baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Egzamin dyplomowy


Zgodnie z regulaminem studiów na UW, pracę dyplomową składa się nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ukończenia studiów (§ 47 ust. 1). 

Czynności wymagane do złożenia pracy dyplomowej:

  1. Zgłoszenie tytułu pracy dyplomowej (odbywa się poprzez formularz elektroniczny)
  2. Wgranie pracy dyplomowej do informatycznego systemu obsługi studiów.

Komplet dokumentów, który należy wysłać mailem do sekretariatu Kolegium MISH (najlepiej skany z podpisami) na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem ukończenia studiów:

  • zgoda na umieszczenie imienia i nazwiska na liście osób, które ukończyły UW (zgoda)
  • karta przebiegu studiów* (link)
  • wniosek o naliczenie opłaty za wydanie dyplomu (formularz)
  • rozliczyć opłatę w USOSweb**
  • formularz ze składem komisji oraz informacjami do dyplomu (formularz)

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien mieć rozliczony rok w systemie USOS na minimum tydzień przed planowanym terminem ukończenia studiów, czyli powinien:

  1. Rozliczyć e-obiegówkę w USOSweb ( prośbę o uruchomienie obiegówki należy zgłosić mailowo na adres mish@mish.uw.edu.pl , podgląd obiegówki: link)
  2. Zgłosić gotowość do rozliczenia etapu poprzez aplikację Kolegium lub email (po uzyskaniu wszystkich ocen w USOSweb należy wysłać maila na adres mish@mish.uw.edu.pl z prośbą o rozliczenie roku. UWAGA: studenci, którzy mają więcej niż jeden aktywny program w zgłoszeniu powinni zawrzeć informację, na którym programie/programach chcą rozliczyć rok. )

* Karta przebiegu studiów powinna zawierać adnotację potwierdzam zrealizowanie minimum programowego na ..., podpis tutora (lub promotora jeżeli pracuje na tym kierunku, na którym student będzie zdawał egzamin magisterski, lub dyrektora ds. studenckich danego kierunku).
W przypadku Wydziału Historii sprawozdanie potwierdza tutor oraz dyrektor ds. studenckich.

** Student, który rozpoczął studia przed 01.10.2019 r. wnosi opłatę w kwocie 60 zł. Student, który rozpoczął studia po 30.09.2019 r. nie wnosi opłaty za dyplom. Na dyplom składa się oryginał dyplomu oraz 2 odpisy. Jeden odpis można zamienić na odpis w języku angielskim. Student może sobie zażyczyć dodatkowe odpisy (w języku polskim lub angielskim), każdy odpis w języku angielskim jest warty 20 zł (niezależnie od daty rozpoczęcia studiów studenta).