baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

25-02-2022
Godziny wizyt w sekretariacie Kolegium MISH

Od 3.04.2024 r. sekretariat Kolegium MISH zaprasza w:

 • poniedziałki godz. 10.00 - 14.00;
 • środy godz. 10.00 - 14.00;
 • piątki godz. 10.00 - 14.00.

Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o wcześniejszy kontakt.

16-04-2024
MOST

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2024/2025.

Rekrutacja do Programu rozpoczęła się 15 kwietnia i potrwa do 15 maja br. Materiały i wskazówki dostępne na stronie Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/

08-04-2024
Konkurs dla studentów

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło konkurs dla studentów i doktorantów na studia częściowe ze stypendium Erasmus KA171/2023 do uczelni z krajów niestowarzyszonych z programem rok akademicki 2024/25.

ZASADY KWALIFIKACJI dostępne są na stronie BWZ 

Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia w semestrze zimowym 2024/2025 do:

 • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 2 stypendia (KA171/2023)
 • Univerzitet u Sarajevu – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – 2 stypendia (KA171/2023)
 • University of Montenegro - Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia (KA171/2023)
 • Universidad Nacional Autonoma, Meksyk – 1 stypendium (KA171/2023) wyłącznie  dla doktorantów, studia w języku hiszpańskim

Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium–  26 kwietnia 2024, godzina 16:00.

Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl

Osoba kontaktowa: p.Joanna Wiszniewska-Owerko; joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl (tel. + 22 55 24 078).

07-03-2024
Rekomendacje 2024

W roku akademickim 2023/24 obowiązują następujące zasady przyznawania rekomendacji do realizacji minimum programowego na kierunkach limitowanych: 

 • Na kierunku prawo: Osoby studiujące na I roku, które zadeklarowały realizację kierunku prawo powinny w terminie przewidzianym Organizacją Studiów MISH (do końca marca 2024 r.) umieścić w planie rocznym na bieżący rok akademicki (lub – łącznie – w obu planach semestralnych) zajęcia dla I roku uwidocznione w minimum programowym dla kierunku prawo, potwierdzając w ten sposób chęć kontynuowania realizacji kierunku. Wszystkie te osoby dostaną dostęp do rejestracji WPiA (na zajęcia dla II roku) już w I turze rejestracji (w czerwcu), aby mogły na równi ze studentami WPiA wziąć udział w  zapisach na zajęcia. Po zakończeniu poprawkowej sesji letniej (16.09. br.) nastąpi weryfikacja zapisów. Osoby, które nie zaliczą zadeklarowanych przedmiotów przewidzianych w minimum kierunku prawo dla I roku zostaną skreślone z list zajęciowych w WPiA.
 • Osoby, które będą się ubiegać o rekomendację na kierunkach limitowanych*, będą zobowiązane do wypełnienia odnośnego podania (kwestionariusz online będzie dostępny od 15.07. br. Podania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16.09. br. 
 • Podania o rekomendację na kierunki limitowane studiów II stopnia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.09. br. Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (formularz Google będzie dostępny od 20 lipca 2024 r.).


UWAGA:

 • Dla studiów I stopnia ( jeśli rekomendacja wymagana jest od II roku  studiów) rozpatrywane będą wyłącznie podania osób, które zaliczyły wymagany etap studiów. 
 • Jeśli ubiegają się Państwo o więcej niż jedną rekomendację prosimy o wypełnienie oddzielnych formularzy dla każdego kierunku.
 • W sytuacjach szczególnych podania rozpatrywane będą indywidualnie. 
 • Zasady oceniania podań o przyznanie rekomendacji: zasady oceniania podań 2024


*Kierunki, na które wymaga jest rekomendacja do realizacji minimum programowego: 1. Wydział Artes Liberales a. Kierunek Artes Liberales (I i II stopień) 2. Wydział Nauk Ekonomicznych a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 3. Wydział Lingwistyki Stosowanej a. ILS – kierunek Lingwistyka Stosowana specjalność przekład i technologie tłumaczeniowe (I i II stopień) - od pierwszego roku. b. Kierunek Rusycystyka (I i II stopień) 4. Wydział Nauk politycznych i Studiów Międzynarodowych a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 5. Wydział Neofilologii a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 6. Wydział Orientalistyczny (od I roku) a. Wszystkie kierunki (I i II stopień) 7. Wydział Polonistyki a. Kierunek Sztuka Pisania (I stopień) (od pierwszego roku) b. IKP – Sztuki społeczne (II stopień) (od pierwszego roku) 8. Wydział Prawa i Administracji a. Kierunek prawo 9. Wydział Socjologii a. Kierunek Socjologia Cyfrowa (II stopień) (od pierwszego roku)

29-02-2024
Granty MISH

Szanowni Państwo,
przypominamy, że do 31 marca 2024 roku trwa nabór wniosków w ramach system grantów dla Kolegium MISH. Szczegółowe informacje znaleźć można w Zarządzeniu nr 1/2023 Dyrektora Kolegium MISH z 23 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia systemu grantów naukowych dla studentów Kolegium MISH: https://www.mish.uw.edu.pl/pliki/7ddb287f1547e02441328176e6afa407b01d3b3c.pdf

16-02-2024
Warsztat pracy naukowej w humanistyce i naukach społecznych

Dr Piotr Lewulis uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od siebie, musi zmienić termin prowadzenia zajęć dla grupy nr 5. W semestrze letnim 2023/24 zajęcia będą się odbywać w poniedziałki w godz. 9.45-11.15. Osoby, które w związku z tym chciałby zmienić grupę zajęciową, proszone są o kontakt mailowy z mgr Agnieszką Sobótką (ligatura@mish.uw.edu.pl).

14-02-2024
Zasady kwalifikacji do stypendium Erasmus

Sekcja Erasmus uprzejmie informuje, że opublikowano już ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz Wielkiej Brytanii na rok akademicki 2024/25.

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

13-02-2024
Dodatkowy termin podpięć

Od 15 lutego do 11 marca br. osoby studiujące będą miały możliwość samodzielnego podpinania w USOSweb tych przedmiotów, których nie objął mechanizm podpięć przy rejestracji. Uprawnienie dotyczy wyłącznie zajęć oferowanych w semestrze letnim 2023/2024.

05-02-2024
BHP w MISH

Szczegóły dotyczące zasad zaliczenia szkolenia BHP w Kolegium MISH znajdą Państwo na stronie https://www.mish.uw.edu.pl/BHP

08-01-2024
Stypendium na Start

Rozpoczęła się II. edycja programu Stypendia na Start skierowanego do osób, które w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęły kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

„Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

„Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami. Uprawnionym do uzyskania stypendium jest osoba, która zajęła punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.), a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 stycznia. Szczegółowe informacje na temat tego, jak złożyć wniosek oraz wiele innych przydatnych informacji (w tym wzór wniosku) znajdą Państwo na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z BPM.

27-11-2023
Rozliczanie grantów MISH

Najnowsza instrukcja dotycząca rozliczania minigrantów i mikrograntów MISH: Rozliczanie grantów MISH

14-11-2023
ABC podpięć 2023/2024

Szanowni Państwo, 

oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowany poradnik dotyczący podpięć w Kolegium MISH. 

ABC podpięć 2023_2024.pdf

20-02-2023
Urlop zdrowotny

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z  Niepełnosprawnościami (BON).

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne.pdf


Archiwum aktualności