baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Erasmus+


W celu rozliczenia wyjazdu w ramach programu Erasmus+ student powinien dostarczyć do sekretariatu Kolegium MISH papierową wersję Transcript of Records z ocenami przeliczonymi przez koordynatora ds. Erasmus. Dokument powinien być opatrzony podpisem koordynatora.