baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Ogłoszenia Dyrekcji


Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Kolegium MISH z 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Samorządu Studentów do Rady Grantowej

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 6/2023.pdf


Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Kolegium MISH z 13 września 2023 r. w sprawie powołania opiekunów na rok akademicki 2023/2024

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 5/2023.pdf


Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Kolegium MISH z 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia listy zajęć obowiązkowych o charakterze formacyjnym

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 4/2023.pdf


Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Kolegium MISH z 18 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Grantowej

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 3/2023.pdf


Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Kolegium MISH z 23 lutego 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu na składanie wniosków o granty naukowe dla studentów Kolegium MISH

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 2/2023.pdf


Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Kolegium MISH z 23 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 1/2023.pdf


Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Kolegium MISH z 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania opiekunów na rok 2022/2023

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 4/2022.pdf


Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Kolegium MISH z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie włączania do programu studiów w Kolegium MISH przedmiotów zrealizowanych wcześniej na innych kierunkach studiów

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 3/2022.pdf


Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Kolegium MISH z 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Osoby Zaufania w Kolegium MISH

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 2/2022.pdf


Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Kolegium MISH z 13 stycznia 2022 r. w sprawie włączania do programu studiów w Kolegium MISH przedmiotów zrealizowanych wcześniej na innych kierunkach studiów

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 1/2022.pdf


Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Kolegium MISH z 22 września 2021 r. w sprawie określenia zajęć obowiązkowych o charakterze formacyjnym

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 4/2021.pdf


Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Kolegium MISH z 9 września 2021 r. w sprawie powołania opiekunów

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 3/2021.pdf


Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Kolegium MISH z 14 stycznia 2021 r. w sprawie wyborów przedstawicieli tutorów do Rady Dydaktycznej Kolegium MISH

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 2/2021.pdf


Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Kolegium MISH z 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatorów dziedzinowych na kadencję 2021-2024

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 1/2021.pdf


Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Kolegium MISH z 5 listopada 2020 r. w sprawie składania planów przez studentów Kolegium MISH planujących obronę dwóch dyplomów w roku akademickim 2020/21

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 4_2020.pdf


Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Kolegium MISH z 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ekwiwalentów dla przedmiotu semiotyka logiczna

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 3 z 2020 .pdf


Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Kolegium MISH z 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia ekwiwalentów dla przedmiotu semiotyka logiczna

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 2 z 2020-1.pdf


Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Kolegium MISH z 23 września 2020 r. w sprawie określenia listy zajęć obowiązkowych o charakterze formacyjnym

Kolegium MISH - Zarządzenie nr 1 z 2020-1.pdf


Obwieszczenie Dyrektora Kolegium MISH z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia nazwy Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Treść obwieszczenia


Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyborów przedstawicieli tutorów do Rady Dydaktycznej Kolegium MISH

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Kolegium MISH z 10 grudnia 2019 r. w sprawie składania planów przez studentów Kolegium MISH planujących obronę dwóch dyplomów w roku akademickim 2019/20

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Kolegium MISH z 22 października 2019 r. w sprawie funkcjonowania funduszu na bieżącą działalność naukową studentów Kolegium MISH

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Kolegium MISH z 30 września 2019 r. w sprawie powołania opiekunów poszczególnych lat studiów na rok akademicki 2019/2020

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Kolegium MISH z 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Kolegium MISH z 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej dla Studentów Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Kolegium MISH z 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia o rozpisaniu konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Kolegium MISH z 19 marca 2019 r. w sprawie funkcjonowania funduszu na działalność naukową studentów Kolegium MISH

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 15 stycznia 2019 w sprawie rozpisania konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH  

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenia ekwiwalentów zajęć dla przedmiotu semiotyka logiczna

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie składania dokumentacji koniecznej do obrony pracy dyplomowej

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie nadania Regulaminu użytkowania sali 221 udostępnionej przez Kolegium MISH na działalność studencką

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie nadania Regulaminu użytkowania sali 221 udostępnionej przez Kolegium MISH na działalność studencką

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie zasad kontynuacji współpracy z tutorem przypadku kontynuowania studiów w Kolegium MISH na drugim stopniu na tym samym kierunku studiów

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 24 października 2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Grantowej

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 12 października 2017 w sprawie utworzenia funduszu nagród regulaminowych i specjalnych

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 6 października 2017 w sprawie powołania Rady Grantowej

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 6 października 2017 w sprawie rozpisania konkursu na granty naukowe dla studentów Kolegium MISH

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Kolegium MISH z dnia 10 lipca 2017 w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH

Treść zarządzenia


Postanowienie Dyrektora Kolegium MISH z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników głosowania na przedstawicieli tutorów w Radzie Kolegium MISH

Treść postanowienia


Zarządzenie Dyrektora Kolegium MISH UW nr 1/2016

Zarządzam wprowadzenie ekwiwalentów zajęć dla Semiotyki logicznej (przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin), obowiązkowych dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych w Kolegium MISH, w formie następujących przedmiotów:
1. Logika I (Instytut Filozofii UW, przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin);
2. Logika i teoria mnogości I i II (Instytut Filozofii UW, 2 przedmioty semestralne, w sumie: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, 2 egzaminy);
3. Logika matematyczna (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przedmiot semestralny: 30 godz. ćwiczeń i 30 godz. wykładu, egzamin).

Studenci mogą zapisywać się na wyżej wskazane zajęcia według zasad określonych w opisie przedmiotu i w ramach określonych przez jednostkę prowadzącą limitów miejsc.

Studenci, którzy zdecydują się na ekwiwalentyzowanie Semiotyki logicznej wyżej wymienionymi przedmiotami nie muszą składać podań w tej sprawie; należy jedynie umieścić stosowną adnotację w planie semestralnym lub rocznym.

prof. dr hab. Marek Wąsowicz, Dyrektor Kolegium MISH


Zarządzenie nr 14 Dyrektora Kolegium MISH UW

Na wniosek Zarządu Samorządu Studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych ogłaszam wprowadzenie ekwiwalentów zajęć dla Semiotyki logicznej (przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin, 9 ECTS, kody USOS: 3501-DF2S i 3501-DF2S2), obowiązkowych dla studentów I roku, w formie następujących przedmiotów:
1. Logika I(Instytut Filozofii UW, przedmiot roczny: 60 godz. ćwiczeń i 60 godz. wykładu, egzamin, 12 ECTS, kody USOS: 3501-DO1L dla wykładu prof. Hołówki oraz 3501-DO1L2 dla wykładu prof. Omyły),
2. Logika matematyczna(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, przedmiot semestralny: 30 godz. ćwiczeń i 30 godz. wykładu, egzamin, 6 ECTS, kod USOS: 1000-135LOM).

UWAGA: Powyższe zarządzenie dotyczy tylko studentów I roku studiów I stopnia, rozpoczynających naukę w roku akad. 2012/2013.

Studenci mogą zapisywać się na wyżej wskazane zajęcia według określonych w sylabusie przedmiotu limitów miejsc.

Dr Agata Zalewska (Dyrektor Kolegium MISH w latach 2006-2013)