baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

01-02-2023
Przeprowadzka

W dniach 13-19 lutego br. Kolegium MISH będzie się przeprowadzać do nowej siedziby. W tych dniach sekretariat Kolegium nie będzie przyjmował interesantów.

25-02-2022
Godziny przyjęć w sekretariacie Kolegium MISH

Od 1 września 2022 r. sekretariat Kolegium MISH zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00. Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o kontakt.


31-01-2023
Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii rok akademicki 2023/2024.

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane „Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii rok akademicki 2023/2024” link

Najważniejsze zmiany w porównaniu do zeszłego roku:

1. Miesięczna wysokość stypendium:

a.670 euro– Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;

b.670 euro– Wielka Brytania;

c.600 euro– Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

2. Do grupy studentów z mniejszymi szansami dodano studentów posiadających status uchodźcy.

3. Sugerowane pierwszeństwo dla osób, które jadą pierwszy raz oraz studentów z mniejszymi szansami.

4. Studenci nie będą uprawnieni do stypendium, jeśli w momencie podpisywania umowy prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną lub posiadają warunek z więcej niż jednego przedmiotu.

5. Brak zapisu o zwolnieniach z czesnego studentów studiów niestacjonarnych (pełna informacja dot. zwolnień była opisana w korespondencji seryjnej BWZ nr 3 z 20.01.2023 r.)

Pytania dot. częściowych studiów (SMS) w 2023/24 prosimy kierować do p. Ewy Makal-O'Hara (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel.55 24 232, 22 55 24 079).

23-01-2023
Dni Mobilności

Erasmus Student Network UW (ESN) wraz z Biurem Współpracy z Zagranicą (BWZ) serdecznie zaprasza studentów i doktorantów na Dni mobilności, które odbędą się od 24 do 26 stycznia br. 

Indywidualne konsultacje z BWZ i ESN na stoisku w holu BUW 24-25 stycznia w godz. 12-17.

Spotkanie online 26 stycznia godz. 19.00

23-01-2023
Stypendium na Start

Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warszawski oferuje studentom Stypendium na Start w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. Jest on skierowany do najzdolniejszych studentów i doktorantów, którzy zostali przyjęci w danym roku akademickim na studia lub do szkoły doktorskiej.

Program przewiduje trzy typy stypendiów:

1) „Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

2) „Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami posiadającymi status medalisty Mistrzostw Polski lub finalisty Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy, a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”.

3) „Stypendium na Start dla Doktorantów” – przeznaczone dla doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, którzy osiągnęli w postępowaniu rekrutacyjnym wynik punktowy znajdujący się w 20% najwyższych wyników w danej dyscyplinie lub w ramach programu kształcenia w danej szkole doktorskiej.

Szczegóły na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-na-start-rektorski-fundusz-stypendialny/

17-01-2023
Wymiana z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Telawiwskiego

Wymiana z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Telawiwskiego (Buchmann School of Law, https://en-law.tau.ac.il)

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na semestralną wymianę z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Telawiwskiego w roku akademickim 2023/24 wszystkich studentów i studentki kierunku prawo (w tym w ramach Kolegium MISH), którzy ukończyli przynajmniej 3. semestr studiów.  Stypendium obejmuje zwolnienie z czesnego w tej prestiżowej uczelni (koszty pobytu i podróży uczestnicy pokrywają sami).

Wymagane dokumenty: 

  1. list motywacyjny wraz z planem pobytu (do 3000 znaków);
  2. CV naukowe /uniwersyteckie wraz z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
  3.  zaświadczenie o średniej  z zaliczonych dotychczas przedmiotów (doliczana do oceny dossier);
  4.  zaświadczenie o znajomości języka ang. na poziomie przynajmniej B2 (sugerowane zaświadczenie o poziomie C1).

Dodatkowo można przedstawić inne dokumenty potwierdzające wyjątkowość Kandydata/Kandydatki

Dossier w postaci plików pdf (których nazwa powinna składać z nazwiska Kandydata/ki oraz liczebnika i skrótowego określenia treści – list motywacyjny: Ygrekowska01LM; CV– Ygrekowska02CV; średnia Ygrekowska03Oceny; język: Ygrekowska03Eng; inne: Ygrekowska04Inne) prosimy wysyłać emailem na adres kuba@adm.uw.edu.pl do godz. 24.00, dnia 6.02.2023.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela dr hab Jakub Urbanik, prof. ucz, kuba@adm.uw.edu.pl (albo w czasie dyżuru na platformie zoom, na który należy umówić się mailowo). 

16-01-2023
Interdisciplinary Studies on Social Change Mediterranean and Other Eurpean Borderlands

Szanowni Państwo, 

Wydział Artes Liberales zaprasza studentki i studentów MISH w semestrze letnim 2022/23 do udziału w zajęciach na nowym kierunku ISSC (Interdisciplinary Studies on Social Change Mediterranean and Other Eurpean Borderlands) . Są  to studia II stopnia, prowadzone w języku angielskim. Celem programu ISSC jest zaoferowanie studentom wszechstronnego programu studiowania "zmiany społecznej" we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza, takiego jak Polska, północna część Morza Śródziemnego i Bałkany. 

Informacje szczegółowe: 

Interdisciplinary Studies on Social Change – Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands (uw.edu.pl) 

Ramy programowe – Interdyscyplinarne badania nad zmianą społeczną (uw.edu.pl)

Zainteresowane osoby winny kontaktować się z p. Romanem Brzezińskim
r.brzezinski@al.uw.edu.pl tel. (+48) 781 705 705

02-12-2022
Rejestracja na zajęcia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2022/2023 odbędzie się w turach:

I tura 12.12.2022 godzina 21.00 do 23.12.2022 godzina 23.59

II tura 20.02.2023 godzina 21.00 do 28.02.2023 godzina 23.59

14-01-2022
ABC podpięć

Kolegium MISH oddaje do dyspozycji osób studiujących w Kolegium poradnik dotyczący podpięć. Poradnik powstał w roku ak. 2021/22, ale w roku ak. 2022/23 jest nadal aktualny.

ABC podpięć 2021_2022.pdf


Archiwum aktualności