baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

14-09-2023
Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Kolegium MISH serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie się w dniu 28 września br. o godzinie 10.00 w sali 2.118 (II piętro, ul. Dobra 55).

Porządek spotkania:
1) wystąpienie Dyrektora Kolegium,
2) immatrykulacja studentów I roku,
3) wystąpienie przedstawiciela samorządu studenckiego Kolegium,
4) wykład dr Adama Ploszki „Prawa człowieka – piękna pieśń przeszłości?”

Bezpośrednio po części oficjalnej dr Paweł Poławski, prof. ucz. (zastępca Dyrektora ds. studenckich), mgr Krzysztof Rybak (opiekun studentów I roku) oraz mgr Agnieszka Sobótka (opiekunka administracyjna studentów I roku) poprowadzą szkolenie „Pierwsze kroki w MISH”.

Szczegółowy plan dni adaptacyjnych: https://www.mish.uw.edu.pl/dni-adaptacyjne


25-02-2022
Godziny wizyt w sekretariacie Kolegium MISH

Sekretariat Kolegium MISH zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00. Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o wcześniejszy kontakt.

10-07-2023
Rekomendacje 2023

Wnioski o rekomendacje na studia I i II stopnia są już dostępne w zakładce.

Terminy składania podań o rekomendację zostały wydłużone:

  • na studia I stopnia oraz jednolite do 22. 09.

  • na studia II stopnia do 28. 09.

 https://www.mish.uw.edu.pl/rekomendacje

22-06-2023
Rejestracja na zajęcia WPIA

Szanowni Państwo, 

władze Wydziału Prawa i Administracji zwróciły uwagę na fakt, iż studentki i studenci Kolegium MISH nie zawsze przestrzegają zasad rejestracji obowiązujących w jednostce, w tym w szczególności zasady kolejności realizowania przedmiotów uwidocznionej w planie studiów zawartym w minimum programowym kierunku prawo. W związku z tym uprzejmie przypominam, że osoby realizujące wszystkie minima programowe zobligowane są do przestrzegania zasad rejestracji na zajęcia obowiązujących w danej jednostce dydaktycznej oraz zasad zaliczania przedmiotu podanych w sylabusie zamieszczonym w systemie USOS (por. Organizacja studiów w Kolegium MISH § 10. 2)

W związku z tym uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi zasadami minimum kierunku Prawo i zwrócenie szczególnej uwagi zawarty w nim plan studiów i kolejność realizowania poszczególnych przedmiotów. Udział w niektórych zajęciach warunkowany jest wcześniej nabytymi umiejętnościami, stąd konieczność realizowania ich we wskazanej kolejności. 

Zgodnie z tymi zasadami otrzymaliśmy informację, ze rejestracje WPiA na przedmioty na rok akademicki 2023/24, które zostały dokonane niezgodnie ze wskazanym w minimum planem studiów, będą anulowane.   

dr Anna Rosner 

01-06-2023
Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2023/2024 ISNS

I tura rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym (oraz całoroczne) 2023/2024  rozpocznie się 16.06. 2023 r. i potrwa do 30.06. 2023 r., wyjątkiem jest rejestracja na seminaria licencjackie, która rozpocznie się 26.06. i zakończy 07.07.

06-03-2023
Rekomendacje WPIA 2023

W roku akademickim 2022/23 obowiązują następujące zasady przyznawania rekomendacji do realizacji minimum programowego na kierunku prawo:

  • Osoby studiujące na I roku, które zadeklarowały realizację kierunku prawo, powinny w terminie przewidzianym Organizacją Studiów MISH (do końca marca 2023 r.) umieścić w planie rocznym na bieżący rok akademicki (lub – łącznie – w obu planach semestralnych) zajęcia dla I roku uwidocznione w minimum programowym dla kierunku prawo*, potwierdzając w ten sposób chęć kontynuowania realizacji kierunku. Wszystkie te osoby dostaną dostęp do rejestracji WPiA (na zajęcia dla II roku) już w I turze rejestracji (w czerwcu), aby mogły na równi ze studentami WPiA wziąć udział w  zapisach na zajęcia. Po zakończeniu poprawkowej sesji letniej (11.09. br.) nastąpi weryfikacja zapisów. Studenci i studentki, którzy nie zaliczą zadeklarowanych przedmiotów przewidzianych w minimum kierunku prawo dla I roku zostaną skreśleni z list zajęciowych w WPiA.
  • Studenci lat wyższych (II – III), którzy chcieliby ubiegać się o otrzymanie rekomendacji na kierunku prawo proszeni są o złożenie odnośnych podań (formularz Google będzie dostępny 15 września 2023 r.)

* W planie rocznym muszą być uwzględnione co najmniej następujące przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza (lub jej ekwiwalenty), prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych.

28-02-2023
Praktyki Erasmus+

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady długoterminowych praktyk  Erasmus+ (SMT, STA), trwających powyżej 2 miesięcy:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/02/AAA_2022_SMT_SMTA_ZASADY-kwalifikacji.pdf

Opublikowane zasady będą obowiązywać dla wyjazdów realizowanych aż do 31.07.2024 r.

Drugi rok z rzędu praktyki długoterminowe można realizować również poza Europą, w krajach całego świata.

Pytania dot. praktyk można kierować do p. Doroty Wiącek erasmusbwz@uw.edu.pl tel. 55 24 068

20-02-2023
Urlop zdrowotny

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z  Niepełnosprawnościami (BON).

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne.pdf

14-01-2022
ABC podpięć

Kolegium MISH oddaje do dyspozycji osób studiujących w Kolegium poradnik dotyczący podpięć. Poradnik powstał w roku ak. 2021/22, ale w roku ak. 2022/23 jest nadal aktualny.

ABC podpięć 2021_2022.pdf


Archiwum aktualności