baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Dyżury


Dyrekcja Kolegium MISH
Prof. dr hab. Marek Wąsowicz
Dyrektor Kolegium MISH UW
mawas@adm.uw.edu.pl
czwartki godz. 14.00- 15.00
ul. Prosta 69 pok. 202
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
Z-ca Dyrektora Kolegium MISH ds. studenckich
Koordynator programu Erasmus
glowackam@is.uw.edu.pl

8 października 12.00-13.00

17 października 11.00-12.00

22 października 12.00-13.00

29 października 12-13

13 listopada 12.00-13.00

19 listopada 12.00-13.00

26 listopada 12.00-13.00

ul. Prosta 69 pok. 204

doc. dr Anna Rosner
Z-ca Dyrektora Kolegium MISH UW ds. kontaktów z wydziałami
a.rosner@uw.edu.pl
wtorek godz. 12.00-13.00
ul. Prosta 69 pok. 223


dr hab. Marek Węcowski
Z-ca Dyrektora Kolegium MISH UW ds. tutoringu
m.wecowski@uw.edu.pl

wtorek, godz. 12:00-13:00 w siedzibie Kolegium MISH (ul. Prosta 69, 2. piętro). 

(od 16 października) środa godz. 13:00-14:00 w Zakładzie Historii Starożytnej UW (s. 102);

Opiekunowie lat
dr hab. Zuzanna Benincasa
Opiekun 3 roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych
z.sluzewska@wpia.uw.edu.pl
10 października, godz. 12.00 - 13.00.

od 14 października, poniedziałek 13.00 - 14.00

ul. Prosta 69 pok. 204
dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
Opiekun 1 roku studiów II stopnia oraz 4 roku studiów jednolitych
ajasiew@is.uw.edu.pl
środa, godz. 9.30-10.30

ul. Prosta 69 pok. 204
dr Paweł Poławski
Opiekun 1 roku studiów I stopnia i studiów jednolitych
polapaw@is.uw.edu.pl

10 października godz. 9.00-10.00

17 października godz. 9.00-10.00

ul. Prosta 69 pok. 204

Dr Poławski prosi o wcześniejszy kontakt mailowy.
dr Piotr Schollenberger
Opiekun 2 roku studiów II stopnia, 5 roku studiów jednolitych
piotr.schollenberger@uw.edu.pl

piątek, godz 13.30 - 14.30

ul. Prosta 69 pok. 204
dr Ilona Szewczyk
Opiekun 2 roku studiów I stopnia i studiów jednolitych
szewczyk@al.uw.edu.pl
piątki godz. 9.00- 10.00
ul. Prosta 69, pok 204
Sekretariat 
mgr Agnieszka Sobótka
Kierownik sekretariatu
Opiekun administracyjny 1 roku studiów I stopnia, 1 roku studiów II stopnia oraz 4 roku studiów jednolitych
22 55 20 180
ligatura@mish.uw.edu.pl
poniedziałek - piątek
godz. 12.00 - 15.00

Rafał Łempicki
Opiekun administracyjny 5 i dodatkowego roku studiów jednolitych, drugiego i dodatkowego roku studiów II stopnia.22 55 20 191
rlemp@mish.uw.edu.pl
poniedziałek - piątek
godz. 12.00 - 15.00
Aneta Onyszczuk
Archiwum22 55 20 183
a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl
poniedziałek - piątek
godz. 12.00 - 15.00
mgr Krzysztof Zieliński
Opiekun administracyjny 2, 3 oraz dodatkowego roku studiów pierwszego stopnia.22 55 20 182
k.zielinski@mish.uw.edu.pl
poniedziałek - piątek
godz. 12.00 - 15.00