baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

25-02-2022
Godziny wizyt w sekretariacie Kolegium MISH

Sekretariat Kolegium MISH jest otwarty w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00

Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o kontakt.

30-05-2023
Dyżur dr Szewczyk 30 maja 2023

Szanowni Państwo, 

Z powodu pilnej wizyty lekarskiej dr  Szewczyk wyjątkowo przenosi dzisiejszy (30.05) dyżur na środę, 31 maja, w godzinach 12-13. Link do spotkania online pozostaje bez zmian. 

25-05-2023
Ankieta

Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się do wszystkich osób studiujących z prośbą o wypełnienie ankiety służącej ocenie:
- Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS);
- Platformy Kampus;
- Rejestracji Żetonowej;
- Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Państwa odpowiedzi pomogą stworzyć serię poradników, które ułatwią studiowanie na Uniwersytecie Warszawskim. Formularz będzie otwarty do 31 maja 2023 roku, do godziny 23:59.
Link do ankiety - https://forms.gle/S5JFxZSZfj5P4fdX6

25-05-2023
Rejestracje na zajęcia WNE

Wszystkie osoby realizujące minimum programowe na kierunku Ekonomia (WNE), lub realizujące tam pojedyncze zajęcia, proszone są o przesłanie informacji, w jakich zajęciach chciałby uczestniczyć w semestrze zimowym 2023/24 na Wydziale Nauk Ekonomicznych. 

Wiadomość należy przesłać na adres dr. Anny Rosner (a.rosner@uw.edu.pl) do 7 czerwca br. 

Mail powinien zawierać następujące dane:

1.imię nazwisko,

2. nr albumu, 

3. listę zajęć, na które chcą Państwo uczęszczać - ze wskazaniem konkretnej grupy

Lista ta zostanie przekazana do Dziekanatu WNE i na jej podstawie zostaną Państwo dopisani do grup w USOS.


06-03-2023
Rekomendacje WPIA 2023

W roku akademickim 2022/23 obowiązują następujące zasady przyznawania rekomendacji do realizacji minimum programowego na kierunku prawo:

  • Osoby studiujące na I roku, które zadeklarowały realizację kierunku prawo, powinny w terminie przewidzianym Organizacją Studiów MISH (do końca marca 2023 r.) umieścić w planie rocznym na bieżący rok akademicki (lub – łącznie – w obu planach semestralnych) zajęcia dla I roku uwidocznione w minimum programowym dla kierunku prawo*, potwierdzając w ten sposób chęć kontynuowania realizacji kierunku. Wszystkie te osoby dostaną dostęp do rejestracji WPiA (na zajęcia dla II roku) już w I turze rejestracji (w czerwcu), aby mogły na równi ze studentami WPiA wziąć udział w  zapisach na zajęcia. Po zakończeniu poprawkowej sesji letniej (11.09. br.) nastąpi weryfikacja zapisów. Studenci i studentki, którzy nie zaliczą zadeklarowanych przedmiotów przewidzianych w minimum kierunku prawo dla I roku zostaną skreśleni z list zajęciowych w WPiA.
  • Studenci lat wyższych (II – III), którzy chcieliby ubiegać się o otrzymanie rekomendacji na kierunku prawo proszeni są o złożenie odnośnych podań (formularz Google będzie dostępny od 1 do 15 lipca 2023 r.)

* W planie rocznym muszą być uwzględnione co najmniej następujące przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza (lub jej ekwiwalenty), prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych.

28-02-2023
Praktyki Erasmus+

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady długoterminowych praktyk  Erasmus+ (SMT, STA), trwających powyżej 2 miesięcy:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/02/AAA_2022_SMT_SMTA_ZASADY-kwalifikacji.pdf

Opublikowane zasady będą obowiązywać dla wyjazdów realizowanych aż do 31.07.2024 r.

Drugi rok z rzędu praktyki długoterminowe można realizować również poza Europą, w krajach całego świata.

Pytania dot. praktyk można kierować do p. Doroty Wiącek erasmusbwz@uw.edu.pl tel. 55 24 068

20-02-2023
Urlop zdrowotny

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z  Niepełnosprawnościami (BON).

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne.pdf

31-01-2023
Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii rok akademicki 2023/2024.

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane „Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem oraz Wielkiej Brytanii rok akademicki 2023/2024” link

Najważniejsze zmiany w porównaniu do zeszłego roku:

1. Miesięczna wysokość stypendium:

a.670 euro– Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;

b.670 euro– Wielka Brytania;

c.600 euro– Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

2. Do grupy studentów z mniejszymi szansami dodano studentów posiadających status uchodźcy.

3. Sugerowane pierwszeństwo dla osób, które jadą pierwszy raz oraz studentów z mniejszymi szansami.

4. Studenci nie będą uprawnieni do stypendium, jeśli w momencie podpisywania umowy prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną lub posiadają warunek z więcej niż jednego przedmiotu.

5. Brak zapisu o zwolnieniach z czesnego studentów studiów niestacjonarnych (pełna informacja dot. zwolnień była opisana w korespondencji seryjnej BWZ nr 3 z 20.01.2023 r.)

Pytania dot. częściowych studiów (SMS) w 2023/24 prosimy kierować do p. Ewy Makal-O'Hara (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel.55 24 232, 22 55 24 079).

23-01-2023
Stypendium na Start

Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warszawski oferuje studentom Stypendium na Start w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. Jest on skierowany do najzdolniejszych studentów i doktorantów, którzy zostali przyjęci w danym roku akademickim na studia lub do szkoły doktorskiej.

Program przewiduje trzy typy stypendiów:

1) „Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

2) „Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczone dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami posiadającymi status medalisty Mistrzostw Polski lub finalisty Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy, a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”.

3) „Stypendium na Start dla Doktorantów” – przeznaczone dla doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, którzy osiągnęli w postępowaniu rekrutacyjnym wynik punktowy znajdujący się w 20% najwyższych wyników w danej dyscyplinie lub w ramach programu kształcenia w danej szkole doktorskiej.

Szczegóły na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-na-start-rektorski-fundusz-stypendialny/

14-01-2022
ABC podpięć

Kolegium MISH oddaje do dyspozycji osób studiujących w Kolegium poradnik dotyczący podpięć. Poradnik powstał w roku ak. 2021/22, ale w roku ak. 2022/23 jest nadal aktualny.

ABC podpięć 2021_2022.pdf


Archiwum aktualności