baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Samorząd Studentów MISH UW


Strona Samorządu Kolegium MISH

Regulamin:
Regulamin Samorządu Studentów MISH UW


Przewodnicząca ZSS MISH
Joanna Nawrotkiewicz
adres mailowy: nawrotkiewiczj@gmail.com
numer telefonu: 696 588 112


Wiceprzewodniczący ZSS MISH
Sekcja Promocji
Przemysław Wojenka
adres mailowy: p.wojenka@gmail.com
numer telefonu: 516 328 218


Sekcja Kultury
Alicja Rojan
adres mailowy: a.rojan@student.uw.edu.pl
numer telefonu: 533 613 791


Sekcja Naukowa
Dominika Kuna
adres mailowy: d.kuna@student.uw.edu.pl
numer telefonu: 500 818 809


Sekcja Organizacji i Integracji
Antoni Łukasik
adres mailowy: antek.lukasik@gmail.com
numer telefonu: 505 567 243


Sekcja Informacji
Katarzyna Zakliczyńska
adres mailowy: katarzyna.zakliczynska@gmail.com
numer telefonu: 506 032 507


Sekcja ds. Kontaktów Zewnętrznych
Kamil Sekut
adres mailowy: k.sekut@student.uw.edu.pl
numer telefonu: 515 129 081