baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Minima programowe


Studenta obowiązuje minimum programowe ogłoszone w roku przyjęcia studenta lub ostatnie przed jego przyjęciem. 

Studenta przyjętego do MISH w roku ak. 2017/2018 obowiązuje minimum z roku 2017/2018. Jeżeli nie było ogłoszonego nowego minimum w tym roku, to obowiązuje go ostatnie minimum poprzedzające rok ak. 2017/2018 (np. 2016/2017).