baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Dyżury


Dyrekcja Kolegium MISH
prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Dyrektor
mawas@adm.uw.edu.pl 

dr Paweł Poławski, prof. ucz.
zastępca dyrektora ds. studenckich;
Koordynator Erasmus
polapaw@is.uw.edu.pl

dr hab. Piotr Schollenberger
zastępca dyrektora ds. tutoringu
piotr.schollenberger@uw.edu.pl


Pełnomocniczka Dyrektora Kolegium MISH ds. kontaktów z wydziałami
dr Anna Rosner
a.rosner@uw.edu.pl 
Opiekunowie lat 2023/2024
dr Krzysztof Rybakopiekun I roku studiów I stopniakm.rybak@uw.edu.pl
Dyżur online w środy 18.30–19.30 po uzgodnieniu drogą mailową.
Dyżur stacjonarny w piątki 15.00–16.00 na Wydziale "Artes Liberales" (ul. Dobra 72, pokój konsultacyjny opiekunów lat)
dr hab. Zuzanna Benincasa, prof. ucz.
opiekunka II roku studiów I stopnia oraz jednolitych
z.sluzewska@wpia.uw.edu.pl 


dr Magda Nabiałek
opiekunka III roku studiów I stopnia oraz jednolitych i III roku (II dyplom)
magdanabialek@uw.edu.pl
spotkania online po uzgodnieniu drogą mailową. https://meet.google.com/qzz-rdno-ccc
mgr Jan Laskowskiopiekun I roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych
j.laskowski2@uw.edu.pl

dr hab. Anna Wolińska
opiekunka II roku studiów II stopnia, oraz V roku studiów jednolitych i V roku (II dyplom)
a.wolinska@uw.edu.pl 

Sekretariat - opieka administracyjna
mgr Agnieszka Sobótka
I i IV rok studiów, rekrutacja
ligatura@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 180

Dobra 55, pok. 1044 poniedziałki 10.00 - 12.00

Spotkania online po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.

dr Agnieszka MaciejewskaII rok studiów I stopnia,
archiwum, MOST, Erasmus, granty MISH
a.maciejewska@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 182
Dobra 55, p. 1.044
poniedziałki 10.00 - 12.00

Aneta Onyszczuk
III rok studiów I stopnia oraz III rok II dyplom, egzaminy licencjackie
a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 183
Dobra 55, p. 1.042
środy i piątki 10.00 - 12.00
Rafał Łempicki
II rok studiów II stopnia, V rok i V rok II dyplom,
egzaminy magisterskie
rlemp@mish.uw.edu.pl
Tel: 22 55 20 191
Dobra 55, p. 1.042
poniedziałki 11.00 - 12.00
Osoba Zaufania
dr hab. Jakub Urbanik prof. ucz.

osoba_zaufania@mish.uw.edu.pl


Koordynatorzy dziedzinowi 
prof. dr hab. Magdalena Danielewicz
Nauki o literaturze i nauki o języku
magda_danielewicz@poczta.onet.pl

dr Przemysław Kordos
Wydział Artes Liberales
pkordos@al.uw.edu.pl

prof. dr hab. Paweł Majewski
Kulturoznawstwo i etnologia
pj.majewski@uw.edu.pl

dr hab. Jakub Urbanik prof. ucz.
Prawo
Jakub.Urbanik@adm.uw.edu.pl

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
Orientalistyka
k.pachniak@uw.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Poręba
Filozofia
m.poreba@uw.edu.pl

dr hab. Michał Wardzyński
Nauki o sztuce
m.wardzynski@uw.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Waśkiewicz
Nauki społeczne
waskiewa@is.uw.edu.pl

dr Jerzy Wojciechowski
Psychologia
Jerzy.Wojciechowski@psych.uw.edu.pl

dr hab. Marek Węcowski prof. ucz.
Historia i nauki o starożytności
m.wecowski@uw.edu.pl