baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

DyżuryDyrekcja Kolegium MISH
prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Dyrektor
mawas@adm.uw.edu.pl 

dr Paweł Poławski
zastępca dyrektora ds. studenckich;
Koordynator Erasmus
polapaw@is.uw.edu.pl
Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową.
dr hab. Piotr Schollenberger
zastępca dyrektora ds. tutoringu
piotr.schollenberger@uw.edu.pl

Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową.
dr Anna Rosner
zastępczyni dyrektora ds. kontaktów z wydziałami
a.rosner@uw.edu.pl 

Osoby pełniące obowiązki opiekunów
dr Adam Ploszka
p.o. opiekuna I roku studiów I stopnia oraz jednolitych
a.ploszka@wpia.uw.edu.pl 
Spotkania za pomocą GMeet po uprzednim umówieniu drogą mailową
dr hab. Anna Wolińska
p.o. opiekuna II roku I stopnia oraz jednolitych
a.wolinska@uw.edu.pl 
piątki godz. 13.00 - 14.30 dyżur telefoniczny 602 84 66 45,

poniedziałki  GMeet godz. 15.00-16.30 meet.google.com/snp-vftq-wes
dr Ilona Szewczyk
p.o. opiekuna III roku I stopnia oraz jednolitych i III roku (II dyplom)
im.szewczyk@uw.edu.pl We wrześniu dyżury telefoniczne
we wtorki godz. 11.00-13.00
605 402 679
dr hab. Zuzanna Benincasa
p.o. opiekuna I roku studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych
z.sluzewska@wpia.uw.edu.pl 16.09 godz.11.00 - 12.00 link: https://meet.google.com/bpc-uwyq-kge

 23.09 godz. 11.00 - 12.00 - dyżur stacjonarny, Prosta 69 p. 204

dr hab. Marta Rakoczy
p.o. opiekuna II roku studiów II stopnia, oraz V roku studiów jednolitych i V roku (II dyplom)
m.rakoczy@uw.edu.pl
Spotkania GMeet po uprzednim umówieniu się drogą mailową czwartki 9.00-10.00
Sekretariat 
mgr Agnieszka Sobótka
Kierownik sekretariatu
opiekunka administracyjna:
  • 1 roku studiów I stopnia
  • 1 roku studiów II stopnia 
  • 4 roku studiów jednolitych
ligatura@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 180 (pon. -pt. 8.00 - 16.00)

W dniach od 6 do 20 września:
poniedziałki godz. 10.00-12.00, 

Prosta 69, p. 200

Spotkania za pomocą GMeet w każdy dzień roboczy po uprzednim umówieniu drogą mailową.

Rafał Łempicki
Opiekun administracyjny:
  • 5 i dodatkowego roku studiów jednolitych 
  • drugiego i dodatkowego roku studiów II stopnia.
rlemp@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 191 (pon.-pt. 8.00 - 16.00)

W dniach od 6 do 20 września:
poniedziałki godz.10.00 -12.00
Aneta Onyszczuk
Opiekunka administracyjna:
  • 3 oraz dodatkowego roku studiów I stopnia.
a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 183 (pon.-pt. 8.00 - 16.00)
W dniach od 6 do 20 września:
środy 10.00 - 12.00
mgr Krzysztof Zieliński
Erasmus - decyzje e-LA, rozliczanie po wcześniejszym rozliczeniu przez Koordynatora Erasmus; Program MOST; Archiwum

Opiekun administracyjny
  • 2 roku studiów I stopnia

k.zielinski@mish.uw.edu.pl

Tel: 22 55 20 182 (pon. -pt. 8.00 - 16.00)
W dniach od 6 do 20 września:
piątki 10.00 - 12.00