baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

DyżuryDyrekcja Kolegium MISH
prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Dyrektor
mawas@adm.uw.edu.pl 
Czwartki, dyżur stacjonarny po uprzednim umówieniu drogą mailową.
dr Paweł Poławski
zastępca dyrektora ds. studenckich;
Koordynator Erasmus
polapaw@is.uw.edu.pl
Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową.
dr hab. Piotr Schollenberger
zastępca dyrektora ds. tutoringu
piotr.schollenberger@uw.edu.pl

Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową.
dr Anna Rosner
zastępczyni dyrektora ds. kontaktów z wydziałami
a.rosner@uw.edu.pl 
Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową.
wtorki godz. 12.15 – 13.15
Opiekunowie Lat
dr Magda Nabiałek
opiekunka I roku studiów I stopnia oraz jednolitych
magdanabialek@uw.edu.pl 

poniedziałki godz. 10.00 - 11.00 dyżur online https://meet.google.com/qzz-rdno-ccc

Inne terminy po uzgodnieniu drogą mailową.

dr Adam Ploszka
opiekun II roku studiów I stopnia oraz jednolitych
a.ploszka@wpia.uw.edu.pl 
Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową.
dr hab. Anna Wolińska
opiekunka III roku I stopnia oraz jednolitych i III roku (II dyplom)
a.wolinska@uw.edu.pl 
piątki godz. 13.00 - 14.30 dyżur telefoniczny 602 84 66 45,

Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową.
dr Ilona Szewczyk
opiekunka I roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych
im.szewczyk@uw.edu.pl 
Spotkania za pomocą GMeet w piątki 10:30-12:00 pod adresem:
https://meet.google.com/guk-jbkk-gxk
dr hab. Zuzanna Benincasa
opiekunka II roku studiów II stopnia, oraz V roku studiów jednolitych i V roku (II dyplom)
z.sluzewska@wpia.uw.edu.pl 

Sekretariat 
mgr Agnieszka Sobótka
Kierownik sekretariatu
opiekunka administracyjna:
  • 1 roku studiów I stopnia
  • 1 roku studiów II stopnia 
  • 4 roku studiów jednolitych
ligatura@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 180 (pon. -pt. 8.00 - 16.00)

poniedziałki 10.00-12.00, 

Prosta 69, p. 200

Spotkania za pomocą GMeet w każdy dzień roboczy po uprzednim umówieniu drogą mailową.

Rafał Łempicki
Opiekun administracyjny:
  • 5 i dodatkowego roku studiów jednolitych 
  • drugiego i dodatkowego roku studiów II stopnia.
rlemp@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 191 (pon.-pt. 8.00 - 16.00)

poniedziałki 10.00 -12.00
Aneta Onyszczuk
Opiekunka administracyjna:
  • 3 oraz dodatkowego roku studiów I stopnia.
a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 183 (pon.-pt. 8.00 - 16.00)
piątki 10.00 - 12.00
mgr Krzysztof Zieliński
Erasmus - decyzje e-LA, rozliczanie po wcześniejszym rozliczeniu przez Koordynatora Erasmus; Program MOST; Archiwum

Opiekun administracyjny
  • 2 roku studiów I stopnia
k.zielinski@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 182 (pon. -pt. 8.00 - 16.00)
środy 10.00 - 12.00

pokój 203