baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

25-11-2021
Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania SARS-CoV-2

W związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 na Uniwersytecie ważne jest jak najszybsze przekazywanie informacji o otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 pod adres e-mail: InfoCovid19@adm.uw.edu.pl zgodnie z wytycznymi ZARZĄDZENIA NR 139 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO § 10a.

Wskazane jest, aby wiadomość zawierała również informację o Wydziałach, na których w ostatnim czasie od otrzymania pozytywnego wyniku testu odbywali Państwo zajęcia stacjonarne (10 dni - gdy występowały typowe objawy choroby; ostatni kontakt - gdy objawy nie występowały). 

01-11-2021
Godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałki: 10.00-12.00
środy: 10.00-12.00
piątki: 10.00-12.00
Osoby, które chciałyby spotkać się w innym terminie niż zaproponowane, proszone są o indywidualne umówienie się na spotkanie z wybranym pracownikiem.

02-12-2021
Przedłużenie terminu na złożenie planu

Termin składania planów na semestr zimowy 2021/2022 roku został przedłużony do 6.12.2021 r. do godz. 23.59

26-11-2021
Akademiki

Biuro ds. Pomocy Materialnej informuje, że sprawy dotyczące uzyskania miejsc w domach studenta, zaświadczeń do wizy oraz wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem zostały przekazane do realizacji bezpośrednio akademikom i to do nich należy się zwracać bezpośrednio w związku z wymienionymi sprawami.

https://bpm.uw.edu.pl/akademik/

17-11-2021
Centrum Prawa Amerykańskiego zaprasza osoby studiujące w Kolegium MISH

Centrum Prawa Amerykańskiego (CPA) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  w roku akademickim 2021/22 zaprasza studentki i studentów MISH, realizujących minimum programowe na kierunku prawo. 

Centrum Prawa Amerykańskiego już od 23 lat prowadzi ceniony przez prawników i kancelarie prawne program, w którym wybitni profesorowie z dwóch partnerskich  uczelni - Emory University School of Law oraz Georgia State University College of Law zapoznają uczestników z tematyką dot. prawa amerykańskiego, m.in.  prawa konstytucyjnego, prawa kontraktów, postępowania karnego, prawa spółek czy przygotowania opinii prawnych. W czasie dwusemestralnego programu uczestnicy biorą udział w  ośmiu dwutygodniowych modułach obejmujących w sumie 170 godzin interaktywnych wykładów w języku angielskim.

Udział w programie CPA jest niepowtarzalną okazją do poznania, bez konieczności podjęcia kosztownych studiów w Stanach Zjednoczonych, amerykańskiego systemu prawnego i udoskonalenia angielskiego języka prawniczego. Pierwszy wykład z Introduction to US Law rozpocznie się  już 6 grudnia 2021 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o jak najszybsze złożenie dokumentów – listu motywacyjnego, CV, zdjęcia oraz formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http, a także odwiedzenie naszej strony www.cpa.uw.edu.pl, aby dowiedzieć się więcej o programie Centrum Prawa Amerykańskiego.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: cpa@wpia.uw.edu.pl lub gmurzynska@wpia.uw.edu.pl


01-11-2021
Szkolenie BHP

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający w Kolegium MISH naukę na I roku studiów I stopnia oraz na I roku studiów II stopnia i na I roku studiów jednolitych magisterskich, mają obowiązek zaliczenia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. 

Szkolenie jest realizowane za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl

W roku akademickim 2021/22 szkolenia będą dostępne w następujących terminach:

I semestr

  • 2 listopada 2021 r. - 13 lutego 2022 r.
  • 25 lutego 2022 r. - 6 marca 2022 r. 

II semestr

  • 21 marca 2022 r. - 10 lipca 2022 r.
  • 29 sierpnia 2022 r. - 11 września 2022 r. 

Dodatkowe terminy nie są przewidziane.

Ewentualne problemy należy zgłaszać na adres:  bhp-pomoc@uw.edu.pl

Uwaga: W przypadku osób studiujących na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich szkolenie realizowane jest w ramach programu studiów, natomiast w przypadku studiów drugiego stopnia realizowane jest poza programem studiów.Archiwum aktualności