baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

15-10-2021
Rejestracje na zajęcia na Wydziale Historii

Wydział Historii informuje, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wszystkie podania o zmiany w rejestracji na przedmioty (dopisanie, wypisanie z przedmiotu oraz zmiany w grupach) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2021 r.

Wszelkie podania na Wydziale Historii należy najpierw składać poprzez system USOSweb (Dla studentów --- Podania). Po złożeniu w systemie USOS podanie wraz z akceptacją Prowadzącego należy dostarczyć osobiście / lub wysłać drogą mailową na adres Sekcji ds. studenckich WH: sekcja.stud.wh@uw.edu.pl.

Odpowiedzi na złożone podania otrzymają Państwo na konto USOS.

DOPISANIE DO / WYPISANIE Z PRZEDMIOTU – podanie musi zawierać następujące informacje: tytuł i kod przedmiotu, którego dotyczy zmiana; cykl, w którym odbywają się zajęcia; numer grupy (jeżeli przedmiot posiada więcej niż jedną), do której chcą Państwo zostać dopisani – akceptacja podania przez Prowadzącego (w postaci informacji na wydrukowanym podaniu lub wiadomości mailowej); uzasadnienie .

ZMIANA GRUPY: tytuł i kod przedmiotu, którego dotyczy zmiana; cykl, w którym odbywają się zajęcia; numery obu grup (z której i do której ma być zmiana); akceptacja obu prowadzących; uzasadnienie.

ZAMIANA W GRUPACH TZW. JEDEN DO JEDNEGO (OSOBA ZA OSOBĘ): tytuł i kod przedmiotu, którego dotyczy zmiana; cykl, w którym odbywają się zajęcia; numery obu grup (z której i do której ma być zmiana); dane obu osób: imię, nazwisko, numer indeksu; podanie składa jeden ze studentów, dodając potwierdzenie zgody drugiej osoby (treści maila); uzasadnienie - podanie NIE MUSI zawierać akceptacji prowadzących, jednak prosimy o poinformowanie wykładowców o planowanej zamianie.

Podania o zmiany w rejestracjach należy dostarczyć osobiście do Sekcji ds. studenckich lub przesłać skan złożonego przez USOS podania do niedzieli 17 października.

11-10-2021
Lektoraty prowadzone przez Szkołę Języków Wschodnich

Szkoła Języków Wschodnich zaprasza do zapoznania się z ofertą zajęć na najbliższy semestr. Lektoraty dedykowane są studentom obcojęzycznym,  ale osoby mówiące po polsku będą również mile widziane.

Lista lektoratów w języku angielskim prowadzonych przez Szkołę Języków Wschodnich. 

12-09-2021
Rozliczenie etapu

Studenci Kolegium MISH mają czas na dopełnienie formalności związanych z zaliczeniem bieżącego etapu do 20 września 2021 r.  (w tym na przesłanie dokumentacji pracy rocznej).

08-09-2021
Zajęcia w Katedrze im. Tadeusza Mazowieckiego - wolne miejsca!

Katedra im. T. Mazowieckiego zaprasza na konwersatoria (OGUN) prowadzone w semestrze zimowym 2021/22:  (rejestracja od 14 09):

  1. Po co nam państwo? Tradycja i mit państwowości w historii Polski XIX – XX wiek. ( 6600-01/2020-OG)  
  2. Prawa kobiet na ziemiach polskich XIX – XXI w. Historia i współczesność. (6600-02/2019-OG )
  3. Teatr spraw publicznych w Polsce po 1945 r. Doświadczenie demokratycznej debaty. (6600-01/2021-OG).                  

Są jeszcze wolne miejsca!


Archiwum aktualności