baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

29-07-2021
Nowe kierunki dyplomowe w ramach MISH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku akademickiego 2021/22 przewidujemy:

- umożliwienie realizacji nowego minimum programowego dla kierunku „Sztuka pisania” (I stopień). Będzie to kierunek wymagający rekomendacji (dla studentów MISH mamy zagwarantowane 10 miejsc);

- zmiany w minimum programowym dla kierunku Bioetyka (II stopień);

- zapewnienie możliwości realizacji pełnego programu kierunku „Sztuki społeczne” (II stopień, bez minimum programowego) dla trojga studentów MISH) bez konieczności przystąpienia do rekrutacji;

- umożliwienie realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych: Socjologia Cyfrowa (II stopień -1 osoba), Socjologia Interwencji Społecznych (II stopień – 4 osoby), Język i społeczeństwo ( II stopień - 3 osoby).

Osoby zainteresowane powyższymi kierunkami proszone są o kontakt z dr Anną Rosner (a.rosner@uw.edu.pl)

25-07-2021
Komunikat w sprawie sposobu ubiegania się o miejsce w domach studenckich na rok 2021/2022

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć w formie elektronicznej (przez USOSweb):

a) do 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych studentów i studentek;

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

Giełda zamiany miejsc: studenci i studentki mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

25-06-2021
Egzaminy dyplomowe w Kolegium MISH

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów na UW, pracę dyplomową składa się nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ukończenia studiów (§ 47 ust. 1).  Osoba studiująca w Kolegium MISH, która chce przystąpić do egzaminu dyplomowego powinna mieć rozliczony rok w systemie USOS na minimum tydzień przed planowanym terminem ukończenia studiów. Szczegóły dotyczące przygotowania do egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie: https://www.mish.uw.edu.pl/dyplomy

24-06-2021
Zajęcia w Katedrze im. T. Mazowieckiego

Szanowni Państwo,  

Katedra im. T. Mazowieckiego serdecznie zaprasza na konwersatoria w semestrze zimowym 2021/22:

  1. Po co nam państwo? Tradycja i mit państwowości w historii Polski XIX – XX wiek. ( 6600-01/2020-OG)  
  2. Prawa kobiet na ziemiach polskich XIX – XXI w. Historia i współczesność. (6600-02/2019-OG )
  3. Teatr spraw publicznych w Polsce po 1945 r. Doświadczenie demokratycznej debaty. (6600-01/2021-OG)

Rejestracja wciąż trwa!

17-06-2021
Wyjazd semestralny w ramach programu CEEPUS

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Wydział Filozofii UW dysponuje jednym wolnym miejscem na wyjazd na Uniwersytet Sofijski w ramach programu CEEPUS (sieć: Philosophy and the Interdisciplinary).

Zainteresowane osoby (także studiujące w MISH) proszone są o przesyłanie informacji do dra hab. Tadeusza Ciecierskiego (adres: taci@uw.edu.pl) do dnia 22 czerwca 2021. 

Szczegóły na stronie: https://www.ceepus.info/

17-06-2021
Termin rozliczenia etapu

Uprzejmie informujemy, że osoby studiujące w Kolegium MISH mają obowiązek zgłoszenia etapu do rozliczenia do 20 września br.

14-05-2021
Podziękowania

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 

składa serdeczne podziękowania

Pani Marcie Gospodarczyk

oraz

Panu Wojciechowi Marczakowi

za ogromny wkład pracy wniesiony we wszystkie działania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Socjalnego Kolegium MISH.

Praca z Państwem była prawdziwą przyjemnością!

11-05-2021
Rekomendacje 2021

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem składania podań o rekomendacje w bieżącym roku akademickim: rekomendacje 21

28-04-2021
Praktyki zagraniczne podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju

Biuro Karier UW rozpoczęło rekrutację studentów Uniwersytetu Warszawskiego do programu praktyk zagranicznych podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju. Studenci mają możliwość wysyłania swoich aplikacji do dnia 7 maja 2021, godz. 23:59 do Biura Karier na adres mailowy:biurokarier@uw.edu.pl.

Praktyki zagraniczne to możliwość wyjazdu studentów w terminach:
I tura: 25.09.2021 – 01.01.2022 i/lub II tura: 31.12.2021 – 05.04.2022.

Zakwalifikowani studenci otrzymają pokrycie kosztów przelotu i badań z zakresu medycyny pracy, zakwaterowanie, stypendium/ekwiwalent pieniężny, ubezpieczenie NNW i KL, stroje i opiekę Opiekuna Praktyk.

Szczegóły na stronie internetowej: https://bit.ly/3dQJNdS.

26-04-2021

Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informatorem o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na Uniwersytecie Warszawskim.

Informator

„Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni”

26-04-2021
Objazd naukowy III roku historii studium dziennego (za rok II) – online

Szanowni Państwo,

z powodu znanej wszystkim sytuacji epidemicznej nie jest niestety możliwe przeprowadzenie objazdu naukowego w kontakcie bezpośrednim z prowadzącymi i z zabytkami. W związku z tym, aby umożliwić Państwu zrealizowanie tych zajęć i ukończenie studiów licencjackich, postanowiliśmy, że objazd odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym.

  • Termin: 25 – 28 maja (wtorek – piątek) w godzinach od ok. 9.45 do 13.00 i po przerwie od 15.00 do 16.30. W tym czasie będziecie Państwo zwolnieni z innych zajęć przypisanych dla roku III – go.
  • Zaliczenie objazdu nastąpi w poniedziałek 31 maja, najprawdopodobniej w godzinach przedpołudniowych, także on - line.

Zostaniecie Państwo podzieleni przez sekretariat na dwa wirtualne „autokary” (J - czyli grupy), jedna pod kierunkiem prof. Pawła Żmudzkiego, druga – prof. Urszuli Kosińskiej. Każda z grup ma zajęcia niezależne od siebie, podobnie też zaliczenie. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe i nie ma możliwości zmiany „autokaru”, bowiem każdy jedzie swoją własną trasą i własnym tempem.

Najpóźniej w początkach maja dostaniecie link do materiałów pomocniczych (słownik terminów, opracowania ogólne o stylach architektonicznych) umieszczonych na dysku gogle.

Na kilka dni przed objazdem każdy „autokar” otrzyma plany swoich spotkań objazdowych łącznie z linkami do nich. W miarę możliwości postarajcie się zapewnić sobie urządzenia odbiorcze z dużym ekranem, byście mogli dobrze widzieć detale prezentowanych wirtualnie obiektów.

Jest nam, czyli całej kadrze objazdu, bardzo przykro, że nie mamy takiej możliwości, by pojechać z Państwem w teren i pokazać wam fascynujące niekiedy zabytki i pamiątki naszej przeszłości poukrywane w różnych mało znanych niekiedy zakątkach Polski. Zachęcamy, byście notowali wszystkie prezentowane obiekty i miejsca, w których się znajdują, a gdy pojawi się możliwość nieskrępowanego już rygorami lockdown-u podróżowania, odwiedzili je.

  • Bardzo proszę, aby każdy z Państwa potwierdził swój udział w objeździe krótkim mailem o treści: Potwierdzam udział w objeździe III roku + imię i nazwisko, na mój adres: u.kosinska@uw.edu.pl

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi organizacji objazdu proszę się kierować do mnie, jako koordynatora całości

Z poważaniem

Urszula Kosińska, dr hab.

u.kosinska@uw.edu.pl 

15-04-2021
OŚWIADCZENIE DYREKCJI KOLEGIUM MISH

W związku z informacjami, zawierającymi zarzuty przemocy seksualnej i dystrybucji środków odurzających przez doktoranta UW, pragniemy wyrazić głęboką solidarność z ofiarami dotkniętymi tymi czynami. Nie powinny one nigdy i nigdzie mieć miejsca, zwłaszcza w przestrzeni Uniwersytetu. 

Ta sprawa dotyka całej wspólnoty uczelni. Pomoc w tak trudnych sytuacjach, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie powinno być naszym wspólnym obowiązkiem, dlatego jako Kolegium MISH deklarujemy podjęcie wszelkich działań informacyjnych o istniejących już strukturach organizacyjnych, wzmocnienie wewnętrznych procedur przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, w razie potrzeby zaś organizację pomocy prawnej i psychologicznej. Deklarujemy jednocześnie współpracę z organami Uniwersytetu w wyjaśnianiu sprawy.

Zrozumiałe jest, że w tak trudnej sytuacji toczy się emocjonalna dyskusja w wielu środowiskach Uniwersytetu, również w środowiskach studenckich. Nie przesądzając o racjach, chcielibyśmy apelować – z szacunku dla ofiar – o zachowanie kultury tych debat. Nie ma naszej zgody na język dyskryminujący, język nienawiści i hejtu. Nie rozwiążemy w ten sposób żadnych problemów, a stworzymy nowe. Ważne jest, abyśmy w tej niezwykle trudnej sytuacji nie tracili poczucia wspólnoty i jako universitas potrafili skupić się na pomocy ofiarom i skutecznym przeciwdziałaniu wszelkiej przemocy i dyskryminacji.

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

12-04-2021
Praktyki absolwenckie

Szanowni Państwo,

ruszył nabór na praktyki absolwenckie (SMPA) w ramach programu Erasmus. Na stronie http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-dla-absolwentow/ zostały opublikowane zasady i dokumenty dotyczące praktyk absolwenckich (SMPA) na rok akademicki 2020/21. Praktyki można odbywać w dowolnych uczelniach lub innych instytucjach z krajów UE. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków (tzn. kto pierwszy, ten lepszy). W razie wątpliwości po zapoznaniu się z zasadami i pozostałymi materiałami jestem do dyspozycji.

Z pozdrowieniami 

Ewa Rudnicka 

wydziałowy koordynator ds. mobilności (Erasmus+) Uniwersytet Warszawski Wydział "Artes Liberales"

 e-mail ewa.rudnicka@uw.edu.pl

2020-21_SMPA_krok_po_kroku_absolwenci.pdf

2020-21_SMPA_zasady_kwalifikacji.pdf

LA-Before_20_21-SMPA-18_03_21.pdf

Praktyki_Zgloszenie-kandydatury_prak_20_21.pdf

02-03-2021
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że aż 13 studentów Kolegium MISH UW otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok 2020/2021 za osiągnięcia naukowe. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

15-02-2021
Specjalizacja nauczycielska na Wydziale Filozofii

Studentki i Studenci MISH realizujący minimum programowe na Wydziale Filozofii i zainteresowani specjalizacją nauczycielską proszeni są o zapoznanie się z aktualnym opisem tej ścieżki. Szczegóły znajdują się na stronie:

https://filozofia.uw.edu.pl/2021/01/przyspieszona-sciezka-specjalizacji-nauczycielskiej/

Studenci, którzy są obecnie na 3 roku studiów pierwszego stopnia i realizują minimum z filozofii, mają możliwość zrealizowania specjalizacji przed ukończeniem studiów drugiego stopnia. Powinni jednak w semestrze letnim br. zaliczyć dwa pierwsze przedmioty specjalizacyjne. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Doktor Agatą Łukomską – Pełnomocniczką  ds. specjalizacji nauczycielskiej na WFZ (agata.lukomska@uw.edu.pl) (kontakt, w tym termin dyżuru, jest podany na stronie: https://filozofia.uw.edu.pl/pelnomocnicy-i-koordynatorzy/)

28-01-2021
Fundamenty demokratycznego państwa prawnego

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego UW serdecznie zaprasza na konwersatorium "Fundamenty demokratycznego państwa prawnego", które w semestrze letnim 2020/2021 poprowadzi dr Krzysztof J. Kaleta. Szczegóły na temat zajęć znajdą Państwo pod linkiem:

Fundamenty demokratycznego państwa prawnego - Uniwersytet Warszawski - USOSweb (uw.edu.pl)

(Rejestracja żetonowa (uw.edu.pl))

20-01-2021
Organizacja semestru letniego 2020/2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy oraz dyżury nauczycieli akademickich. Wyjątek stanowią zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, takie jak zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne, terenowe oraz praktyki studenckie, które mogą w uzasadnionych przypadkach odbywać się stacjonarnie.

Szczegóły znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

04-12-2020
Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w Kolegium MISH


1. W związku z problemami dotyczącymi stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w zakresie sformułowanej tam konieczności uwzględniania w indywidualnym rocznym lub semestralnym planie studiów zajęć z dwóch różnych dziedzin nauki, mając na uwadze fakt, iż wymóg ten nie występował w takiej formie w obowiązujących do 30.09.2020 r. Zasadach Studiowania w Kolegium MISH, zalecam odstąpienie od tego wymogu w odniesieniu do semestralnych indywidualnych planów studiów na pierwszy semestr roku akademickiego 2020/21.

2. Sposób realizacji tego wymogu w odniesieniu do indywidualnych planów studiów na drugi semestr i ewentualnej korekty rocznych planów studiów określony zostanie odrębnie. 


Dyrektor Kolegium

Marek Wąsowicz


Archiwum aktualności