baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

17-03-2021
Konferencja "Granice humanistyki" call for papers

„Granice humanistyki”, 23.04.2021


Mamy przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej organizowanej przez Kolegium MISH UW i Samorząd Studentów Kolegium MISH UW.


Autonomia i równorzędność nauk humanistycznych oraz społecznych względem nauk ścisłych, wypracowane w ramach zwrotu antypozytywistycznego, określane były zazwyczaj przez rozmaite podziały: na nauki rozumiejące i wyjaśniające; na nauki idiograficzne i nomotetyczne. Granice humanistyki, wyznaczone początkowo w celu ugruntowania specyfiki jej przedmiotu i metod jego badania, z czasem stały się pretekstem do myślenia przeciwko rozmaitym ograniczeniom oraz do badania rozmaitych przejść „ponad”, lub „pomiędzy” granicami. Jak zauważa wiele współczesnych badaczek i badaczy, obecnie mamy do czynienia z nowym zjawiskiem. „Nowa humanistyka zamiast transgresji szuka możliwości subwersji; rzadziej mówi o przekraczaniu granic, częściej – o sztuce ich rozpoznawania i pożytkowania; nie operuje figurą »zerwania«, lecz tropem »wiązania«, »splotu«, »węzła«.” [P. Czapliński, Nowa humanistyka, „Teksty Drugie”, 1/2017] Niezależnie od tego, czy uznamy, że dotychczas wyznaczone granice zachowały swą prawomocność, czy może ulotniły się dając początek nowym naukowym konfiguracjom, problem granic w humanistyce pozostaje do przemyślenia. Właśnie w obrębie humanistyki pytanie o związek teorii i praktyki życiowej zaznacza się szczególnie dobitnie. W przeciwieństwie do faktów i praw, nad którymi pochylają się przyrodnicy, sens będący przedmiotem humanistycznej interpretacji zawsze będzie nosił ślady wyjściowej badawczej sytuacji rozdarcia między doświadczeniem życia i jego zapisem oraz interpretacyjnym odczytaniem. Sprawia to, że w humanistyce dokonuje się ciągłego krytycznego namysłu nie tylko nad rozmaitymi metodami badawczymi, lecz również nad pytaniami: co takiego badamy jako humanistki i humaniści? w jakim celu to robimy?


Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wszystkie młode badaczki i badaczy, którzy w swych poszukiwaniach eksplorują pogranicza i granice nauk humanistycznych i społecznych, zastanawiając się w ramach swych specjalizacji nad nowymi sposobami integracji lub transgresji różnych dyscyplin bądź też poszukując zupełnie nowych obszarów badawczych albo wreszcie eksperymentując w oparciu o praktyczne kazusy. Zakwalifikowane wystąpienia prezentowane będę w ramach czterech sekcji problemowych: 

1. Integracje; 

2. Transgresje; 

3. Nowe obszary; 

4. Eksperymenty. 

Z chęcią rozpatrzymy również abstrakty niezwiązane ściśle z przedstawionymi powyżej sugestiami, korespondujące jednak z tematem konferencji.


Skład Rady Naukowej Konferencji: dr hab. Piotr Schollenberger, dr Adam Ploszka, dr hab. Andrzej Rynkiewicz, dr Łukasz Książyk, dr hab. Artur Markowski.

Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji: Franciszek Ignacy Fortuna, Justyna Bryłka, Łukasz Kożuchowski, Mikołaj Sołkiewicz, Anna Koronkiewicz, Marta Chmielewska, Antoni Źrebiec, Mateusz Wojda, Anna Pazio, Hanna Dyderska, Maciej Zawistowski, Joanna Nawrotkiewicz, Zofia Kosowska, Dominika Kuna, Joanna Teysler.


Abstrakty należy przesyłać do 30 marca 2021 r. Przewidywana długość wystąpienia to 15 minut, a sam abstrakt powinien liczyć do 1500 znaków. Do abstraktu należy dołączyć bibliografię (nie wlicza się w limit znaków). 


Konferencja odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Link do platformy, na której odbędzie się wydarzenie, zostanie podany w późniejszym terminie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/JLjH1TZjBZQMDbD26?fbclid=IwAR1Qfp_SQw9wGnXan01S6RKENCd3V2Roru9iJ8RlHdBTBz2yw9HV92IOGQs

Organizator: Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorząd Studentów Kolegium MISH UW.


25-03-2021
Dyplom na Wydziale Artes Liberales

Wszystkie osoby, które realizują minimum programowe na Wydziale Artes Liberales i planują w tym roku obronę pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) proszone są o złożenie mailowo do p. Dziekana Przemysława Kordosa  (pkordos@al.uw.edu.pl) informacji o wstępnym temacie pracy i podaniu nazwiska jej opiekuna. Zgłoszenie należy przesłać do 31 marca.


02-03-2021
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że aż 13 studentów Kolegium MISH UW otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok 2020/2021 za osiągnięcia naukowe. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

17-02-2021
Kursy online na Uniwersytecie Karola w Pradze

Uprzejmie informujemy, że studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ w tym Uniwersytetu Warszawskiego, mogą zapisać się na zajęcia online w semestrze letnim 2020/2021. Oferta została przygotowana przez Uniwersytet Karola w Pradze, który udostępnił 60 kursów online. Lista kursów oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie 4EU+ >> 

Osoby zainteresowane proszone są jak najszybsze zapoznanie się z powyższymi materiałami, wypełnienie odnośnych formularzy (tabelki - zgodnie z instrukcją) i przesłanie ich bezpośrednio do Terezy Vosejpkovej, która koordynuje proces rejestracji studentów i doktorantów. Adres mailowy: tereza.vosejpkova(at)ruk.cuni.cz. Po ukończeniu kursu Uniwersytet Karola wyda każdemu studentowi/doktorantowi kartę przebiegu studiów – transcript of records. Ten dokument umożliwi uznanie na UW zaliczonych zajęć i zdobytych punktów ECTS.

15-02-2021
Specjalizacja nauczycielska na Wydziale Filozofii

Studentki i Studenci MISH realizujący minimum programowe na Wydziale Filozofii i zainteresowani specjalizacją nauczycielską proszeni są o zapoznanie się z aktualnym opisem tej ścieżki. Szczegóły znajdują się na stronie:

https://filozofia.uw.edu.pl/2021/01/przyspieszona-sciezka-specjalizacji-nauczycielskiej/

Studenci, którzy są obecnie na 3 roku studiów pierwszego stopnia i realizują minimum z filozofii, mają możliwość zrealizowania specjalizacji przed ukończeniem studiów drugiego stopnia. Powinni jednak w semestrze letnim br. zaliczyć dwa pierwsze przedmioty specjalizacyjne. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Doktor Agatą Łukomską – Pełnomocniczką  ds. specjalizacji nauczycielskiej na WFZ (agata.lukomska@uw.edu.pl) (kontakt, w tym termin dyżuru, jest podany na stronie: https://filozofia.uw.edu.pl/pelnomocnicy-i-koordynatorzy/)

10-02-2021
Konkurs Przedsiębiorca Roku UW

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego”. Konkurs jest skierowany do pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy.

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 marca 2021 roku. 

Szczegółowe informacje na stronie: www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl

28-01-2021
Fundamenty demokratycznego państwa prawnego

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego UW serdecznie zaprasza na konwersatorium "Fundamenty demokratycznego państwa prawnego", które w semestrze letnim 2020/2021 poprowadzi dr Krzysztof J. Kaleta. Szczegóły na temat zajęć znajdą Państwo pod linkiem:

Fundamenty demokratycznego państwa prawnego - Uniwersytet Warszawski - USOSweb (uw.edu.pl)

(Rejestracja żetonowa (uw.edu.pl))

20-01-2021
Organizacja semestru letniego 2020/2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy oraz dyżury nauczycieli akademickich. Wyjątek stanowią zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, takie jak zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne, terenowe oraz praktyki studenckie, które mogą w uzasadnionych przypadkach odbywać się stacjonarnie.

Szczegóły znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

18-01-2021
Lektoraty na studiach II stopnia

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego zostaje pilotażowo wdrożony projekt lektoratów dedykowanych dla studentów studiów II-go stopnia.

Są to zajęcia fakultatywne, 30-godzinne, na poziomie B2+ (3 pkt ECTS).

Na realizację tych zajęć uprawnieni studenci otrzymali nową pulę żetonów typu LEK2.

Rejestracja na zajęcia będzie otwarta w terminie: 08.02 – 18.02.2021

15-01-2021
Rejestracja na Wydziale Historii

Osoby zainteresowane realizacją zajęć na Wydziale Historii informujemy, że:

Jednocześnie informujemy, że z dniem 18 stycznia br. zmianie ulegnie główny adres mailowy sekcji studenckiej WH z sekretariat.stud.ih@uw.edu.pl na sekcja.stud.wh@uw.edu.pl (http://ihuw.pl/dla-studentow/licencjackie-dzienne-i-wieczorowe/informacje/zmiana-poczty-elektronicznej-sekcji-ds-studenckich).

08-01-2021
Rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 w Kolegium Artes Liberales

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia semestru letniego 2020/21 Kolegium Artes Liberales będzie podzielona na trzy tury:

I tura - 12.01.2021 - 23.01.2021 tylko dla studentów S1-AL-F i S2-AL i oraz studentów programu S1-PRK-AL-MISH i S2-PRK-AL-MISH. 

II tura - 25.01.2021 - 05.02.2021 dla wszystkich studentów AL oraz AZ, CS, FN 

III tura - 08.02.2021 - 07.03.2021 dla pozostałych studentów MISH i MISMAP.

Studenci, którym nie uda się zapisać na zajęcia, będą mogli składać podania o dopisanie do zajęć w dniach 15.02.2021 - 07.03.2021 na adres: katarzyna.bosk@al.uw.edu.pl


28-12-2020
Ochrona Własności Intelektualnej dla studentów I i II roku studiów I stopnia (oraz jednolitych) w Kolegium MISH

Zdalne szkolenia "Ochrona własności intelektualnej" dla studentów MISH odbędą się:

  • 5 marca w godz. 18.00 - 21.00 
  • 11 marca godz. 17.00 - 20.00

Szkolenia będą przeprowadzane za pomocą platformy Zoom. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest rejestracja poprzez USOSweb na przedmiot "Ochrona Własności Intelektualnej" (kod 4012-OWI). 

Szkolenie planowane na 25 lutego zostało odwołane - za utrudnienia przepraszamy.14-12-2020
Rejestracja na prace roczne MISH

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że ruszyły już rejestracje na prace roczne dla MISH na rok akademicki 2020/2021. Rejestracje będą otwarte do 13 czerwca 2021 r. Osoby, które będą potrzebowały pomocy przy wielokrotnym podpięciu pracy,  lub przy wyborze właściwej rejestracji, proszone są o kontakt z opiekunem administracyjnym.

04-12-2020
Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w Kolegium MISH


1. W związku z problemami dotyczącymi stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w zakresie sformułowanej tam konieczności uwzględniania w indywidualnym rocznym lub semestralnym planie studiów zajęć z dwóch różnych dziedzin nauki, mając na uwadze fakt, iż wymóg ten nie występował w takiej formie w obowiązujących do 30.09.2020 r. Zasadach Studiowania w Kolegium MISH, zalecam odstąpienie od tego wymogu w odniesieniu do semestralnych indywidualnych planów studiów na pierwszy semestr roku akademickiego 2020/21.

2. Sposób realizacji tego wymogu w odniesieniu do indywidualnych planów studiów na drugi semestr i ewentualnej korekty rocznych planów studiów określony zostanie odrębnie. 


Dyrektor Kolegium

Marek Wąsowicz

30-10-2020
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Szkolenie jest realizowane za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.
Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie bhp" zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Do testu można przystąpić w następujących terminach:

1) od 16 listopada 2020 roku do 14 lutego 2021 roku,
2) od 26 lutego 2021 roku do 7 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe terminy nie zostały przewidziane. 

W przypadku niezaliczenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie kursu będzie możliwe od 30 sierpnia do 12 września 2021 r. Za powtarzanie przedmiotu jest pobierana opłata, której wysokość określona zostanie w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. Opłata będzie wnoszona przelewem na rachunek bankowy właściwy dla wydziału studenta.
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia zaliczyli szkolenie bhp (nie wcześniej niż w roku akademickim 2016/17), mogą zgłosić się do koordynatorek przedmiotu: Pani Niny Zielińskiej lub Pani Doroty Olejarki celem przepisania zaliczenia na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia.

Jeżeli w trakcie realizowania przedmiotu student lub doktorant nie może z powodów zdrowotnych lub technicznych odbyć zaliczenia powinien skontaktować się z koordynatorem przedmiotu za pomocą poczty elektronicznej bhp-pomoc@adm.uw.edu.pl


Archiwum aktualności