baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Wzory dokumentów


Dokumentacja toku studiów:

Upoważnienia/zgody:

Dokumenty dotyczące zaliczenia roku: