baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

14-01-2020
Rekrutacja Erasmus w Instytucie Filozofii

Instytut Filozofii zaprasza na spotkanie informacyjne na temat oferty stypendialnej programu Erasmus (wyjazdy w roku akademickim 2020/21).

Termin: czwartek – 16 stycznia 2020, godz. 18.30 w auli im. Marii Ossowskiej (116).

Z oferty Erasmus IF UW korzystać mogą studenci filozofii (I i II stopień), MISH, MISMaP, doktoranci filozofii oraz studenci programów z zakresu kognitywistyki i bioetyki.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje o podpisanych umowach dwustronnych, zasadach rekrutacji, wysokości stypendiów.

Studenci MISH oraz MISMaP studiujący także na filozofii mają prawo ubiegać się o stypendia na zasadach równych ze studentami filozofii IF UW.

Szczegóły na stronie13-01-2020
Informacje dotyczące egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych sesja zimowa 2020 r.

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej uprzejmie przypomina, że : 

  • rejestracja na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych kończy się w dniu 22 stycznia 2020 o godz. 23.59. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na egzamin. 
  • harmonogram części ustnej i pisemnej egzaminów (data, godzina i miejsce) znajduje się pod adresem http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/ 
  • na część ustną egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 obowiązują zapisy przez USOS. 
  • wszystkie najważniejsze informacji dotyczące sesji znajdują się na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/ 
  • na platformie COME UW dostępne są dodatkowe materiały szkoleniowe: opisy formatów, przykładowe testy, ćwiczenia językowe (język angielski) https://kampus.come.uw.edu.pl17-12-2019
Gerd Bucerius History Scholarship (Master of Arts)

Call for Applications. Central European University is delighted to announce the establishment of the Gerd Bucerius
History Scholarship, a fully funded program for young scholars passionate about studying the past.

Bucerius Scholarship

17-12-2019
Instrukcja dotycząca podpięć - rok 2019/2020

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat podpięć w bieżącym roku akademickim.

Podpięcia - instrukcja

12-12-2019
Zarządzenie nr 11

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Kolegium MISH.  Jego postanowienia są szczególnie istotne dla studentów, którzy w bieżącym roku akademickim planują egzaminy dyplomowe.

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DMISH/Lists/Dziennik/Attachments/22/DMISH.2019.11.ZD.11.pdf

19-11-2019
Rejestracja na prace roczne MISH

Uprzejmie informujemy, że właśnie została uruchomiona rejestracja na prace roczne dla MISH. Rejestracja będzie aktywna do 10 czerwca 2020 r.

12-11-2019
Wysokość opłat za Elektroniczną Legitymację Studencką

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że wysokość opłat za wydanie legitymacji lub jej duplikatu dla studentów przyjętych od roku akademickiego 2019/2020 określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018 poz.1861 z późn. zm) wynosi 22 zł za wydanie oryginału ELS i 33 zł za wydanie jej duplikatu.

Studentów przyjętych  od roku akademickiego 2018/2019 i wcześniej obowiązują dotychczasowe opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2016 poz.1554) czyli za wydanie oryginału ELS – 17 zł, a duplikatu – 25,50 zł.


Należność za ELS należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

30-10-2019
Elektroniczny plan

Szanowni Państwo!

Pragniemy przypomnieć, że elektroniczny system składania planów służy do składania planów, a nie do konsultowania ich z tutorem. Powinni Państwo najpierw spotkać się z tutorem i ustalić, jakie zajęcia będą Państwo realizować w bieżącym roku akademickim i dopiero po wszystkich ustaleniach wpisać je w plan i przesłać do zatwierdzenia tutorowi.

dr hab. Małgorzata Głowacka -Grajper

21-10-2019
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego 

https://kampus.come.uw.edu.pl

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego. Szkolenie kończy test składający się z 26 pytań.

Studenci przystępują do rozwiązania testu w terminach:

  • 4.11.2019 r. - 9.02.2020
  • 28.02.2020 - 05.04.2020

Dodatkowe terminy nie są przewidziane. 

W przypadku niezaliczenia szkolenia BHP powtarzanie będzie możliwe w terminie 31.08-15.09 2020 i wiąże się z odpłatnością 200 zł.

Uwaga: studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów, bądź na innym poziomie kształcenia, a w ramach dotychczasowego kształcenia uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich czterech lat (nie wcześniej niż w roku ak. 2015/2016), powinni się zgłosić do Pani Niny Zielińskiej  w celu przepisania zaliczenia kursu w systemie USOS na rozpoczętym kierunku studiów. 

17-10-2019
Rzecznik Praw Studenta

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że nową Rzeczniczką Praw Studenta została Pani Katarzyna Wardzyńska. Wraz z nią powołano zespół w składzie:

-Antonina Lewandowska, konsultantka ds. przemocy seksualnej; 

-Maciej Bednarski, doradca ds. kontaktów z kadrą;  

-Piotr Grabysz, specjalista ds. kampusu Ochota;  

-Jan Wieczorek, specjalista ds. kampusu Służew. 

Zespół zachęca wszystkie studentki oraz studentów do zgłaszania niepokojących sytuacji, które Państwa dotknęły lub których byli Państwo świadkami. 

Strona Rzecznika Praw Studenta


14-10-2019
Terminarz składania wniosków stypendialnych

Studenci Kolegium MISH mają możliwość składania wniosków o następujące stypendia UW:

Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Kolegium MISH; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);

Wniosek o zapomogę. Wniosek należy złożyć w Biurze Zarządu Samorządu Studentów;

Wniosek o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Kolegium MISH. Informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

10-10-2019
Elektroniczne plany semestralne i roczne

Szanowni Państwo!
W związku z prośbami studentów Kolegium MISH od października 2019 wprowadzamy elektroniczne plany semestralne i roczne. Formularz planu jest dostępny dla studentów pod adresem: https://www.mish.uw.edu.pl/zaloguj (logowanie przez Centralny Serwer Uwierzytelniania - login i hasło jak do USOS).
Wszystkie informacje wymagane w planie będą Państwo wprowadzać w formularzu elektronicznym, potem przesyłać za pomocą naszej aplikacji do zatwierdzenia przez tutora, a następnie do opiekuna roku. Istnieje też możliwość wysłania opiekunowi wersji wstępnej. Będą go mogli zaakceptować lub odrzucić - w takim wypadku konieczne będzie wprowadzenie krótkiego komentarza dotyczącego przyczyn odrzucenia planu.  Informacja o akceptacji lub odrzuceniu planu zostanie automatycznie przekazana studentowi.  
Wszelkie informacje na temat działania aplikacji znajdą Państwo po zalogowaniu w zakładce "Pomoc".
Od tego roku akademickiego nie będzie już możliwości składania planów w wersji papierowej - wszystkie plany będą składane wyłącznie elektronicznie.
Zwracamy w związku z tym Państwa uwagę na terminy zawarte w "Zasadach studiowania" - składania planów (na semestr zimowy do 31 października, a na semestr letni do 31 marca) oraz ich korekty (do ostatniego dnia zajęć akademickich).

Problemy z działaniem aplikacji proszę zgłaszać na adres rlemp@mish.uw.edu.pl

09-10-2019
Nowe wykłady Zakładu Iranistyki

Ethnographic Fieldwork at Borderlands (Iran, Pakistan, Afghanistan) – ZIP

Prowadzący: dr Vahe Boyajian (wykładowca wizytujący)
Język zajęć: angielski
Termin: Wtorek 18.30-20.00, s. 118 Zakład Iranistyki WO
Wykład będzie odbywał się między 3 grudnia 2019 r. a 28 stycznia 2020 r.
7 spotkań – 15h i 2 ECTS – przedmiot z oferty OGUN (z oferty nauk społecznych)

Anthropology of Iran and Afghanistan – ZIP 

Prowadzący: dr Vahe Boyajian (wykładowca wizytujący)
Język zajęć: angielski
Termin: Czwartek 16.45-18.15, s. 118 Zakład Iranistyki WO
Wykład będzie odbywał się między 5 grudnia 2019 r. a 30 stycznia 2020 r.
7 spotkań – 15h i 2 ECTS – przedmiot z oferty OGUN (z oferty nauk społecznych)

Dr Vahe Boyajian – iranista i antropolog z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w badaniach terenowych prowadzonych w różnych regionach Bliskiego Wschodu.

03-10-2019
Rekomendacje na kierunki limitowane 2019/2020

Na stronie została zamieszczona lista osób, które uzyskały prawo do realizacji minimów programowych na kierunkach limitowanych od roku akademickiego 2019/20.

https://www.mish.uw.edu.pl/rekomendacje

17-09-2019
Przewodnik dla nowych studentów

1 października do grona społeczności akademickiej UW dołączą nowi studenci. Z myślą o nich powstała publikacja zawierająca najważniejsze informacje na temat uczelni. Przewodnik dla studentów I roku jest jedną z tegorocznych broszur informacyjnych przygotowanych przez Biuro Prasowe UW.

Publikacja w wersji elektronicznej

05-09-2019
Rejestracja na zajęcia w Instytucie Historycznym

Szanowni Państwo, 

szczegóły dotyczące rejestracji na zajęcia w Instytucie Historycznym znajdą Państwo na stronie: 

http://www.ihuw.pl/dla-studentow/licencjackie-dzienne-i-wieczorowe/ogloszenia/rejestracja-na-przedmioty-kursowe-historia-semestr-zimowy-2019-2020

10-07-2019
Mikro-granty 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w związku wyczerpaniem tegorocznych środków, program mikro-grantów ulega zawieszeniu do jesieni.  W tej chwili Kolegium rozstrzygam tylko wnioski już zgłoszone przez wnioskodawców. 

06-06-2019
Rejestracja na zajęcia w Kolegium "Artes Liberales"

Kolegium "Artes Liberales" informuje, że najbliższa rejestracja będzie podzielona na trzy tury.

I tura – dedykowana tylko dla studentów Kolegium "Artes Liberales"; rozpocznie się 10.06.2019 o godz. 12:00 a zakończy się 24.06.2019 o godz. 23:59.

II tura – dla wszystkich uprawnionych studentów Wydziału „Artes Liberales” (AL, AZ, FN, CŚ) oraz MISH i MSMaP; rozpocznie się 28.06.2019 o godz. 21:00 a zakończy się 22.07.2019 o godz. 23:59.

III tura – dla wszystkich uprawnionych studentów Wydziału „Artes Liberales” (AL, AZ, FN, CŚ) oraz MISH i MSMaP; rozpocznie się 01.09.2019 o godz. 21:00 a zakończy się 14.10.2019 o godz. 23:59

Po zakończonej rejestracji, w terminach od 15.10.2019 do 20.10.2019, możliwe będzie składanie podań o dopisanie do zajęć (w ramach wolnych miejsc).  Podania, wyłącznie w formie wypełnionych formularzy rejestracji dodatkowej, prosimy przesyłać na adres: Kolegium@al.uw.edu.pl

Odpowiednie formularze dostępne są na stronie: clas.al.uw.edu.pl/dla-studentow/wazne-dokumenty

Od 15.10.2019 r. , godz. 21:00 zostanie również uruchomione  wyrejestrowanie (3700-19-AL-W),  dzięki któremu będzie można WYPISAĆ SIĘ Z ZAJĘĆ. Tura  potrwa do 20.10.2019 r. do godziny 23:59.

Uwaga! Studenci MISH z rekomendacją na artes liberales, którzy nie znaleźli się na liście uprawnionych do rejestracji (w II turze), proszeni są o złożenie, w sekretariacie Kolegium "Artes Liberales", podania o zarejestrowanie na zajęcia.


21-03-2019
Granty naukowe - wyniki

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z wynikami trzeciej edycji konkursu na granty naukowe Kolegium MISH. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wyciąg 2019.pdf


Archiwum aktualności