baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Składanie podań


Wszystkie podania należy składać w wersji elektronicznej - przez system USOS.
Podania przesyłane mailem nie będą rozpatrywane.

  • Podania o zaliczenie warunkowe lub powtarzanie etapu studiów - zawsze należy umieścić w takim podaniu informację o niezaliczonym przedmiocie/przedmiotach.
  • Podania o przesunięcie jakiegokolwiek terminu (np. złożenia dokumentów do rozliczenia roku) należy składać przed jego upływem.
  • Podania o urlop (jakikolwiek) - należy zawsze podać termin rozpoczęcia urlopu i czas jego trwania.
  • Podania o zmianę toku studiów ze względów zdrowotnych oraz podania o urlop zdrowotny należy składać za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
  • Podanie o urlop macierzyński/ojcowski - należy dołączyć zaświadczenie o urodzeniu dziecka lub akt urodzenia dziecka.
  • Podanie o umorzenie opłat ze względu na trudną sytuację materialną - należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach.

Kolegium MISH nie rozpatruje podań o zarejestrowanie/wyrejestrowanie z zajęć - należy je kierować do jednostki oferującej dany przedmiot (z wyjątkiem przedmiotów oferowanych przez Katedrę im. Tadeusza Mazowieckiego). Rezygnacji na podstawie par. 23b, ust. 6. "Regulaminu studiów na UW" student dokonuje samodzielnie poprzez system USOS.

Zasady składania planów

Plany można składać tylko poprzez stronę Kolegium MISH.


Zasady składania dokumentów do rozliczenia roku

Aby rozliczyć rok student musi:

  • przesłać do sekretariatu pracę roczną w formie elektronicznej
  • złożyć recenzję pracy rocznej na odpowiednim formularzu (jeżeli recenzentem pracy rocznej nie jest tutor, konieczny jest podpis tutora potwierdzający zapoznanie się z recenzją).

Rozliczenie odbywa się wyłącznie na podstawie USOS. W przypadku, gdy student uczestniczy w zajęciach poza UW, musi dołączyć potwierdzony wydruk z USOS (lub analogicznego systemu) innej uczelni.

Po złożeniu kompletu dokumentów do rozliczenia roku sekretariat zgłasza etap do rozliczenia w USOS. Oznacza to blokadę rejestracji, podpięć i możliwości wpisywania ocen na danym etapie studiów (na etapie zgłoszonym do rozliczenia). Po zgłoszeniu etapu do rozliczenia nie ma możliwości dokonywania zmian - dokumenty do rozliczenia roku należy zatem składać dopiero wtedy, gdy wszystkie przedmioty są we właściwy sposób podpięte, a wszystkie oceny wpisane.

 

Nieterminowe składanie planów i dokumentów do rozliczenia roku

Każdy student, który nie złożył planów lub dokumentów do rozliczenia roku w terminie, musi napisać podanie z prośbą o ich przyjęcie i wyjaśnić w nim powody opóźnienia.