baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Jednostki współpracujące z Kolegium MISH


Studenci Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych są jednocześnie studentami wszystkich wydziałów współpracujących z Kolegium MISH. Mają więc prawo do uczestniczenia we wszystkich prowadzonych na nich zajęciach. Mogą też ubiegać się o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych na innych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, a także w innych uczelniach lub w Polskiej Akademii Nauk.

Z Kolegium MISH UW obecnie współpracują następujące jednostki Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Wydział Archeologii
 • Wydział Filozofii
 • Wydział Historii
 • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce:
  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,
  • Instytut Historii Sztuki,
  • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych,
  • Instytut Muzykologii;
 • Wydział Neofilologii:
  • Instytut Anglistyki,
  • Instytut Germanistyki,
  • Katedra Hungarystyki,
  • Katedra Italianistyki,
  • Instytut Romanistyki,
  • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich;
 • Wydział Orientalistyczny:
  • Katedra Arabistyki i Islamistyki,
  • Katedra Azji Południowej, 
  • Katedra Japonistyki,
  • Katedra Języków i Kultur Afryki,
  • Studium Europy Wschodniej,
  • Zakład Egiptologii,
  • Zakład Hebraistyki,
  • Zakład Iranistyki, 
  • Zakład Koreanistyki,
  • Zakład Sinologii,
  • Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej;
 • Wydział Polonistyki:
  • Instytut Literatury Polskiej, 
  • Instytut Języka Polskiego,
  • Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki,
  • Instytut Filologii Klasycznej,
  • Instytut Kultury Polskiej,
  • Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji:
  • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
  • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji;
 • Wydział Socjologii
 • Wydział Psychologii;
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
 • Wydział Pedagogiczny;
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych:
  • Instytut Europeistyki
  • Instytut Nauk Politycznych
  • Instytut Polityki Społecznej
  • Instytut Stosunków Międzynarodowych
 • Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Wydział Prawa i Administracji;
 • Instytut Ameryk i Europy:
  • Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA),
  • Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA),
  • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG);
 • Wydział "Artes Liberales";
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich
  • Instytut Rusycystyki;