baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Rekomendacje


Szanowni Państwo, Studentki i Studenci zainteresowani realizacją minimów programowych w jednostkach i na  wydziałach wymagających rekomendacji. 

Uprzejmie informuję, że:

1. Termin składania podań o rekomendację do realizacji minimum programowego na kierunku „Prawo” wyznaczony został na 17 lipca 2021. W związku z lipcowym terminem składania podań wyjątkowo nie jest konieczne rozliczenie roku 2020/21, ale wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z minimum na WPiA i wypełnienie  innych wymagań wskazanych w kwestionariuszu podania.

2. Podania o rekomendację na inne kierunki limitowane:

  • I stopnia - należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2021 r., z wyjątkiem kierunku Filologia Angielska (Wydział Neofilologii), gdzie ze względu na kalendarz zapisów na zajęcia termin składania podań upływa 13 września 2021r. W wypadku tych podań wymagane jest rozliczenie roku.
  • II stopnia - należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2021 z wyjątkiem kierunku Filologia Angielska (Wydział Neofilologii), gdzie ze względu na kalendarz zapisów na zajęcia termin składania podań upływa 13 września 2021 r. 

Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.   

                                                                                                                                                                                                         

z- ca Dyrektora MISH 

dr Anna Rosner

Rekomendacje studentów na kierunki limitowane:

Archiwalne dokumenty związane z rekomendacjami: