baner

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych i Społecznych

Aktualności

01-12-2022
Rejestracje na zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę wszystkie osoby realizujące minimum programowe na kierunku Ekonomia, lub realizujące tam pojedyncze zajęcia, o informację, w jakich zajęciach chciałby uczestniczyć w semestrze letnim 2022/23 na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W mailu proszę podać: imię nazwisko, nr albumu, zajęcia i konkretną grupę, do której chcą Państwo uczęszczać. Bardzo proszę o nadesłanie tych informacji na mój adres mail (a.rosner@uw.edu.pl) do dn. 9 12 br. Lista ta zostanie przekazana do Dziekanatu WNE i na jej podstawie zostaną Państwo dopisani do grup w USOS.
Z pozdrowieniami Anna Rosner

22-11-2022
Indywidualne plany studiów

Termin na złożenie planu na semestr zimowy 2022/23 został przedłużony do 5. grudnia br.

25-02-2022
Godziny przyjęć w sekretariacie Kolegium MISH

Od 1 września 2022 r. sekretariat Kolegium MISH zaprasza w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00 - 12.00. Osoby, które chciałyby umówić się na indywidualny termin wizyty, prosimy o kontakt.


14-01-2022
ABC podpięć

Kolegium MISH oddaje do dyspozycji osób studiujących w Kolegium poradnik dotyczący podpięć. Poradnik powstał w roku ak. 2021/22, ale w roku ak. 2022/23 jest nadal aktualny.

ABC podpięć 2021_2022.pdf

02-12-2022
Rejestracja na zajęcia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2022/2023 odbędzie się w turach:

I tura 12.12.2022 godzina 21.00 do 23.12.2022 godzina 23.59

II tura 20.02.2023 godzina 21.00 do 28.02.2023 godzina 23.59

17-10-2022
Komunikat Biura ds. Pomocy Materialnej

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne i zapomoga oraz stypendium rektora. W przypadku studentów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostępne jest również stypendium dla osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby ubieganie
się o każde z tych stypendiów było jak najprostsze. Cała procedura odbywa się online, za pośrednictwem USOSweb (po zalogowaniu się do USOSweb centralnego należy wybrać: dla wszystkich, następnie wnioski).

Stypendium socjalne - dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1050 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (np. żeby móc otrzymać stypendium za październik należy więc złożyć wniosek do 18 października). Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora
ds. stypendialnych 1 . Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-
o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2022-2023/.


Zapomoga - jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/


Stypendium rektora - skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji:
https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-stypendium-rektora-
rok-akademicki-2022-2023/.


Stypendium dla osób niepełnosprawnych - świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.Archiwum aktualności