baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Archiwum aktualności

17-10-2019
Dyżur prof. dr hab. Marka Wąsowicza

Dyżur prof. Wąsowicza 17 października został odwołany.

08-10-2019
O wyborach i obywatelskim obowiązku: wykład prof. Wyrzykowskiego

Samorząd Studentów Kolegium MISH bardzo serdecznie zaprasza na wykład prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Spotkanie ma na celu  pokazanie znaczenia wyborów w czasie współczesnej demokracji. Wykład odbędzie się w ten czwartek (10.10) o godzinie 17:30, w siedzibie Kolegium MISH (ul. Prosta 69). Po wykładzie przewidziana będzie możliwość dyskusji.
Serdecznie zapraszamy!

01-10-2019
Dyżur doc. dr Anny Rosner

W dniu dzisiejszym dyżur doc. dr Anny Rosner odbędzie się wyjątkowo w godzinach 13.00-14.00

29-09-2019
Zaproszenie na Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na UW

Studencki Komitet Antyfaszystowski, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem UW i Uniwersytet Zaangażowany zapraszają na Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim organizowane wspólnie przez Studencki Komitet Antyfaszystowski, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem UW i Uniwersytet Zaangażowany.

Obchody odbędą się 4 października 2019 r. o godzinie 13:00 tuż przy bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Głównym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28).

Szczegółowy program obchodów na stronie

18-09-2019
Dni adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Kolegium MISH do udziału w dniach adaptacyjnych. W ich trakcie odbędą się spotkania z przedstawicielami następujących jednostek:

Czwartek  26 września  

godz. 15 – 16.00 Wydział Prawa i Administracji (kierunek: prawo)

Piątek  27 września 

godz. 10.00 - 11.00 Wydział Polonistyki (kierunki: filologia polska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, slawistyka) 

godz. 11.00 - 12.00 Wydział Psychologii (kierunek psychologia) 

godz. 13.30 - 15.00 Wydział Filozofii i Socjologii (kierunki: filozofia, International Studies in Philosophy, kognitywistka) 

Spotkania odbywać się będą w budynku Starego BUW (Kampus Centralny) w Sali 112 (I piętro). 


18-09-2019
Inauguracja

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych zaprasza na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego, która rozpocznie się 26 września (czwartek) o godz. 10.00 w sali im. Brudzińskiego (Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny, Krakowskie Przedmieście 26/28).

Wykład inauguracyjny pt."Historyk–polityka–współczesność” wygłosi dr hab. Marek Węcowski.

Zaraz po wykładzie odbędzie się spotkanie z opiekunem I roku studiów I stopnia.

06-09-2019
Przekład i technologie tłumaczeniowe

Uprzejmie informuję i przypominam, że kierunek Lingwistyka stosowana specjalność „Przekład i technologie tłumaczeniowe”  prowadzony w Instytucie Lingwistyki Stosowanej  jest kierunkiem limitowanym. W związku  z tym studenci zainteresowani realizacją minimum programowego na tym kierunku proszeni są o złożenie odnośnego podania (wzór na stronie MISH zakładka „Rekomendacje”) w terminie do 20 września br.

dr Anna Rosner

29-08-2019
Trzecia tura kwalifikacji na stypendia Erasmus

Uprzejmie informujemy, została otwarta trzecia ogólnouniwersytecka tura kwalifikacji na stypendia Erasmusowe – wyjazdy na studia (SMS) w semestrze letnim 2019/2020.  Informacja o zasadach została opublikowana na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Szczegółowych informacji udziela też pracowniczka BWZ p. Monika Satała: monika.satala@adm.uw.edu.pl; tel. 55 20 818.

29-08-2019
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2019/2020

Szanowni Państwo!

Zostały ogłoszone nowe zasady ubiegania się o stypendium ministra:

 1. student nie składa wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej,
 2. od roku akademickiego 2019/2020 student powinien przesłać na adres mailowy pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki:
 • osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”),
 • osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oswiadczenie.PDF”),
 • osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – zalaczniki.PDF”).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: mish@mish.uw.edu.pl do dnia 30 września 2019. Wnioski te zostaną następnie przekazane opiekunom poszczególnych lat do sprawdzenie. W razie wątpliwości, opiekunowie będą się z Państwem kontaktować.

Prosimy o terminowe przesyłanie wniosków, gdyż w nieprzekraczalnym terminie 11 października muszą zostać przekazane do Rektoratu po uprzednim zaakceptowaniu i podpisaniu przez Dyrektora Kolegium MISH.

07-08-2019
Psychologia w ramach MISH - szkolenie dla nowych studentów

Wydział Psychologii UW na początku września zorganizuje szkolenie dla nowych studentów z zasad rejestracji w USOS. Szkolenie odbędzie się 5.09.2019 w godz. 14:00-16:00 i zostanie powtórzone w godz. 16:00-18:00 w Auli na Wydziale Psychologii (ul. Stawki 5/7). 

Serdecznie zapraszamy do udziału nowych studentów MISH, którzy będą chcieli korzystać z zajęć i kursów prowadzonych przez Wydział Psychologii.

25-07-2019
Rekomendacje na kierunku Prawo

Uprzejmie informuję, że zamieszczona została lista osób, które uzyskały prawo do realizacji minimum programowego na kierunku Prawo na WPiA UW od roku akademickiego 2019/20. Podania rozpatrywane były zgodnie z zasadami przyjętymi wspólnie z Samorządem Studentów MISH. Wszystkim Studentkom i Studentom serdeczne gratuluję.
Wkrótce zostaną Państwo dopisani do systemu USOS WPiA. Proszę pamiętać o harmonogramie zapisów na zajęcia, który obowiązuje Państwa tak jak wszystkich studentów Wydziału.

doc. dr  Anna Rosner

22-07-2019
Dyżur

Dr Ilona Szewczyk odwołuje swój dyżur planowany na 25 lipca. Dodatkowy dyżur odbędzie się 23 lipca w godz. 9.45-11.15 w Kolegium MISH.

18-07-2019
PERSPECTIVES FRANCOPHONES

Interdyscyplinarne Koło Naukowe "Filorom" Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na III Studencką Ogólnopolską Konferencję Naukową PERSPECTIVES FRANCOPHONES. Szczegóły na stronie.

10-07-2019
Szkoła letnia prawa izraelskiego

Szkoła letnia prawa izraelskiego 

Termin: 9–18.09.2019: 

Czas trwania: 36 godzin (4-6 godzin zajęć dziennie), 

zaliczenie: ocena oraz 6 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OG) oraz certyfikat ukończenia kursu

http://urbanik.bio.wpia.uw.edu.pl/summer-school-in-israeli-law-2019/

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w II edycji Szkoły Letniej Prawa Izraelskiego organizowanej we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Telawiwie. 

Program na na celu przybliżenie unikatowego, mieszkanego  porządku prawnego współczesnego Izraela. 

Do zdobycia 6 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz dyplom ukończenia Szkoły: po zaliczeniu pisemnego egzaminu końcowego.  

Program adresowany jest do studentów   (od 4 semestru) i doktorantów UW, zwłaszcza prawa, MISH, Zarządzania, historii, studiów judaistycznych: za odpłatnością 100 zł; dla osób z zewnątrz odpłatność wynosi 300 zł. 

Pytania oraz zgłoszenia  w formie listu motywacyjnego (do 1800 znaków) oraz krótkiego cv zawierającego informacje o dotychczasowych osiągnięciach akademickich (oba dokumenty w języku ang.). proszę wysyłać proszę do 29 lipca na adres kuba@adm.uw.edu.pl. Wymagania znajomość języka angielskiego na poziomie b2.

02-07-2019
Wakacyjna przerwa

Uprzejmie informujemy, że sekretariat Kolegium MISH w dniach od 7 do 30 sierpnia będzie nieczynny dla studentów.

01-07-2019
Praktyki w UOTT

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza na spotkania informacyjne w sprawie praktyk studenckich w UOTT w dniach 11.07.2019 r. lub 18.07.2019 r. o godz. 16:00 w s. 1.109 w UOTT UW (budynek CNBCh UW, ul. Żwirki i Wigury 101).

Szczegóły w załączniku Praktyki_studenckie_i staże UOTT_2019.pdf

18-06-2019

Uprzejmie informujemy, że 21 czerwca br. sekretariat Kolegium MISH będzie nieczynny.

07-06-2019
Akademiki 2019/2020

Uprzejmie informujmy, że 5 czerwca br. została uruchomiona tura składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2019/2020.

Studenci Kolegium MISH,  którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta,  proszeni są o wypełnienie wniosku w USOSweb, wydrukowanie go, podpisanie i złożenie w sekretariacie Kolegium do 2 lipca br.16-05-2019
Język i tożsamość

Instytut Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pod tytułem „Język i tożsamość”, która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://unikonferencje.pl/konferencja/10574-ogolnopolska-konferencja-naukowa-jezyk-i-tozsamosc

06-05-2019
Projekt Statutu UW

Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni 8 maja. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.

Projekt dostępny jest na stronie: www.uw.edu.pl/projekt-statutu-uw. Znaleźć tam można również listę nadesłanych komentarzy oraz list rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie.

15-04-2019
Propozycje postanowień Statutu UW

Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej UW – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem  „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW”. Uwagi można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniając formularz.

Dokument będzie przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW. Na podstawie wyników tej dyskusji oraz nadesłanych uwag opracowany zostanie „Projekt Statutu UW”. Zostanie on przedstawiony Senatowi 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach. Projekt zostanie także przedłożony do zaopiniowania Radzie uczelni oraz związkom zawodowym. Drugie czytanie projektu – który uwzględniałby zmiany wynikające z pierwszego czytania – zaplanowane jest w czerwcu. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie:  www.uw.edu.pl/propozycje-postanowien-statutu-uw

12-04-2019
Zaproszenie

Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz Redakcja pisma Civitas. Studia z filozofii polityki 

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: 

TEOLOGIA POLITYCZNA, KRYZYS ORAZ NARODZINY POLITYCZNOŚCI

Sympozjum odbędzie się 29 czerwca 2019 w budynku IPN  ul. Marszałkowska 21/25 Warszawa.

Zaproszenie. teologia polityczna cfp.pdf

11-04-2019
15 lat Polski w Unii Europejskiej

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytut in.europa serdecznie zapraszają na prezentację raportu "15 lat Polski w Unii Europejskiej", dotyczącego zagadnień, które mają kluczowe znaczenie dla twórczego myślenia o wyzwaniach naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Prezentacja raportu z udziałem jego autorów odbędzie się 15 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00 w Auli Starego BUW-u (Kampus Główny UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa).

Publikacja objęta jest Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Szczegóły na stronie

04-04-2019
Elite Graduate Program for East European Studies

Szanowni Państwo, 

polecamy Państwa uwadze czterosemestralny program "Elite Graduate Program for East European Studies" prowadzony przez uczelnie w Monachium i Ratyzbonie.

Termin składania dokumentów: 14 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie

03-04-2019
MISH dla Maturzystów

Kolegium MISH serdecznie zaprasza na drugi wykład z cyklu "MISH dla Maturzystów" pt. „W poszukiwaniu dwunastego wielbłąda, czyli o sztuce interpretacji prawa". Tym razem spotkanie będzie poświęcone naukom prawnym, a poprowadzi je dr Krzysztof J. Kaleta.
Szczegóły na stronie.

01-04-2019
Rejestracja na objazdy naukowe w Instytucie Historycznym

Uprzejmie informujemy, że 3 kwietnia w Instytucie Historycznym rozpocznie się rejestracja na objazdy naukowe dla I i II roku studiów licencjackich. Szczegóły na stronie

20-03-2019
Rekomendacje

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci zainteresowani realizacją minimów programowych w jednostkach i na  wydziałach wymagających rekomendacji. 

Uprzejmie informuję, że:

 • termin składania podań o rekomendację  do realizacji minimum programowego na kierunku „Prawo” wyznaczony został na 19 lipca 2019. Ci z Państwa, którzy otrzymają rekomendację, zostaną dopisani do rejestracji w USOS WPiA jeszcze w sierpniu i będą mogli brać udział w zapisach na zajęcia na rok akademicki 2019/20. W związku z lipcowym terminem składania podań wyjątkowo nie jest konieczne rozliczenie roku 2018/19, ale wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z minimum na WPiA i wypełnienie innych wymagań wskazanych w kwestionariuszu podania (https://www.mish.uw.edu.pl/rekomendacje).    
 • Podania o rekomendację na inne kierunki limitowane: 
  • I stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019 r. W tym wypadku wymagane jest rozliczenie roku. z wyjątkiem kierunku Filologia Angielska (Wydział Neofilologii), gdzie ze względu na kalendarz zapisów na zajęcia termin składania podań upływa 13 września 2019 r. 
  • II stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2019 z wyjątkiem kierunku Filologia Angielska (Wydział Neofilologii), gdzie ze względu na kalendarz zapisów na zajęcia termin składania podań upływa 13 września 2019 r. 

Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie papierowej (nie należy przesyłać podania i załączników w formie elektronicznej).   

z- ca Dyrektora MISH  dr Anna Rosner            

                                                                                                                              

13-03-2019
MISH dla Maturzystów

Kolegium MISH serdecznie zaprasza na cykl wykładów "MISH dla Maturzystów". Wykład inaugurujący pt. "Czy to źle, że Jasiek zgubił złoty róg, czyli jak nie zdać matury z polskiego i nie dostać się na MISH?" odbędzie się 27 marca o godz. 17.00 w siedzibie Kolegium MISH (ul. Prosta 69, II piętro, sala 222). Wykład poprowadzi doktor Michał Mizera. Wstęp wolny.

Wesele. Arcydramat narodowy. Wszyscy czytali. Wszyscy wiedzą, o czym jest. Czy na pewno? Czy nie ma w tekście Wesela miejsc zagadkowych? Niepokojących, drażniących, może nudnych, które przebiegamy szybko wzrokiem podczas lektury? Zastanowimy się, co oznaczają duchy i ile ich w rzeczywistości jest, skąd tak dużo diabłów w Weselu (co chwila się o nich mówi!), czym mógł inspirować się Wyspiański, pisząc Wesele. I co stałoby się, gdyby jasiek nie zgubił złotego rogu. 

 MISH dla Maturzystów na fb

22-02-2019
Zaproszenie

Samorząd Studentów Kolegium MISH serdecznie zaprasza  do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Sprzeczności w humanistyce", która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Harmonogram 

22-02-2019
Podpięcia

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że od 8-24 lutego 2019 r. będzie uruchomiona specjalna tura podpięć dla przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji.

22-02-2019
Europa na rozdrożu

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza na zajęcia w ramach cyklu Master Class, które poprowadzi Prof. Jan Zielonka (University of Oxford, St. Antonys College). Seminarium Europa na rozdrożu składa się z 5 spotkań.

Tematyka spotkań:
1) Wzrost i upadek liberalnej Europy;
2) Nowa geografia polityczna w Europie;
3) Kontekst światowych imperiów: UE, USA, Rosja i Chiny;
4) Teorie integracji i dezintegracji europejskiej;
5) Polska w Europie, Europa w Polsce.

Spotkania będą się odbywać w dniach 8, 11-14 marca o g. 15.00-16.30 w siedzibie Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, ul. Prosta 69 (metro: Rondo Daszyńskiego).
Seminarium: 10 godz. (2 ECTS).
Zaliczenie: esej (wypowiedź pisemna) na temat związany z wykładami (do 3600 znaków).
Zajęcia będą się odbywać w jęz. polskim.
Rejestracja na seminarium rozpocznie się 6 lutego 2019 r. Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nr albumu oraz nazwę jednostki macierzystej. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zapisane na zajęcia otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

11-02-2019
Szkolenie POWI

Uprzejmie informujemy, że szkolenie z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej dla studentów MISH odbędzie się 1 marca br. w sali im. Adama Mickiewicza (Auditorium Maximum) w godz. 16.30 - 19.30.

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (lub jednolitych) Kolegium MISH.

22-01-2019
Rekrutacja Erasmus na rok ak. 2019/2020 w Instytucie Filozofii

Informacje szczegółowe o rekrutację na program Erasmus w Instytucie Filozofii na rok ak. 2019/2020 można znaleźć pod adresem https://filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/erasmus/rekrutacja-2019-2020/

26-10-2018
Szkolenie BHP

Uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (dawne COME).

Program szkolenia oraz test będą dostępne na stronie CKC UW (COME) od 2 listopada 2018 r. do 8 lutego 2019 r. 

Termin poprawkowy od 1. marca do 7. marca 2019 r.

Dodatkowe terminy nie zostały przewidziane. 

UWAGA: studenci I roku studiów II stopnia, którzy zrealizowali szkolenie BHP na studiach I stopnia przed rokiem ak. 2014/2015, mają obowiązek ponownej realizacji szkolenia! Osoby, których to dotyczy, prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem.


Strona główna