baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

15-10-2021
Rejestracje na zajęcia na Wydziale Historii

Wydział Historii informuje, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wszystkie podania o zmiany w rejestracji na przedmioty (dopisanie, wypisanie z przedmiotu oraz zmiany w grupach) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2021 r.

Wszelkie podania na Wydziale Historii należy najpierw składać poprzez system USOSweb (Dla studentów --- Podania). Po złożeniu w systemie USOS podanie wraz z akceptacją Prowadzącego należy dostarczyć osobiście / lub wysłać drogą mailową na adres Sekcji ds. studenckich WH: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl.

Odpowiedzi na złożone podania otrzymają Państwo na konto USOS.

DOPISANIE DO / WYPISANIE Z PRZEDMIOTU – podanie musi zawierać następujące informacje: tytuł i kod przedmiotu, którego dotyczy zmiana; cykl, w którym odbywają się zajęcia; numer grupy (jeżeli przedmiot posiada więcej niż jedną), do której chcą Państwo zostać dopisani – akceptacja podania przez Prowadzącego (w postaci informacji na wydrukowanym podaniu lub wiadomości mailowej); uzasadnienie .

ZMIANA GRUPY: tytuł i kod przedmiotu, którego dotyczy zmiana; cykl, w którym odbywają się zajęcia; numery obu grup (z której i do której ma być zmiana); akceptacja obu prowadzących; uzasadnienie.

ZAMIANA W GRUPACH TZW. JEDEN DO JEDNEGO (OSOBA ZA OSOBĘ): tytuł i kod przedmiotu, którego dotyczy zmiana; cykl, w którym odbywają się zajęcia; numery obu grup (z której i do której ma być zmiana); dane obu osób: imię, nazwisko, numer indeksu; podanie składa jeden ze studentów, dodając potwierdzenie zgody drugiej osoby (treści maila); uzasadnienie - podanie NIE MUSI zawierać akceptacji prowadzących, jednak prosimy o poinformowanie wykładowców o planowanej zamianie.

Podania o zmiany w rejestracjach należy dostarczyć osobiście do Sekcji ds. studenckich lub przesłać skan złożonego przez USOS podania do niedzieli 17 października.

11-10-2021
Lektoraty prowadzone przez Szkołę Języków Wschodnich

Szkoła Języków Wschodnich zaprasza do zapoznania się z ofertą zajęć na najbliższy semestr. Lektoraty dedykowane są studentom obcojęzycznym,  ale osoby mówiące po polsku będą również mile widziane.

Lista lektoratów w języku angielskim prowadzonych przez Szkołę Języków Wschodnich. 

06-10-2021
Zajęcia z prof. Michaelem G. Müllerem z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

Szanowni Państwo,

Wydział Historii serdecznie zaprasza Studentki i Studentów Kolegium MISH na specjalne zajęcia z gościem wizytującym na UW, prof. Michaelem G. Müllerem z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

W semestrze zimowym 2021/2022 prof. Müller poprowadzi następujące zajęcia:

Divided by faith. Politics and religion in 16th century

Wykład w języku angielskim,  zajęcia w  środy,  15:00-16:30 Sala 10. Początek 13 października.

Link do USOS-a

Tolerancja w poreformacyjnej Europie, XVI-XVIII w. 

Ćwiczenia w języku polskim, zajęcia w piątki, 11:30-13:00, sala 17. Początek 15 października.

Link do USOS-a

Wszystkich, którzy nie mogą zarejestrować się na zajęcia przez USOS zapraszamy do kontaktu mailowego z doktorem Jackiem Kordelem: jkordel@uw.edu.pl 


30-09-2021
Socjologia cyfrowa w ramach MISH

Szanowni Państwo,

Wydział Socjologii informuje, że w porozumieniu z kierowniczką kierunku, dr Anną Baczko-Dombi (w CC) otwiera nabór chętnych na jedno miejsce na Socjologii cyfrowej (II stopień)

Zainteresowane i zainteresowanych studentów MISH II stopnia prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających informację o:

1) średniej uzyskanej na dyplomie studiów (dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku) oraz

2) krótkie (max 1500 znaków ze spacjami) uzasadnienie wyboru Socjologii cyfrowej.

Termin: wtorek, 5 października godz. 20:00. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ajasiew@is.uw.edu.pl oraz anna.baczko@is.uw.edu.pl

30-09-2021
Stypendia ministra

Uprzejmie informujemy, że zostały już ogłoszone wytyczne dotyczące składania wniosków o stypendium ministra na rok 2021/22. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-ministra/

15-09-2021
Harmonogramu rejestracji na Wydziale Historii

Harmonogramu rejestracji na Wydziale Historii na zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 dostępny jest pod adresem:

http://historia.uw.edu.pl/rejestracje-dla-studentow-na-przedmioty-na-semestr-zimowy-roku-akademickiego-2021-2022/

13-09-2021
Kultura wizualna

Instytut Kultury Polskiej zaprasza studentów i studentki MISH UW do udziału w rekrutacji na specjalizację "kultura wizualna" (studia II stopnia) w dniach od 27 września do 6 października. Pod koniec września odbędzie się również spotkanie informacyjne - szczegóły wkrótce. Komplet informacji można znaleźć pod adresem: https://ikp.uw.edu.pl/studia/kulturoznawstwo/kultura-wizualna/

Pytania można kierować na adres: specjalizacjawizualna@gmail.com lub do kierującej specjalizacją dr Magdy Szcześniak: magda.szczesniak@uw.edu.pl


13-09-2021
Rekomendacje 2021

Uprzejmie przypominamy, że kończy się czas na składanie podań o rekomendacje na kierunkach limitowanych.

Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.   

  • Formularz podania o rekomendację na studia I stopnia lub jednolite magisterskie należy przesłać do 18 września (ten formularz składają studenci po I roku nauki) : https://forms.gle/Bt2sijavbfpVz1428
  • Formularz podania o rekomendację na studia II stopnia należy przesłać do 27 września (ten formularz składają studenci, którzy rozpoczną naukę 1.10.2021 r.): https://forms.gle/sFv1z6xrBAEFpx267
  • Formularz do podania o rekomendację na kierunku filologia angielska I stopnia należy przesłać do 13 września (ten formularz składają studenci, którzy rozpoczną naukę 1.10.2021 r.) : https://forms.gle/tNmTGnpyicLSuA9m8
  • Formularz do podania o rekomendację na kierunku lingwistyka stosowana I stopnia należy przesłać do 18 września (ten formularz składają studenci, którzy rozpoczną naukę 1.10.2021 r.) https://forms.gle/yF5ykk7KX28kvPiH9


12-09-2021
Rozliczenie etapu

Studenci Kolegium MISH mają czas na dopełnienie formalności związanych z zaliczeniem bieżącego etapu do 20 września 2021 r.  (w tym na przesłanie dokumentacji pracy rocznej).

08-09-2021
Zajęcia w Katedrze im. Tadeusza Mazowieckiego - wolne miejsca!

Katedra im. T. Mazowieckiego zaprasza na konwersatoria (OGUN) prowadzone w semestrze zimowym 2021/22:  (rejestracja od 14 09):

  1. Po co nam państwo? Tradycja i mit państwowości w historii Polski XIX – XX wiek. ( 6600-01/2020-OG)  
  2. Prawa kobiet na ziemiach polskich XIX – XXI w. Historia i współczesność. (6600-02/2019-OG )
  3. Teatr spraw publicznych w Polsce po 1945 r. Doświadczenie demokratycznej debaty. (6600-01/2021-OG).                  

Są jeszcze wolne miejsca!

08-09-2021
Sztuka pisania w ramach MISH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że w roku akademickim 2021/22 planowane jest uruchomienie minimum na kierunku „Sztuka pisania” (I stopień) – Wydział Polonistyki. Wszystkie zainteresowane osoby proszę o jak najszybszy kontakt.

Dr Anna Rosner (a.rosner@uw.edu.pl)

03-09-2021
Zapisy na zajęcia na Wydziale Historii

Studenci Kolegium MISH, którzy chcieliby zapisać się na zajęcia prowadzone przez Wydział Historii, proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem rejestracji.

31-08-2021
Zapisy na zajęcia na Wydziale Psychologii

Osoby, które rozpoczynają w ramach MISH realizację psychologii, mogą wziąć udział w szkoleniu na temat rejestracji na zajęcia z tego kierunku. Szkolenie odbędzie się 1 września na platformie Zoom o godz. 14.00 oraz o 16.00. Spotkanie będzie połączone z prezentacją; organizatorzy przewidują czas na zadawanie pytań.

Na stronie Wydziału Psychologii w dniu szkolenia pojawi się link do spotkania.

Rejestracja na przedmioty oferowane przez Wydział Psychologii rozpoczyna się 3 września.


29-07-2021
Nowe kierunki dyplomowe w ramach MISH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku akademickiego 2021/22 przewidujemy:

- umożliwienie realizacji nowego minimum programowego dla kierunku „Sztuka pisania” (I stopień). Będzie to kierunek wymagający rekomendacji (dla studentów MISH mamy zagwarantowane 10 miejsc);

- zmiany w minimum programowym dla kierunku Bioetyka (II stopień);

- zapewnienie możliwości realizacji pełnego programu kierunku „Sztuki społeczne” (II stopień, bez minimum programowego) dla trojga studentów MISH) bez konieczności przystąpienia do rekrutacji;

- umożliwienie realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych: Socjologia Cyfrowa (II stopień -1 osoba), Socjologia Interwencji Społecznych (II stopień – 4 osoby), Język i społeczeństwo ( II stopień - 3 osoby).

Osoby zainteresowane powyższymi kierunkami proszone są o kontakt z dr Anną Rosner (a.rosner@uw.edu.pl)

25-07-2021
Komunikat w sprawie sposobu ubiegania się o miejsce w domach studenckich na rok 2021/2022

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć w formie elektronicznej (przez USOSweb):

a) do 9 sierpnia 2021 roku – w przypadku obecnych studentów i studentek;

b) w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

Osoby, którym zostaną przyznane miejsca w domach studenta, będą mogły kwaterować się w okresie od 15 września 2021 r. do 5 października 2021 r.

Giełda zamiany miejsc: studenci i studentki mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 28 sierpnia 2021 roku do 14 września 2021 roku.

25-06-2021
Egzaminy dyplomowe w Kolegium MISH

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów na UW, pracę dyplomową składa się nie później niż 14 dni przed planowanym terminem ukończenia studiów (§ 47 ust. 1).  Osoba studiująca w Kolegium MISH, która chce przystąpić do egzaminu dyplomowego powinna mieć rozliczony rok w systemie USOS na minimum tydzień przed planowanym terminem ukończenia studiów. Szczegóły dotyczące przygotowania do egzaminów dyplomowych znajdują się na stronie: https://www.mish.uw.edu.pl/dyplomy

17-06-2021
Wyjazd semestralny w ramach programu CEEPUS

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Wydział Filozofii UW dysponuje jednym wolnym miejscem na wyjazd na Uniwersytet Sofijski w ramach programu CEEPUS (sieć: Philosophy and the Interdisciplinary).

Zainteresowane osoby (także studiujące w MISH) proszone są o przesyłanie informacji do dra hab. Tadeusza Ciecierskiego (adres: taci@uw.edu.pl) do dnia 22 czerwca 2021. 

Szczegóły na stronie: https://www.ceepus.info/

17-06-2021
Termin rozliczenia etapu

Uprzejmie informujemy, że osoby studiujące w Kolegium MISH mają obowiązek zgłoszenia etapu do rozliczenia do 20 września br.

14-05-2021
Podziękowania

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych 

składa serdeczne podziękowania

Pani Marcie Gospodarczyk

oraz

Panu Wojciechowi Marczakowi

za ogromny wkład pracy wniesiony we wszystkie działania Komisji Stypendialnej ds. Stypendium Socjalnego Kolegium MISH.

Praca z Państwem była prawdziwą przyjemnością!

11-05-2021
Rekomendacje 2021

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem składania podań o rekomendacje w bieżącym roku akademickim: rekomendacje 21

28-04-2021
Praktyki zagraniczne podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju

Biuro Karier UW rozpoczęło rekrutację studentów Uniwersytetu Warszawskiego do programu praktyk zagranicznych podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju. Studenci mają możliwość wysyłania swoich aplikacji do dnia 7 maja 2021, godz. 23:59 do Biura Karier na adres mailowy:biurokarier@uw.edu.pl.

Praktyki zagraniczne to możliwość wyjazdu studentów w terminach:
I tura: 25.09.2021 – 01.01.2022 i/lub II tura: 31.12.2021 – 05.04.2022.

Zakwalifikowani studenci otrzymają pokrycie kosztów przelotu i badań z zakresu medycyny pracy, zakwaterowanie, stypendium/ekwiwalent pieniężny, ubezpieczenie NNW i KL, stroje i opiekę Opiekuna Praktyk.

Szczegóły na stronie internetowej: https://bit.ly/3dQJNdS.

26-04-2021

Szanowni Państwo, 

serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informatorem o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu na Uniwersytecie Warszawskim.

Informator

„Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni”

26-04-2021
Objazd naukowy III roku historii studium dziennego (za rok II) – online

Szanowni Państwo,

z powodu znanej wszystkim sytuacji epidemicznej nie jest niestety możliwe przeprowadzenie objazdu naukowego w kontakcie bezpośrednim z prowadzącymi i z zabytkami. W związku z tym, aby umożliwić Państwu zrealizowanie tych zajęć i ukończenie studiów licencjackich, postanowiliśmy, że objazd odbędzie się w formie online w czasie rzeczywistym.

  • Termin: 25 – 28 maja (wtorek – piątek) w godzinach od ok. 9.45 do 13.00 i po przerwie od 15.00 do 16.30. W tym czasie będziecie Państwo zwolnieni z innych zajęć przypisanych dla roku III – go.
  • Zaliczenie objazdu nastąpi w poniedziałek 31 maja, najprawdopodobniej w godzinach przedpołudniowych, także on - line.

Zostaniecie Państwo podzieleni przez sekretariat na dwa wirtualne „autokary” (J - czyli grupy), jedna pod kierunkiem prof. Pawła Żmudzkiego, druga – prof. Urszuli Kosińskiej. Każda z grup ma zajęcia niezależne od siebie, podobnie też zaliczenie. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe i nie ma możliwości zmiany „autokaru”, bowiem każdy jedzie swoją własną trasą i własnym tempem.

Najpóźniej w początkach maja dostaniecie link do materiałów pomocniczych (słownik terminów, opracowania ogólne o stylach architektonicznych) umieszczonych na dysku gogle.

Na kilka dni przed objazdem każdy „autokar” otrzyma plany swoich spotkań objazdowych łącznie z linkami do nich. W miarę możliwości postarajcie się zapewnić sobie urządzenia odbiorcze z dużym ekranem, byście mogli dobrze widzieć detale prezentowanych wirtualnie obiektów.

Jest nam, czyli całej kadrze objazdu, bardzo przykro, że nie mamy takiej możliwości, by pojechać z Państwem w teren i pokazać wam fascynujące niekiedy zabytki i pamiątki naszej przeszłości poukrywane w różnych mało znanych niekiedy zakątkach Polski. Zachęcamy, byście notowali wszystkie prezentowane obiekty i miejsca, w których się znajdują, a gdy pojawi się możliwość nieskrępowanego już rygorami lockdown-u podróżowania, odwiedzili je.

  • Bardzo proszę, aby każdy z Państwa potwierdził swój udział w objeździe krótkim mailem o treści: Potwierdzam udział w objeździe III roku + imię i nazwisko, na mój adres: u.kosinska@uw.edu.pl

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi organizacji objazdu proszę się kierować do mnie, jako koordynatora całości

Z poważaniem

Urszula Kosińska, dr hab.

u.kosinska@uw.edu.pl 

15-04-2021
OŚWIADCZENIE DYREKCJI KOLEGIUM MISH

W związku z informacjami, zawierającymi zarzuty przemocy seksualnej i dystrybucji środków odurzających przez doktoranta UW, pragniemy wyrazić głęboką solidarność z ofiarami dotkniętymi tymi czynami. Nie powinny one nigdy i nigdzie mieć miejsca, zwłaszcza w przestrzeni Uniwersytetu. 

Ta sprawa dotyka całej wspólnoty uczelni. Pomoc w tak trudnych sytuacjach, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom pracującym i studiującym na Uniwersytecie powinno być naszym wspólnym obowiązkiem, dlatego jako Kolegium MISH deklarujemy podjęcie wszelkich działań informacyjnych o istniejących już strukturach organizacyjnych, wzmocnienie wewnętrznych procedur przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, w razie potrzeby zaś organizację pomocy prawnej i psychologicznej. Deklarujemy jednocześnie współpracę z organami Uniwersytetu w wyjaśnianiu sprawy.

Zrozumiałe jest, że w tak trudnej sytuacji toczy się emocjonalna dyskusja w wielu środowiskach Uniwersytetu, również w środowiskach studenckich. Nie przesądzając o racjach, chcielibyśmy apelować – z szacunku dla ofiar – o zachowanie kultury tych debat. Nie ma naszej zgody na język dyskryminujący, język nienawiści i hejtu. Nie rozwiążemy w ten sposób żadnych problemów, a stworzymy nowe. Ważne jest, abyśmy w tej niezwykle trudnej sytuacji nie tracili poczucia wspólnoty i jako universitas potrafili skupić się na pomocy ofiarom i skutecznym przeciwdziałaniu wszelkiej przemocy i dyskryminacji.

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

12-04-2021
Praktyki absolwenckie

Szanowni Państwo,

ruszył nabór na praktyki absolwenckie (SMPA) w ramach programu Erasmus. Na stronie http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-dla-absolwentow/ zostały opublikowane zasady i dokumenty dotyczące praktyk absolwenckich (SMPA) na rok akademicki 2020/21. Praktyki można odbywać w dowolnych uczelniach lub innych instytucjach z krajów UE. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków (tzn. kto pierwszy, ten lepszy). W razie wątpliwości po zapoznaniu się z zasadami i pozostałymi materiałami jestem do dyspozycji.

Z pozdrowieniami 

Ewa Rudnicka 

wydziałowy koordynator ds. mobilności (Erasmus+) Uniwersytet Warszawski Wydział "Artes Liberales"

 e-mail ewa.rudnicka@uw.edu.pl

2020-21_SMPA_krok_po_kroku_absolwenci.pdf

2020-21_SMPA_zasady_kwalifikacji.pdf

LA-Before_20_21-SMPA-18_03_21.pdf

Praktyki_Zgloszenie-kandydatury_prak_20_21.pdf

02-03-2021
Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że aż 13 studentów Kolegium MISH UW otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok 2020/2021 za osiągnięcia naukowe. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

15-02-2021
Specjalizacja nauczycielska na Wydziale Filozofii

Studentki i Studenci MISH realizujący minimum programowe na Wydziale Filozofii i zainteresowani specjalizacją nauczycielską proszeni są o zapoznanie się z aktualnym opisem tej ścieżki. Szczegóły znajdują się na stronie:

https://filozofia.uw.edu.pl/2021/01/przyspieszona-sciezka-specjalizacji-nauczycielskiej/

Studenci, którzy są obecnie na 3 roku studiów pierwszego stopnia i realizują minimum z filozofii, mają możliwość zrealizowania specjalizacji przed ukończeniem studiów drugiego stopnia. Powinni jednak w semestrze letnim br. zaliczyć dwa pierwsze przedmioty specjalizacyjne. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Doktor Agatą Łukomską – Pełnomocniczką  ds. specjalizacji nauczycielskiej na WFZ (agata.lukomska@uw.edu.pl) (kontakt, w tym termin dyżuru, jest podany na stronie: https://filozofia.uw.edu.pl/pelnomocnicy-i-koordynatorzy/)

28-01-2021
Fundamenty demokratycznego państwa prawnego

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego UW serdecznie zaprasza na konwersatorium "Fundamenty demokratycznego państwa prawnego", które w semestrze letnim 2020/2021 poprowadzi dr Krzysztof J. Kaleta. Szczegóły na temat zajęć znajdą Państwo pod linkiem:

Fundamenty demokratycznego państwa prawnego - Uniwersytet Warszawski - USOSweb (uw.edu.pl)

(Rejestracja żetonowa (uw.edu.pl))

20-01-2021
Organizacja semestru letniego 2020/2021

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy oraz dyżury nauczycieli akademickich. Wyjątek stanowią zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, takie jak zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne, terenowe oraz praktyki studenckie, które mogą w uzasadnionych przypadkach odbywać się stacjonarnie.

Szczegóły znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

04-12-2020
Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

Zalecenie Dyrektora Kolegium MISH

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w Kolegium MISH


1. W związku z problemami dotyczącymi stosowania par. 14 ust. 2 i par. 15 ust. 2 Organizacji Studiów w zakresie sformułowanej tam konieczności uwzględniania w indywidualnym rocznym lub semestralnym planie studiów zajęć z dwóch różnych dziedzin nauki, mając na uwadze fakt, iż wymóg ten nie występował w takiej formie w obowiązujących do 30.09.2020 r. Zasadach Studiowania w Kolegium MISH, zalecam odstąpienie od tego wymogu w odniesieniu do semestralnych indywidualnych planów studiów na pierwszy semestr roku akademickiego 2020/21.

2. Sposób realizacji tego wymogu w odniesieniu do indywidualnych planów studiów na drugi semestr i ewentualnej korekty rocznych planów studiów określony zostanie odrębnie. 


Dyrektor Kolegium

Marek Wąsowicz


Archiwum aktualności