baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Informacja dla kandydatów


Drodzy Kandydaci, przyszli studenci Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego!

Co roku spotkamy się z Państwem na tradycyjnych wykładach, w czasie których staramy się pokazać jak ciekawie, mądrze, łącząc różne dziedziny wiedzy można studiować w naszym Kolegium.  W tym roku zapraszamy na kolejne spotkania. Wykładowcy związani z MISH, tutorzy naszych studentów dzielą się z nami swoją wiedzą i przemyśleniami. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładów, serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów na MISH!

Wykład dr hab. Marka Węcowskiego pt. Doświadczenie czasu starożytnych GrekówWykład dr hab. Marty Bucholc pt. Nieposłuszne myślenie w tradycji socjologicznej


Wykład dr hab. Piotra Schollenbergera pt. "Nieuważny egzaminator" o skupieniu i rozkojarzeniu

Wykład dr Krzysztofa J. Kalety pt. Konsytytucja w cieniu Odysa czyli o legitymizacji władzy w demokracji konsytytucyjnejSzczegóły na temat tegorocznej rekrutacji znajdą Państwo na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów


O nas

Kolegium  Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsza i najprężniej się rozwijająca tego typu inicjatywa w Polsce. Od początkowego naboru w 1992 roku stale przeciera szlaki w szkolnictwie wyższym i do dziś inspiruje inne ośrodki akademickie w kraju i zagranicą. Wśród absolwentów Kolegium MISH UW znaleźć można odnoszących sukcesy naukowców, artystów, dziennikarzy polityków i działaczy.

Studia na MISH są międzydziedzinowe - studenci mogą uczęszczać na wszystkie zajęcia prowadzone przez jednostki sfederowane w MISH. Mogą uzyskiwać dyplomy na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. 

Studia na MISH są indywidualne - przy pomocy opiekuna naukowego (tutora) każdy student układa swój własny indywidualny plan zajęć. Co roku student przygotowuje pod kierunkiem swego tutora pracę roczną.

W trakcie studiów w Kolegium MISH można uzyskać dyplomy licencjata (I stopień studiów), lub magistra (w zależności od wybranego kierunku: na jednolitych studiach magisterskich, lub kontynuując studia na II stopniu). 

Na niektórych kierunkach obowiązują rekomendacje oznacza to, że nie każdy student, który wybierze dany kierunek, będzie mógł realizować na nim dyplom. Taką szanse mają tylko najlepsi. Rekomendacje do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych przyznawane są po I roku studiów.

Studenci MISH mogą uzyskiwać dyplomy na 59 kierunkach i specjalnościach (kierunki i specjalności, na których obowiązują rekomendacje zostały podkreślone):

 • archeologia (prowadzone przez Wydział Archeologii)
 • dziennikarstwo; politologia; polityka społeczna; stosunki międzynarodowe; europeistyka 
 • finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria; ekonomia (prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • filozofia; socjologia; bioetyka; kognitywistyka (prowadzone przez Wydział Filozofii i Socjologii)
 • geografia; gospodarka przestrzenna (prowadzone przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
 • etnologia; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; historia; historia sztuki; muzykologia; historia i kultura Żydów (prowadzone przez Wydział Historyczny)
 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią (rusycystyka)(prowadzone przez Wydział Lingwistyki Stosowanej)
 • filologia angielska; germanistyka; romanistyka; iberystyka; italianistyka; filologia ugrofińska (prowadzone przez Wydział Neofilologii)
 • arabistyka; indologia; afrykanistyka; hebraistyka; japonistyka; koreanistyka; sinologia; turkologia; mongolistyka i tybetologia; iranistyka; egiptologia; asyriologia; hetytologia; studia wschodnie (prowadzone przez Wydział Orientalistyczny)
 • andragogika; pedagogika; pedagogika nauczycielska (prowadzone przez Wydział Pedagogiczny)
 • filologia klasyczna; kulturoznawstwo; filologia polska; slawistyka; filologia bałtycka (prowadzone przez Wydział Polonistyki)
 • prawo (jednolite 5-letnie studia magisterskie), prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji)
 • psychologia (jednolite 5-letnie studia magisterskie), prowadzone przez Wydział Psychologii)
 • socjologia stosowana; profilaktyka społeczna i resocjalizacja; praca socjalna (prowadzone przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
 • cywilizacja śródziemnomorska; filologia nowogrecka; artes liberales (prowadzone przez Wydział "Artes Liberales")
 • amerykanistyka (prowadzone przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)
 • studia latynoamerykańskie (prowadzone przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich)
 • gospodarka przestrzenna (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych)

Aby uzyskać dyplom na wybranym kierunku należy zrealizować odpowiednie minimum programowe (wszystkie minima dostępne na stronie internetowej MISH w zakładce Dla studentów). UWAGA! Na niektórych kierunkach (np. indologia, afrykanistyka, hebraistyka) nabór nie odbywa się co roku, dlatego nie w każdym roku akademickim można rozpocząć realizację tamtejszych minimów.