baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

25-02-2022
Godziny wizyt w sekretariacie Kolegium MISH

Sekretariat Kolegium MISH zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00. 

Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o wcześniejszy kontakt.

30-11-2023
Harmonogram rejestracji na przedmioty formacyjne w semestrze letnim 2023/24

Przedmioty formacyjne obowiązkowe w semestrze letnim 2023/24 dla studentów I roku I stopnia (oraz magisterskich) w Kolegium MISH:

 • Warsztat pracy naukowej w humanistyce i naukach społecznych 
  • rejestracja od 30.11.2023 r. - 30.01.2024 r. od razu do grup
 • Społeczeństwo demokratyczne i aktywność obywatelska 
  • I tura 01-07.12.2023 r. – rejestracja na przedmiot 
  • II tura 11-14.12.2023 r. – rejestracja do grup
27-11-2023
Rozliczanie grantów MISH

Najnowsza instrukcja dotycząca rozliczania minigrantów i mikrograntów MISH: Rozliczanie grantów MISH

14-11-2023
ABC podpięć 2023/2024

Szanowni Państwo, 

oddajemy do Państwa dyspozycji zaktualizowany poradnik dotyczący podpięć w Kolegium MISH. 

ABC podpięć 2023_2024.pdf

06-11-2023
MOST

Rekrutacja do Programu MOST na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęła się 31 października 2023 r. i potrwa do 30 listopada 2023 r.

Materiały i wskazówki dostępne na stronie Programu MOST: http://most.amu.edu.pl/


27-10-2023
Komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami tyczącymi minimum programowego realizowanego przez studentki i studentów MISH na kierunku prawo (WPiA) uprzejmie przypominam, że zgodnie z informacją, jaką podaliśmy Państwu 22 06 br., konieczne jest przestrzeganie zasad minimum i zwrócenie szczególnej uwagi zawarty w nim plan studiów i kolejność realizowania poszczególnych przedmiotów. Udział w niektórych zajęciach warunkowany jest wcześniej nabytymi umiejętnościami, stąd konieczność zaliczania ich we wskazanej kolejności. Uwidocznione w zapisach minimum zasady dotyczą m. in. zajęć z postępowania administracyjnego, cywilnego, karnego, które można realizować dopiero po ukończeniu całego kursu z prawa materialnego (postępowanie administracyjne i karne od III roku, postępowanie cywilne od IV roku). Jednocześnie, odpowiadając na Państwa pytania, przypominam, że studentki i studenci MISH wybierają od III roku co najmniej dwa bloki specjalizacyjne i na IV roku co najmniej jedno proseminarium. Wybory te zależą od Państwa decyzji, skonsultowanej z Tutorem. Zapisy zawarte w minimum stanowią o konieczności zrealizowania wskazanych przedmiotów, ale nie ograniczają możliwości realizacji większej ich liczby. Dlatego można zapisać się np. na więcej niż jedno proseminarium, żeby poszerzać swoja wiedzę, a także mieć pewność co do wyboru seminarium magisterskiego na V roku.
dr Anna Rosner

26-10-2023
Umowy bilateralne

Biuro Współpracy z Zagraniczą zaprasza do zapoznania się z ofertą wyjazdów studentów w ramach umów bilateralnych do:

- Gruzji –Tbilisi State University

- Kazachstanu -L. N. Gumilyov Eurasian National University.

13-10-2023
Program dla młodych badaczek i dydaktyczek

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu do Programu dla młodych badaczek i dydaktyczek. Celem programu jest zapobieganie zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej. Uczestniczki programu będą mogły skorzystać m.in. z pomocy mentora, coacha, wziąć udział w dedykowanych szkoleniach. W programie przewidziano również stypendium.

W programie mogą wziąć udział badaczki zatrudnione na umowę o pracę w Uniwersytecie Warszawskim, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu (z pewnymi wyjątkami).

Szczegółowe zasady naboru uczestniczek i warunków udziału w programie oraz wzory dokumentów dostępne są pod linkiem:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-5-2/konkurs2/

Wnioski aplikacyjne można składać do 7 listopada 2023 r.

11-10-2023
Stypendia 2023/2024

Szanowni Państwo, 

początek roku akademickiego wiąże się z wnioskowaniem o różnego typu świadczenia, w tym: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz stypendium ministra. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat terminów składania wniosków oraz linki do przydatnych informacji: 

 • Stypendium socjalne

Aby nie stracić prawa do stypendium socjalnego za październik, należy złożyć wniosek do 18 października

Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2023-2024/

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Aby nie stracić prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych za październik, należy złożyć wniosek do 20 października

Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-roku-akademickim-2023-2024/

 • Stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora można składać jedynie do 16 października. Jest to termin nieprzekraczalny! 

Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-rok-akademicki-2023-2024/

 • Stypendium ministra

Zgłoszenia ws. założenia konta w systemie OSF w celu złożenia wniosku o stypendium ministra można przesyłać na adres: bpm@uw.edu.pldo 16 października

Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-ministra-rok-akademicki-2023-2024/

Przez cały rok akademicki mogą Państwo również składać wnioski o zapomogę (więcej infromacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/). 

Komunikat Rektora ze szczegółowymi terminami składania wniosków znajdą Państwo na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2023-2024-dla-studentow/


02-10-2023
Rekomendacje 2023/24

Lista osób, które otrzymały rekomendacje na aktualny rok akademicki, jest już dostępna pod adresem:

https://www.mish.uw.edu.pl/rekomendacje

29-09-2023
Kultura wizualna

Osoby studiujące na studiach II stopnia w Kolegium MISH mogą już wziąć udział w rekrutacji na specjalizację "Kultura wizualna" prowadzoną na kulturoznawczych studiach magisterskich w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Informacje na temat programu i rekrutacji można znaleźć pod tym adresem: https://ikp.uw.edu.pl/.../specjalizacja-kultura-wizualna/

Pytania można kierować na adres: specjalizacjawizualna@gmail.com lub bezpośrednio do dr Magdy Szcześniak na adres: magda.szczesniak@uw.edu.pl.

22-06-2023
Rejestracja na zajęcia WPIA

Szanowni Państwo, 

władze Wydziału Prawa i Administracji zwróciły uwagę na fakt, iż studentki i studenci Kolegium MISH nie zawsze przestrzegają zasad rejestracji obowiązujących w jednostce, w tym w szczególności zasady kolejności realizowania przedmiotów uwidocznionej w planie studiów zawartym w minimum programowym kierunku prawo. W związku z tym uprzejmie przypominam, że osoby realizujące wszystkie minima programowe zobligowane są do przestrzegania zasad rejestracji na zajęcia obowiązujących w danej jednostce dydaktycznej oraz zasad zaliczania przedmiotu podanych w sylabusie zamieszczonym w systemie USOS (por. Organizacja studiów w Kolegium MISH § 10. 2)

W związku z tym uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi zasadami minimum kierunku Prawo i zwrócenie szczególnej uwagi zawarty w nim plan studiów i kolejność realizowania poszczególnych przedmiotów. Udział w niektórych zajęciach warunkowany jest wcześniej nabytymi umiejętnościami, stąd konieczność realizowania ich we wskazanej kolejności. 

Zgodnie z tymi zasadami otrzymaliśmy informację, ze rejestracje WPiA na przedmioty na rok akademicki 2023/24, które zostały dokonane niezgodnie ze wskazanym w minimum planem studiów, będą anulowane.   

dr Anna Rosner 

06-03-2023
Rekomendacje WPIA 2023

W roku akademickim 2022/23 obowiązują następujące zasady przyznawania rekomendacji do realizacji minimum programowego na kierunku prawo:

 • Osoby studiujące na I roku, które zadeklarowały realizację kierunku prawo, powinny w terminie przewidzianym Organizacją Studiów MISH (do końca marca 2023 r.) umieścić w planie rocznym na bieżący rok akademicki (lub – łącznie – w obu planach semestralnych) zajęcia dla I roku uwidocznione w minimum programowym dla kierunku prawo*, potwierdzając w ten sposób chęć kontynuowania realizacji kierunku. Wszystkie te osoby dostaną dostęp do rejestracji WPiA (na zajęcia dla II roku) już w I turze rejestracji (w czerwcu), aby mogły na równi ze studentami WPiA wziąć udział w  zapisach na zajęcia. Po zakończeniu poprawkowej sesji letniej (11.09. br.) nastąpi weryfikacja zapisów. Studenci i studentki, którzy nie zaliczą zadeklarowanych przedmiotów przewidzianych w minimum kierunku prawo dla I roku zostaną skreśleni z list zajęciowych w WPiA.
 • Studenci lat wyższych (II – III), którzy chcieliby ubiegać się o otrzymanie rekomendacji na kierunku prawo proszeni są o złożenie odnośnych podań (formularz Google będzie dostępny 15 września 2023 r.)

* W planie rocznym muszą być uwzględnione co najmniej następujące przedmioty: wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza (lub jej ekwiwalenty), prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych.

28-02-2023
Praktyki Erasmus+

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady długoterminowych praktyk  Erasmus+ (SMT, STA), trwających powyżej 2 miesięcy:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/02/AAA_2022_SMT_SMTA_ZASADY-kwalifikacji.pdf

Opublikowane zasady będą obowiązywać dla wyjazdów realizowanych aż do 31.07.2024 r.

Drugi rok z rzędu praktyki długoterminowe można realizować również poza Europą, w krajach całego świata.

Pytania dot. praktyk można kierować do p. Doroty Wiącek erasmusbwz@uw.edu.pl tel. 55 24 068

20-02-2023
Urlop zdrowotny

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z  Niepełnosprawnościami (BON).

Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne.pdf


Archiwum aktualności