baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

22-09-2022
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23 oraz dni adaptacyjne

Kolegium MISH serdecznie zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2022/23, która odbędzie się 30 września (piątek) w godz. 10.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
Porządek spotkania:
1) wystąpienie Dyrektora Kolegium,
2) immatrykulacja studentów I roku,
3) wystąpienie przedstawiciela samorządu studenckiego Kolegium,
4) wykład dr hab. Adama Gendźwiłła „Po co współczesnym państwom samorząd terytorialny?”

Bezpośrednio po części oficjalnej dr Paweł Poławski, prof. ucz. (zastępca Dyrektora ds. studenckich), dr hab. Zuzanna Benincasa (opiekunka studentów I roku) oraz mgr Agnieszka Sobótka (opiekunka administracyjna studentów I roku) poprowadzą szkolenie „Pierwsze kroki w MISH”

Szczegółowy plan dni adaptacyjnych: https://www.mish.uw.edu.pl/dni-adaptacyjne 

25-02-2022
Godziny przyjęć w sekretariacie Kolegium MISH

Od 1 września 2022 r. sekretariat Kolegium MISH zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00. Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o kontakt.


29-07-2022
Rekomendacje na kierunku prawo

Uprzejmie informujemy, że zamieszczona została lista osób, które uzyskały prawo do realizacji minimum programowego na kierunku Prawo na WPiA UW od roku akademickiego 2022/23:

https://www.mish.uw.edu.pl/rekomendacje


30-06-2022
Rekomendacje - formularze

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy o terminach składania podań o rekomendacje do realizacji minimów programowych na kierunki limitowane.


Kierunek prawo:
w bieżącym roku akademickim zostały zmienione zasady przyznawania rekomendacji do realizacji minimum programowego na kierunku prawo.
1. Studenci, którzy w r. ak. 2021/22 realizowali zajęcia na I roku kierunku Prawo nie składają podań o rekomendację na tym kierunku.
2. Studenci lat wyższych (II – III), którzy chcieliby ubiegać się o otrzymanie rekomendacji na kierunku prawo proszeni są o złożenie odnośnych podań (formularz Google będzie dostępny od 1 do 15 lipca 2022 r.)

Inne kierunki limitowane*:
I stopnia - należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2022 r., z wyjątkiem kierunku Filologia Angielska (Wydział Neofilologii), gdzie ze względu na kalendarz zapisów na zajęcia termin składania podań upływa 12 września 2021r. W wypadku tych podań wymagane jest rozliczenie roku (kierunek Filologia Angielska i kierunek Lingwistyka Stosowana - specjalność Przekład i Technologie Tłumaczeniowe mają oddzielne formularze).
II stopnia - należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2021 Podania o rekomendację należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (formularz Google będzie dostępny od 1 lipca 2022 r.).


*Jeśli ubiegają się Państwo o więcej niż jedną rekomendację prosimy o wypełnienie oddzielnych formularzy dla każdego kierunku.
Pytania w sprawie rekomendacji proszę kierować do dr Anny Rosner a.rosner@uw.edu.pl

Formularze:07-04-2022
List otwarty do społeczności akademickiej w sprawie represji wobec osób niosących pomoc humanitarną

Dyrekcja Kolegium MISH wyraża poparcie dla Oświadczenia, które poniżej publikujemy. Stwierdzamy, że działania naszej studentki p. Weroniki Klemby, polegające na niesieniu humanitarnej pomocy uchodźcom na granicy z Białorusią, wpisują się znakomicie w obywatelską misję Uniwersytetu i cele, jakie stawia sobie nasze Kolegium. Dlatego zasługują w pełni na naszą najwyższą aprobatę.
Paweł Poławski
Anna Rosner
Piotr Schollenberger
Marek Wąsowicz

List otwarty do społeczności akademickiej w sprawie represji wobec osób niosących pomoc humanitarną


17-02-2022
Realizacja częściowych studiów Erasmus w roku akademickim 2022/23

Na stronie internetowej  http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ opublikowane zostały ogólnouniwersyteckie zasady dot. realizacji częściowych studiów Erasmus w roku akademickim 2022/23.

14-01-2022
ABC podpięć

Kolegium MISH oddaje do dyspozycji osób studiujących w Kolegium poradnik dotyczący podpięć w bieżącym roku akademickim.

ABC podpięć 2021_2022.pdf

01-11-2021
Szkolenie BHP

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający w Kolegium MISH naukę na I roku studiów I stopnia oraz na I roku studiów II stopnia i na I roku studiów jednolitych magisterskich, mają obowiązek zaliczenia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia. 

Szkolenie jest realizowane za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl

W roku akademickim 2021/22 szkolenia będą dostępne w następujących terminach:

I semestr

  • 2 listopada 2021 r. - 13 lutego 2022 r.
  • 25 lutego 2022 r. - 6 marca 2022 r. 

II semestr

  • 21 marca 2022 r. - 10 lipca 2022 r.
  • 29 sierpnia 2022 r. - 11 września 2022 r. 

Dodatkowe terminy nie są przewidziane.

Ewentualne problemy należy zgłaszać na adres:  bhp-pomoc@uw.edu.pl

Uwaga: W przypadku osób studiujących na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich szkolenie realizowane jest w ramach programu studiów, natomiast w przypadku studiów drugiego stopnia realizowane jest poza programem studiów.Archiwum aktualności