baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Dyżury


Dyrekcja Kolegium MISH
prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Dyrektor
mawas@adm.uw.edu.pl 

dr Paweł Poławski, prof. ucz.
zastępca dyrektora ds. studenckich;
Koordynator Erasmus
polapaw@is.uw.edu.pl

dr hab. Piotr Schollenberger
zastępca dyrektora ds. tutoringu
piotr.schollenberger@uw.edu.pl


Pełnomocniczka Dyrektora Kolegium MISH ds. kontaktów z wydziałami
dr Anna Rosner
a.rosner@uw.edu.pl 
Opiekunowie lat
dr Magda Nabiałek
opiekunka II roku studiów I stopnia oraz jednolitych
magdanabialek@uw.edu.pl 

Między 7.08 a 28.08 spotkania online po uzgodnieniu drogą mailową. https://meet.google.com/qzz-rdno-ccc

dr Adam Ploszka
opiekun III roku studiów I stopnia oraz jednolitych i III roku (II dyplom)
a.ploszka@wpia.uw.edu.pl 

dr hab. Anna Wolińska
opiekunka I roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych
a.wolinska@uw.edu.pl 

dr Ilona Szewczyk
opiekunka II roku studiów II stopnia, oraz V roku studiów jednolitych i V roku (II dyplom)
im.szewczyk@uw.edu.pl 
Dyżur online, wtorki godz. 13:00-14:00, piątki godz. 11:00-12:00, https://meet.google.com/guk-jbkk-gxk
dr hab. Zuzanna Benincasa, prof. ucz.
opiekunka I roku studiów I stopnia oraz jednolitych
z.sluzewska@wpia.uw.edu.pl 

Sekretariat - opieka administracyjna
mgr Agnieszka Sobótka
I i IV rok studiów, rekrutacja
ligatura@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 180

Dobra 55, p. 1.044 poniedziałki 10.00 - 12.00

Spotkania w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową.

dr Agnieszka Maciejewskaarchiwum, MOST, Erasmusa.maciejewska@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 182
Dobra 55, p. 1.044

Aneta Onyszczuk
II i III rok studiów I stopnia oraz III rok II dyplom, egzaminy licencjackie
a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 183
Dobra 55, p. 1.042
środy i piątki 10.00 - 12.00
Rafał Łempicki
II rok studiów II stopnia, V rok i V rok II dyplom,
egzaminy magisterskie
rlemp@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 191
Dobra 55, p. 1.042
poniedziałki 11.00 - 12.00

Osoba Zaufania
dr hab. Jakub Urbanik prof. ucz.

osoba_zaufania@mish.uw.edu.pl


Koordynatorzy dziedzinowi 
prof. dr hab. Magdalena Danielewicz
Nauki o literaturze i nauki o języku
magda_danielewicz@poczta.onet.pl

dr Przemysław Kordos
Wydział Artes Liberales
pkordos@al.uw.edu.pl

dr hab. Paweł Majewski prof. ucz.
Kulturoznawstwo i etnologia
pj.majewski@uw.edu.pl

dr hab. Jakub Urbanik prof. ucz.
Prawo
Jakub.Urbanik@adm.uw.edu.pl

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
Orientalistyka
k.pachniak@uw.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Poręba
Filozofia
m.poreba@uw.edu.pl

dr hab. Michał Wardzyński
Nauki o sztuce
m.wardzynski@uw.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz
Nauki społeczne
waskiewa@is.uw.edu.pl

dr Jerzy Wojciechowski
Psychologia
Jerzy.Wojciechowski@psych.uw.edu.pl

dr hab. Aleksander Wolicki
Historia i nauki o starożytności
awolicki@uw.edu.pl