baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

21-09-2020
Zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/2021

Zapraszam do udziału w inauguracji roku akademickiego 2020/21 w Kolegium Międzydziedzinowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Inauguracja odbędzie się w formie zdalnej
29 września o g. 11.00 (link zostanie przesłany odrębnym mailem).

Program inauguracji:
1) Wystąpienie Dyrektora Kolegium MISH;
2) Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Kolegium MISH;
3) Wykład inauguracyjny (w formie zdalnej) prof. ucz. dr hab. Jakuba Urbanika „O (nie)potrzebności
historii prawa”.


Po inauguracji przewidziane jest spotkanie informacyjne (on-line) z opiekunem I roku studiów oraz
kierownikiem Sekretariatu Kolegium.

Dyrektor Kolegium MISH
Prof. dr hab. Marek Wąsowicz

26-09-2020
Specjalizacja "Kultura wizualna"

Instytut Kultury Polskiej zaprasza studentów studiów II stopnia do rekrutacji na specjalizację "Kultura wizualna". 

Rekrutacja trwać będzie od 1 do 10 października. Na początku października odbędzie się również spotkanie informacyjne. Komplet informacji można znaleźć pod adresem: https://ikp.uw.edu.pl/studia/kulturoznawstwo/kultura-wizualna/, profil specjalizacji: https://www.facebook.com/Kultura-Wizualna-IKP-UW-204406269692669

Pytania można kierować na adres: specjalizacjawizualna@gmail.com lub do dr Magdy Szcześniak magda.szczesniak@uw.edu.pl


23-09-2020
Zarządzenia Dyrektora

Studenci Kolegium MISH proszeni są o zapoznanie się z nowymi zarządzeniami Dyrektora Kolegium w sprawie przedmiotów formacyjnych oraz ekwiwalentów semiotyki logicznej - ich treść jest dostępna na stronie https://www.mish.uw.edu.pl/ogloszenia-dyrekcji


14-09-2020
Konkurs na stanowisko stypendysty (OPUS16)

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w Ośrodku Badań nad Migracjami.

Szczegóły konkursu są dostępne tutaj.

01-07-2020
Wyjazd na studia zagraniczne lub praktykę a COVID-19

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami na zagraniczne studia lub praktyki zachęcamy do zapoznania się z  komunikatem BWZ Komunikat BWZ nr 1420SMSSMP 201920202021.pdf

12-06-2020
Prace dyplomowe

Szanowni Państwo!

W tym roku wielu z Państwa doświadcza trudności z przygotowywaniem prac dyplomowych w związku z panująca pandemią. W związku z tym zapewne część z Państwa będzie chciała skorzystać z możliwości przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej i obrony do końca grudnia. Ponieważ jednak nie została wprowadzona żadna nowa procedura z tym związana, obowiązuje dotychczasowa. Oznacza to, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z tej możliwości, powinien najpierw zaliczyć wszystkie przedmioty z planu poza seminarium dyplomowym, zgłosić to opiekunowi roku, a następnie złożyć przez USOS do dnia 30 września 2020 podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy i obrony do końca grudnia 2020. Z tej możliwości nie będą mogły skorzystać osoby, które chcą wpisać się na dodatkowy rok celem realizacji drugiego dyplom (gdyż jest to możliwe dopiero po obronie pierwszego dyplomu, a nie możemy wpisywać Państwa na kolejny rok w styczniu). W takim przypadku proszę o kontakt indywidualny.

Małgorzata Głowacka-Grajper


22-04-2020
Praca roczna 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w roku ak. 2019/2020 rozliczenie pracy rocznej dla MISH będzie się odbywało wyłącznie w oparciu o dokumentację elektroniczną.

Do rozliczenia wystarczy, że recenzja pracy rocznej w wersji elektronicznej zostanie przesłana bezpośrednio przez tutora na adres mish@mish.uw.edu.pl  Studenci proszeni są o przesłanie ostatecznej wersji pracy na ten sam adres.

Prosimy o przesyłanie prac rocznych oraz recenzji w formacie PDF.

01-04-2020
List do studentów Kolegium MISH

List Dyrektora Kolegium MISH

do wszystkich osób studiujących w Kolegium MISH


Szanowni Państwo,

Od trzech tygodni Uniwersytet funkcjonuje w szczególnym trybie. Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria) prowadzone normalnym sposobem zostały zawieszone i cała uniwersytecka dydaktyka przeniosła się na platformy zdalnego nauczania i elektronicznych kontaktów. W takim samym trybie działają sekretariaty, dziekanaty, biura administracji uniwersyteckiej. W tej nadzwyczajnej sytuacji musimy się przestawić na inne narzędzia edukacyjne, na inne sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności, na inny tryb wymiany myśli, na inny rytm organizacji dnia. Musimy jednak przede wszystkim, pozostając w przymusowej indywidualnej i terytorialnej separacji, podtrzymywać uniwersytecką wspólnotę, czuć mocniej niż kiedykolwiek przynależność do niej i nadawać jej za pomocą wirtualnych narzędzi realny kształt. Musimy ją zatem budować siłą naszej wyobraźni, drobnymi gestami, wymianą myśli, dobrą radą, wzajemnąpomocą, udziałem w zdalnych zajęciach. Musimy się jej wszyscy nauczyć i mądrze praktykować.

To także trudny czas dla studiujących w Kolegium MISH. Mamyogólne wskazówki co do sposobów prowadzenia zajęć, ale konkretne pomysły rodzą się na poziomie wydziałów (a w ich ramach nierzadko w instytutach, katedrach i zakładach). MISH-owcy są obecni w wielu uniwersyteckich jednostkach, najczęściej realizują zajęcia w kilku z nich jednocześnie. A w każdym z tych miejsc pojawiają się specyficzne rozwiązania, wynikające z inwencji wykładowców czy pomysłów wydziałowej  administracji. Wyzwania, jakie stają tutaj przed studentami, w przypadku osób z MISH-u multiplikują się. Mam świadomość, że oznacza to liczne kłopoty, a przede wszystkim niepewność, czy uda się zrealizować zaplanowany program, zaliczyć etap studiów, uzyskać w przewidzianym terminie dyplom. I towarzyszy temu zapewne obawa, czy uda się w tej sytuacji urzeczywistnić wszystkie marzenia i plany, z jakimi rozpoczynali Państwo studia w naszym Kolegium.

Pragnę wszystkich Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by w tym trudnym czasie studia w Kolegium nadal były źródłem satysfakcji. Nasi opiekunowie są w pogotowiu, by Państwu pomagać, nasi tutorzy chętnie doradzą, jak zmodyfikować plany studiów i realizować ambitne naukowe zamierzenia, nasz sekretariat stoi na posterunku, by na bieżąco załatwiać on-line wszystkie Państwa sprawy, komisja stypendialna (z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego) wykonuje bez przerwy swe zadania, a cała Dyrekcja jest gotowa, by zadbać o w miarę normalne funkcjonowanie Kolegium, podejmować w sprawach studenckich elastyczne decyzje, a gdy trzeba będzie – interweniować na szczeblu poszczególnych wydziałów czy rektoratu. Jeśli macie Państwo problemy, trudności, czujecie się niepewnie – piszcie do nas. W miarę możliwości będziemy starać się pomagać.  

Wierzę w Państwa wyobraźnię, wewnętrzną siłę i chęć przekraczania granic. Życzę zdrowia i cierpliwości. Pandemia minie, a Uniwersytet i nasze Kolegium będą trwać dalej.

            

Marek Wąsowicz

Dyrektor Kolegium MISH


Warszawa, 31 marca 2020 r.


Archiwum aktualności