy dla studentów II roku studiów I stopnia w Kolegium MISH.

Studenci Kolegium MISH będą mogli zarejestrować się na zajęcia od 1.02. od godz. 8.00.

30-01-2020
Naklejki na ELS

Studenci Kolegium MISH mogą się już zgłaszać po naklejki przedłużające ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich na semestr letni 2019/2020 roku.

27-01-2020
Rejestracja na zajęcia prowadzone przez Instytut Historyczny

Instytut Historyczny przypomina o rozpoczynającej się w dniu 29 stycznia rejestracji bezpośredniej na zajęcia dla studentów kierunku Historia oraz Historia i kultura Żydów na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

Historia

Historia i kultura Żydów

27-01-2020
Dodatkowa tura podpięć

Studenci i studentki UW będą mogli samodzielnie podpinać w USOSweb przedmioty realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w terminie od 3 do 19 lutego 2020 r. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji, w tym m.in. lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.


24-01-2020
Wybory 2020 na UW

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.


Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie:www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.

17-12-2019
Instrukcja dotycząca podpięć - rok 2019/2020

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat podpięć w bieżącym roku akademickim.

Podpięcia - instrukcja

12-12-2019
Zarządzenie nr 11

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Kolegium MISH.  Jego postanowienia są szczególnie istotne dla studentów, którzy w bieżącym roku akademickim planują egzaminy dyplomowe.

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DMISH/Lists/Dziennik/Attachments/22/DMISH.2019.11.ZD.11.pdf

12-11-2019
Wysokość opłat za Elektroniczną Legitymację Studencką

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że wysokość opłat za wydanie legitymacji lub jej duplikatu dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020 określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018 poz.1861 z późn. zm) wynosi 22 zł za wydanie oryginału ELS i 33 zł za wydanie jej duplikatu.

Studentów przyjętych  od roku akademickiego 2018/2019 i wcześniej obowiązują dotychczasowe opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016 poz.1554) czyli za wydanie oryginału ELS – 17 zł, a duplikatu – 25,50 zł.


Należność za ELS należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

30-10-2019
Elektroniczny plan

Szanowni Państwo!

Pragniemy przypomnieć, że elektroniczny system składania planów służy do składania planów, a nie do konsultowania ich z tutorem. Powinni Państwo najpierw spotkać się z tutorem i ustalić, jakie zajęcia będą Państwo realizować w bieżącym roku akademickim i dopiero po wszystkich ustaleniach wpisać je w plan i przesłać do zatwierdzenia tutorowi.

dr hab. Małgorzata Głowacka -Grajper

21-10-2019
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego 

https://kampus.come.uw.edu.pl

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań.

Studenci przystępują do rozwiązania testu w terminach:

  • 4.11.2019 r. - 9.02.2020
  • 28.02.2020 - 05.04.2020

Dodatkowe terminy nie są przewidziane. 

W przypadku niezaliczenia szkolenia BHP powtarzanie będzie możliwe w terminie 31.08-15.09 2020 i wiąże się z odpłatnością 200 zł.

Uwaga: studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich czterech lat (nie wcześniej niż w roku ak. 2015/2016), powinni się zgłosić do Pani Niny Zielińskiej  w celu przepisania zaliczenia kursu w systemie USOS na rozpoczętym kierunku studiów. 

14-10-2019
Terminarz składania wniosków stypendialnych

Studenci Kolegium MISH mają możliwość składania wniosków o następujące stypendia UW:

Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Kolegium MISH; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);

Wniosek o zapomogę. Wniosek należy złożyć w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;

Wniosek o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Kolegium MISH. Informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

10-10-2019
Elektroniczne plany semestralne i roczne

Szanowni Państwo!
W związku z prośbami studentów Kolegium MISH od października 2019 wprowadzamy elektroniczne plany semestralne i roczne. Formularz planu jest dostępny dla studentów pod adresem: https://www.mish.uw.edu.pl/zaloguj (logowanie przez Centralny Serwer Uwierzytelniania - login i hasło jak do USOS).
Wszystkie informacje wymagane w planie będą Państwo wprowadzać w formularzu elektronicznym, potem przesyłać za pomocą naszej aplikacji do zatwierdzenia przez tutora, a następnie do opiekuna roku. Istnieje też możliwość wysłania opiekunowi wersji wstępnej. Będą go mogli zaakceptować lub odrzucić - w takim wypadku konieczne będzie wprowadzenie krótkiego komentarza dotyczącego przyczyn odrzucenia planu.  Informacja o akceptacji lub odrzuceniu planu zostanie automatycznie przekazana studentowi.  
Wszelkie informacje na temat działania aplikacji znajdą Państwo po zalogowaniu w zakładce "Pomoc".
Od tego roku akademickiego nie będzie już możliwości składania planów w wersji papierowej - wszystkie plany będą składane wyłącznie elektronicznie.
Zwracamy w związku z tym Państwa uwagę na terminy zawarte w "Zasadach studiowania" - składania planów (na semestr zimowy do 31 października, a na semestr letni do 31 marca) oraz ich korekty (do ostatniego dnia zajęć akademickich).

Problemy z działaniem aplikacji proszę zgłaszać na adres rlemp@mish.uw.edu.pl


Archiwum aktualności