baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Wydziały współtworzące


Studenci Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych są jednocześnie studentami wszystkich wydziałów współtworzących Kolegium MISH. Mają więc prawo do uczestniczenia we wszystkich prowadzonych na nich zajęciach. Mogą też ubiegać się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, a także w innych uczelniach lub w Polskiej Akademii Nauk.

Kolegium MISH UW tworzą obecnie następujące jednostki Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Wydział Filozofii i Socjologii:
  • Instytut Filozofii,
  • Instytut Socjologii;
 • Wydział Historyczny:
  • Instytut Historyczny,
  • Instytut Historii Sztuki,
  • Instytut Muzykologii,
  • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,
  • Instytut Archeologii,
  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej;
 • Wydział Neofilologii:
  • Instytut Anglistyki,
  • Instytut Germanistyki,
  • Katedra Italianistyki,
  • Instytut Romanistyki,
  • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich,
  • Katedra Hungarystyki;
 • Wydział Orientalistyczny:
  • Zakład Arabistyki i Islamistki,
  • Zakład Sinologii,
  • Zakład Azji Południowej, Zakład Hebraistyki,
  • Zakład Iranistyki, Zakład Japonistyki i Koreanistyki,
  • Zakład Języków i Kultur Afryki,
  • Zakład Asyriologii, Hetytologii i Egiptologii,
  • Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej;
 • Wydział Polonistyki:
  • Instytut Literatury Polskiej, Instytut Języka Polskiego,
  • Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki,
  • Instytut Filologii Klasycznej,
  • Instytut Kultury Polskiej,
  • Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji:
  • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
  • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji;
 • Wydział Psychologii;
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • Wydział Pedagogiczny;
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych:
  • Instytut Europeistyki
  • Instytut Nauk Politycznych
  • Instytut Polityki Społecznej
  • Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Wydział Prawa i Administracji;
 • Instytut Ameryk i Europy:
  • Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA),
  • Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA),
  • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG);
 • Wydział "Artes Liberales";
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
  • Instytut Rusycystyki;