baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Wzory dokumentów


Dokumentacja toku studiów:

  • Wniosek do komisji lekarskiej (urlop zdrowotny) (wersja doc)

Upoważnienia/zgody:

Dokumenty dotyczące zaliczenia roku: