baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Dokumenty


Karta tutora

Instrukcja dla studenta


Wybory przedstawicieli tutorów w Radzie Kolegium MISH na rok 2016/2017

Programy Kandydatów:
dr hab. Jakub Urbanik

Wyniki wyborów:
Protokół z wyborów przedstawicieli tutorów do Rady Kolegium