baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

17-06-2024
Czas na rozliczenie etapu 2023/2024

Osoby studiujące w Kolegium MISH mają czas na zgłoszenie bieżącego etapu do rozliczenia za pomocą aplikacji adMISH do 16 września 2024 r. 

25-02-2022
Godziny wizyt w sekretariacie Kolegium MISH

Sekretariat Kolegium MISH zaprasza w:

 • poniedziałki godz. 10.00 - 14.00;
 • środy godz. 10.00 - 14.00;
 • piątki godz. 10.00 - 14.00.

Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o wcześniejszy kontakt.

W sezonie wakacyjnym nie zmieniamy godzin przyjęć, jednak część pracowników będzie przebywać na urlopach (szczegóły w zakładce Dyżury).

15-07-2024
Rekomendacje 2024

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wnioski o rekomendacje na studia I i II stopnia są już dostępne w zakładce  https://www.mish.uw.edu.pl/rekomendacje

Terminy składania podań o rekomendację:
 - na studia I stopnia oraz jednolite do 16. 09. 2024
 - na studia II stopnia do 26. 09. 2024

Bardzo proszę o staranne wypełnianie formularzy i przypominam, że dla kierunków, na których obowiązuje limit miejsc wyznaczony przez Wydziały / Jednostki, w wypadku większej niż limit liczby chętnych, będzie przeprowadzany ranking.
dr Anna Rosner

11-07-2024
Konkurs częściowe studia w krajach niestowarzyszonych z programem

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zaprasza do udziału w konkursie dot. częściowych studiów Erasmus+  w krajach niestowarzyszonych z Programem. Realizacja wyjazdu - semestr letni 2024/25. Dostępne miejsca:

 • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 3 stypendia (KA171)
 • Univerzitet u Sarajevu – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – 2 stypendia (KA171)
 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia (KA171)
 • University of British Columbia- Kanada – 2 stypendia (KA171)
 • Universidad Nacional Autonoma, Meksyk – 1 stypendium (KA171) wyłącznie dla doktorantów, studiowanie w języku hiszpańskim
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University - Tbilisi, Gruzja – 3 stypendia (KA131) wyłącznie  dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
 • Universitas Airlangga – Surabaya, Indonezja – 4 stypendia (KA131)
 • Korea University – Seul, Korea Płd. – 3 stypendia (KA131)
 • National Taiwan University – Taipei, Tajwan – 4 stypendia (KA131)

Ostateczny termin składania podań wyznaczono na 02.08.2024 r

04-07-2024
Opiekunowie lat 2024/2025

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Kolegium MISH nr 4/2024 w roku akademickim 2024/2025 opiekunami osób studiujących w Kolegium będą:

1) dr hab. Anna Wolińska - I rok studiów I stopnia oraz jednolitych; 

2) dr Krzysztof Rybak - II rok studiów I stopnia oraz studiów jednolitych; 

3) dr hab. Zuzanna Benincasa - III rok studiów I stopnia oraz studiów jednolitych i III roku (II dyplom); 

4) dr Magda Nabiałek - I rok studiów II stopnia oraz IV roku studiów jednolitych; 

5) mgr Jan Laskowski - II rok studiów II stopnia oraz V rok studiów jednolitych i V rok (II dyplom)

01-07-2024
Krótkoterminowe praktyki Erasmus+

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-krotkoterminowe-do-30-dni-erasmus-sierpien-2024-lipiec-2025 zostały opublikowane zasady realizacji krótkoterminowych praktyk Erasmus+ w krajach UE i stowarzyszonych z Programem (sierpień - wrzesień r.a 2023/2024; październik - lipiec r.a 2024/25).

Konkurs obowiązuje dla mobilności zaplanowanych od 01.08.2024 r. do 31.07.2025r. i jest skierowany tylko dla studentów i doktorantów UW. 

Najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego konkursu:

 1. Dwie formy realizacji praktyk krótkoterminowych (indywidualne i grupowe);
 2. Wyższe stypendium 79 euro/dzień przy mobilnościach do 14 dni - pkt. 20.

Pytania dot. krótkoterminowych praktyk prosimy kierować do p. Doroty Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068).

24-06-2024
Długoterminowe praktyki Erasmus+

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-przyszlych-absolwentow-praktyki-2024-2025/ zostały opublikowane zasady realizacji długoterminowych praktyk Erasmus+ w krajach UE, stowarzyszonych z Programem oraz niestowarzyszonych z Programem czerwiec - wrzesień R.A 2023/2024; październik- lipiec R.A. 2024/25.

Konkurs obowiązuje dla mobilności zaplanowanych od 13.06.2024 r do 31.07.2025 r. 

Najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego konkursu:

 1. Wyższe stypendia

KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:

a) 820 euro– Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;

b) 820 euro- Szwajcaria i Wielka Brytania

b) 750 euro– Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM: W krajach określonych w definicjach pkt. 2 z wyłączeniem Szwajcarii i Wielkiej Brytanii stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie. – pkt. 17

 1. Ryczałt na podróż dla studentów realizujących wymianę w krajach niestowarzyszonych z Programem (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii)- pkt. 20
 2. Studenci, którzy powtarzają etap studiów lub prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną są nieuprawnieni do otrzymania stypendium Erasmus SMT- pkt. 6.6.

Pytania lub wątpliwości dot. długoterminowych praktyk prosimy kierować do p. Doroty Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068).

06-06-2024
Rejestracje ISNS

Rejestracja na zajęcia w ISNS na semestr zimowy i całoroczne 2024 odbędzie się:

I tura 14.06.2024, godz. 21:00 do 21.06.2024, godz. 23:59

II tura 27.09.2024, godz. 21:00 do 07.10.2024, godz. 23:59

07-03-2024
Rekomendacje 2024

W roku akademickim 2023/24 obowiązują następujące zasady przyznawania rekomendacji do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych: 

 • Na kierunku prawo: Osoby studiujące na I roku, które zadeklarowały realizację kierunku prawo powinny w terminie przewidzianym Organizacją Studiów MISH (do końca marca 2024 r.) umieścić w planie rocznym na bieżący rok akademicki (lub – łącznie – w obu planach semestralnych) zajęcia dla I roku uwidocznione w minimum programowym dla kierunku prawo, potwierdzając w ten sposób chęć kontynuowania realizacji kierunku. Wszystkie te osoby dostaną dostęp do rejestracji WPiA (na zajęcia dla II roku) już w I turze rejestracji (w czerwcu), aby mogły na równi ze studentami WPiA wziąć udział w  zapisach na zajęcia. Po zakończeniu poprawkowej sesji letniej (16.09. br.) nastąpi weryfikacja zapisów. Osoby, które nie zaliczą zadeklarowanych przedmiotów przewidzianych w minimum kierunku prawo dla I roku zostaną skreślone z list zajęciowych w WPiA.
 • Osoby, które będą się ubiegać o rekomendację na kierunkach limitowanych*, będą zobowiązane do wypełnienia odnośnego podania (kwestionariusz online będzie dostępny od 15.07. br. Podania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16.09. br. 
 • Podania o rekomendację na kierunki limitowane studiów II stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.09. br. Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (formularz Google będzie dostępny od 20 lipca 2024 r.).


UWAGA:

 • Dla studiów I stopnia ( jeśli rekomendacja wymagana jest od II roku  studiów) rozpatrywane będą wyłącznie podania osób, które zaliczyły wymagany etap studiów. 
 • Jeśli ubiegają się Państwo o więcej niż jedną rekomendację prosimy o wypełnienie oddzielnych formularzy dla każdego kierunku.
 • W sytuacjach szczególnych podania rozpatrywane będą indywidualnie. 
 • Zasady oceniania podań o przyznanie rekomendacji: zasady oceniania podań 2024


*Kierunki, na które wymaga jest rekomendacja do realizacji minimum programowego: 1. Wydział Artes Liberales a. Kierunek Artes Liberales (I i II stopień) 2. Wydział Nauk Ekonomicznych a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 3. Wydział Lingwistyki Stosowanej a. ILS – kierunek Lingwistyka Stosowana specjalność przekład i technologie tłumaczeniowe (I i II stopień) - od pierwszego roku. b. Kierunek Rusycystyka (I i II stopień) 4. Wydział Nauk politycznych i Studiów Międzynarodowych a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 5. Wydział Neofilologii a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 6. Wydział Orientalistyczny (od I roku) a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 7. Wydział Polonistyki a. Kierunek Sztuka Pisania (I stopień) (od pierwszego roku) b. IKP – Sztuki społeczne (II stopień) (od pierwszego roku) 8. Wydział Prawa i Administracji a. Kierunek prawo 9. Wydział Socjologii a. Kierunek Socjologia Cyfrowa (II stopień) (od pierwszego roku)

14-02-2024
Zasady kwalifikacji do stypendium Erasmus

Sekcja Erasmus uprzejmie informuje, że opublikowano już ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz Wielkiej Brytanii na rok akademicki 2024/25.

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

05-02-2024
BHP w MISH

Szczegóły dotyczące zasad zaliczenia szkolenia BHP w Kolegium MISH znajdą Państwo na stronie https://www.mish.uw.edu.pl/BHP

14-11-2023
ABC podpięć 2023/2024

Szanowni Państwo, 

oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowany poradnik dotyczący podpięć w Kolegium MISH. 

ABC podpięć 2023_2024.pdf

20-02-2023
Urlop zdrowotny

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z  Niepełnosprawnościami (BON).

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne.pdf


Archiwum aktualności