baner

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Informacja dla kandydatów


Kolegium  Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsza i najprężniej się rozwijająca tego typu inicjatywa w Polsce. Od początkowego naboru w 1992 roku stale przeciera szlaki w szkolnictwie wyższym i do dziś inspiruje inne ośrodki akademickie w kraju i zagranicą. Wśród absolwentów Kolegium MISH UW znaleźć można odnoszących sukcesy naukowców, artystów, dziennikarzy polityków i działaczy.

Studia na MISH są międzyobszarowe - studenci mogą uczęszczać na wszystkie zajęcia prowadzone przez jednostki sfederowane w MISH. Mogą uzyskiwać dyplomy na kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. 

Studia na MISH są indywidualne - przy pomocy opiekuna naukowego (tutora) każdy student układa swój własny indywidualny plan zajęć. Co roku student przygotowuje pod kierunkiem swego tutora pracę roczną.

W trakcie studiów w Kolegium MISH można uzyskać dyplomy licencjata (I stopień studiów), lub magistra (w zależności od wybranego kierunku: na jednolitych studiach magisterskich, lub kontynuując studia na II stopniu). 

Na niektórych kierunkach obowiązują rekomendacje oznacza to, że nie każdy student, który wybierze dany kierunek, będzie mógł realizować na nim dyplom. Taką szanse mają tylko najlepsi. Rekomendacje do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych przyznawane są po I roku studiów.

Studenci MISH mogą uzyskiwać dyplomy na 59 kierunkach i specjalnościach (kierunki i specjalności, na których obowiązują rekomendacje zostały podkreślone):

 • dziennikarstwo; politologia; polityka społeczna; stosunki międzynarodowe; europeistyka 
 • finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria; ekonomia (prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • filozofia; socjologia; bioetyka; kognitywistyka (prowadzone przez Wydział Filozofii i Socjologii)
 • geografia; gospodarka przestrzenna (prowadzone przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
 • archeologia; etnologia; informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; historia; historia sztuki; muzykologia; historia i kultura Żydów (prowadzone przez Wydział Historyczny)
 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią (rusycystyka)(prowadzone przez Wydział Lingwistyki Stosowanej)
 • filologia angielska; germanistyka; romanistyka; iberystyka; italianistyka; filologia ugrofińska (prowadzone przez Wydział Neofilologii)
 • arabistyka; indologia; afrykanistyka; hebraistyka; japonistyka; koreanistyka; sinologia; turkologia; mongolistyka i tybetologia; iranistyka; egiptologia; asyriologia; hetytologia (prowadzone przez Wydział Orientalistyczny)
 • andragogika; pedagogika; pedagogika nauczycielska (prowadzone przez Wydział Pedagogiczny)
 • filologia klasyczna; kulturoznawstwo; filologia polska; slawistyka; filologia bałtycka (prowadzone przez Wydział Polonistyki)
 • prawo (jednolite 5-letnie studia magisterskie), prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji)
 • psychologia (jednolite 5-letnie studia magisterskie), prowadzone przez Wydział Psychologii)
 • socjologia stosowana; profilaktyka społeczna i resocjalizacja; praca socjalna (prowadzone przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
 • cywilizacja śródziemnomorska; filologia nowogrecka; artes liberales (prowadzone przez Wydział "Artes Liberales")
 • amerykanistyka (prowadzone przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)
 • studia latynoamerykańskie (prowadzone przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich)
 • gospodarka przestrzenna (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych)

Aby uzyskać dyplom na wybranym kierunku należy zrealizować odpowiednie minimum programowe (wszystkie minima dostępne na stronie internetowej MISH w zakładce Dla studentów). UWAGA! Na niektórych kierunkach (np. indologia, afrykanistyka, hebraistyka) nabór nie odbywa się co roku, dlatego nie w każdym roku akademickim można rozpocząć realizację tamtejszych minimów.

Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki