baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Egzamin dyplomowy


Zgodnie z regulaminem studiów na UW, pracę dyplomową składa się nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ukończenia studiów (§ 47 ust. 1). Czynności wymagane do złożenia pracy dyplomowej:

 1. Zgłoszenie tytułu pracy dyplomowej
 2. Wgranie pracy dyplomowej do informatycznego systemu obsługi studiów
  • Pierwsze 3 strony pracy dyplomowej muszą być zgodne ze wzorem uniwersyteckim (wzór)
  • Wgranie pracy wykonuje się na stronie Archiwum Prac (apd.uw.edu.pl)
 3. Dostarczenie do sekretariatu MISH wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej
  • Wydrukowany egzemplarz powinien być podpisane przez opiekuna pracy oraz studenta

Komplet dokumentów należy złożyć do sekretariatu Kolegium MISH na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem ukończenia studiów:

 • oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej (oświadczenie)
 • zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska na liście osób, które ukończyły UW (zgoda)
 • kartę przebiegu studiów* (link)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie dyplomu (link)
 • formularz ze składem komisji oraz informacjami do dyplomu (formularz)
 • podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim (jeśli student chce otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim) (podanie)

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien mieć rozliczony rok w systemie USOS na minimum tydzień przed planowanym terminem ukończenia studiów, czyli:

 1. Rozliczyć e-obiegówkę w USOSweb (link
 2. Po uzyskaniu wszystkich ocen w USOSweb należy wysłać maila na adres mish@mish.uw.edu.pl z prośbą o rozliczenie roku

* Karta przebiegu studiów powinna zawierać adnotację potwierdzam zrealizowanie minimum programowego na ..., podpis tutora (lub promotora jeżeli pracuje na tym kierunku, na którym student będzie zdawał egzamin magisterski, lub dyrektora ds. studenckich danego kierunku).
W przypadku Wydziału Historycznego sprawozdanie potwierdza tutor oraz dyrektor ds. studenckich.