baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

25-02-2022
Godziny wizyt w sekretariacie Kolegium MISH

Od 3.04.2024 r. sekretariat Kolegium MISH zaprasza w:

  • poniedziałki godz. 10.00 - 14.00;
  • środy godz. 10.00 - 14.00;
  • piątki godz. 10.00 - 14.00.

Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o wcześniejszy kontakt.

16-05-2024
Zaproszenie

Wydawnictwo Znak Horyzont oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW zapraszają na spotkanie z Timothym Gartonem Ashem promującym jego nową książkę pt. Homelands. Historia osobista Europy.

Wydarzenie odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 18.30 w auli im. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu 26/28.

22-04-2024
Studia częściowe w Kazachstanie

Zapraszamy do zapoznania się ogłoszeniami na stronie BWZ dotyczącymi wyjazdu studentów na studia częściowe do Kazachstanu.

Al-Farabi Kazakh National University

L. N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

16-04-2024
MOST

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2024/2025.

Rekrutacja do Programu rozpoczęła się 15 kwietnia i potrwa do 15 maja br. Materiały i wskazówki dostępne na stronie Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/

07-03-2024
Rekomendacje 2024

W roku akademickim 2023/24 obowiązują następujące zasady przyznawania rekomendacji do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych: 

  • Na kierunku prawo: Osoby studiujące na I roku, które zadeklarowały realizację kierunku prawo powinny w terminie przewidzianym Organizacją Studiów MISH (do końca marca 2024 r.) umieścić w planie rocznym na bieżący rok akademicki (lub – łącznie – w obu planach semestralnych) zajęcia dla I roku uwidocznione w minimum programowym dla kierunku prawo, potwierdzając w ten sposób chęć kontynuowania realizacji kierunku. Wszystkie te osoby dostaną dostęp do rejestracji WPiA (na zajęcia dla II roku) już w I turze rejestracji (w czerwcu), aby mogły na równi ze studentami WPiA wziąć udział w  zapisach na zajęcia. Po zakończeniu poprawkowej sesji letniej (16.09. br.) nastąpi weryfikacja zapisów. Osoby, które nie zaliczą zadeklarowanych przedmiotów przewidzianych w minimum kierunku prawo dla I roku zostaną skreślone z list zajęciowych w WPiA.
  • Osoby, które będą się ubiegać o rekomendację na kierunkach limitowanych*, będą zobowiązane do wypełnienia odnośnego podania (kwestionariusz online będzie dostępny od 15.07. br. Podania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16.09. br. 
  • Podania o rekomendację na kierunki limitowane studiów II stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.09. br. Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (formularz Google będzie dostępny od 20 lipca 2024 r.).


UWAGA:

  • Dla studiów I stopnia ( jeśli rekomendacja wymagana jest od II roku  studiów) rozpatrywane będą wyłącznie podania osób, które zaliczyły wymagany etap studiów. 
  • Jeśli ubiegają się Państwo o więcej niż jedną rekomendację prosimy o wypełnienie oddzielnych formularzy dla każdego kierunku.
  • W sytuacjach szczególnych podania rozpatrywane będą indywidualnie. 
  • Zasady oceniania podań o przyznanie rekomendacji: zasady oceniania podań 2024


*Kierunki, na które wymaga jest rekomendacja do realizacji minimum programowego: 1. Wydział Artes Liberales a. Kierunek Artes Liberales (I i II stopień) 2. Wydział Nauk Ekonomicznych a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 3. Wydział Lingwistyki Stosowanej a. ILS – kierunek Lingwistyka Stosowana specjalność przekład i technologie tłumaczeniowe (I i II stopień) - od pierwszego roku. b. Kierunek Rusycystyka (I i II stopień) 4. Wydział Nauk politycznych i Studiów Międzynarodowych a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 5. Wydział Neofilologii a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 6. Wydział Orientalistyczny (od I roku) a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 7. Wydział Polonistyki a. Kierunek Sztuka Pisania (I stopień) (od pierwszego roku) b. IKP – Sztuki społeczne (II stopień) (od pierwszego roku) 8. Wydział Prawa i Administracji a. Kierunek prawo 9. Wydział Socjologii a. Kierunek Socjologia Cyfrowa (II stopień) (od pierwszego roku)

14-02-2024
Zasady kwalifikacji do stypendium Erasmus

Sekcja Erasmus uprzejmie informuje, że opublikowano już ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz Wielkiej Brytanii na rok akademicki 2024/25.

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

05-02-2024
BHP w MISH

Szczegóły dotyczące zasad zaliczenia szkolenia BHP w Kolegium MISH znajdą Państwo na stronie https://www.mish.uw.edu.pl/BHP

27-11-2023
Rozliczanie grantów MISH

Najnowsza instrukcja dotycząca rozliczania minigrantów i mikrograntów MISH: Rozliczanie grantów MISH

14-11-2023
ABC podpięć 2023/2024

Szanowni Państwo, 

oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowany poradnik dotyczący podpięć w Kolegium MISH. 

ABC podpięć 2023_2024.pdf

20-02-2023
Urlop zdrowotny

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z  Niepełnosprawnościami (BON).

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne.pdf


Archiwum aktualności